Bericht Betalingen Juni 2011

In de maand juni ontvangen veel particulieren de belastingteruggaaf van de belastingdienst. Als de aangifte vóór april is ingestuurd wordt de teveel betaalde belasting vóór juli uitbetaald. Daarnaast vinden de reguliere periodieke betalingen plaats op de onderstaande data;