Goedkoopste Zorgverzekeringen 2013 op een rij

De zorgverzekeringsmaatschappijen hebben hun prijzen voor 2013 bekend gemaakt, dat is handig, want tot en met 31 december van dit jaar, is het nog mogelijk om van zorgverekering te veranderen. Het loont om de goedkoopste zorgverzekering uit te kiezen, want de dekking is immers overal gelijk. Dat is het principe van de basis verzekering.

Sommige zorgpremies zijn zelfs iets gedaald, dat is voor het eerst sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Verzekeraars moeten elke patient accepteren, u kunt dus zonder boete vrij wisselen. Zodra u meerdere jaren één zorgverzekering houdt, loopt de zorgpremie meestal ongemerkt snel op. Goed opletten dus!

In 2013 blijft de zorgtoeslag bestaan, dit betekend dat het voor iedereen mogelijk is om de zorgpremie van de basis verzekering te betalen. De dekking is overal gelijk, dus waarom te veel betalen?

De goedkoopste zorgverzekering voor 2013 is Anderzorg met €72,25 per maand.

Zelf de prijzen vergelijken, of andere criteria bekijken gaat het best via de speciale site Independer Zorgverzekeringen

Btw verhoging – alles wordt duurder- verhoging toeslagen niet zeker

Per 1 oktober wordt alles duurder. De Belasting toegevoegde waarde (Btw) gaat omhoog van 19 naar 21 procent. Btw is een omzetbelasting, van elk product dat verkocht wordt, gaat dit percentage naar de schatkist. Er is een aantal uitzonderingen, zoals voedsel en (nu ook ter discussie) theater en bioscoopkaartjes.

De zorgkosten zullen stijgen, door blijvend hoge prijzen voor medicijnen, en een verhoging van het eigen risico. De huren worden jaarlijks geïndexeerd en ook de kinderopvang wordt duurder. Het is nog onduidelijk of de toeslagen deze prijsstijgingen zullen volgen.

Veel grote partijen, zoals kabelaanbieders (UPC, Ziggo) voeren de BTW-verhoging direct door, ook in lopende contracten. De NS-voordeelurenkaart wordt bijvoorbeeld ook fors duurder. In de detailhandel ziet men zich ook genoodzaakt om het verhoogde Btw tarief door te berekenen aan de consument. Juist nu worden prijsverhogingen doorgevoerd, die veel verder gaan dan de 2 procent verschil tussen het oude en het nieuwe Btw tarief. Omdat overal alles duurder wordt, valt het niet meteen op als een verhoging buiten proportie is.

Bericht Betalingen september – verkiezingen in crisistijd

Verkiezingen
De campagnestrijd is losgebarsten, en alle politieke partijen strooien weer met subsidies en toeslagen, belastingkortingen en die langstudeerboete? Is die wel nodig? Door de verwachtingen die worden gewekt in deze periode neemt ook de onzekerheid toe. Stijgende zorgkosten in combinatie met korting op de zorgtoeslag én hogere premies van zorgverzekeringen drukken de koopkkracht en dat werkt weer inflatie in de hand. Crisis en verkiezingstijd. Waar het uiteindelijk op aan komt, is de vraag of (en zo ja wanneer) er voldoende geld binnenkomt.

Salaris voorschot aanvragen
Als het nog even duurt voordat het salaris wordt overgemaakt kun je een salaris voorschot aanvragen om tijdelijk sneller over je geld te beschikken.

Betaaldata September
Zorgtoeslag
Op donderdag 20 september 2012 wordt de zorgtoeslag voor de maand oktober betaalt.

Huurtoeslag
Op donderdag 20 september 2012 wordt de huurtoeslag voor de maand oktober betaalt.

Kinderopvang toeslag
Op donderdag 20 september 2012 wordt de kinderopvangtoeslag voor de maand oktober betaalt.

Studiefinanciëring
De studiefinanciëring wordt op maandag 24 september overgemaakt in opdracht van de IB groep (informatie beheer groep) door de dienst uitvoering onderwijs (DUO)names het ministerie van onderwijs.