Pensioen

Pensioenverzekeraars & Premie Pensioen Instellingen (PPI)
Bedrijfstak Pensioenfondsen
AOW - Ouderdomspensioen

Wat is pensioen?

Pensioen is een bepaalde verzekering, waarmee je een (vaak maandelijks) inkomen verzekerd voor wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. In sommige gevallen word je pensioen ook uitgekeerd wanneer je arbeidsongeschikt raakt of wanneer je komt te overlijden. Pensioen dat je als werknemer opbouwt, wordt beheerd en uitgekeerd door pensioenfondsen. Lees op onze website ook over de betalingen van het overheidspensioen (AOW) en aanvullende pensioenverzekeraars.
Voor iedere bedrijfstak is er wel een pensioenfonds, bedrijfstakpensioenfondsen genoemd, en elk pensioenfonds heeft weer een ander uitbetalingsregime. Als je in een bepaalde sector werkzaam bent dan moet je als medewerker verplicht deelnemen aan het bijbehorende pensioenfonds. Dat betekent dat je pensioen bij dat fonds opgebouwd wordt en door dat fonds beheerd wordt (totdat je je pensioengerechtigde leeftijd hebt behaald).
Je pensioen bestaat uit: de AOW, het werkgeverspensioen, en het inkomen dat je zelf geregeld hebt. Dit laatste is vooral belangrijk als de AOW en het werkgeverspensioen samen niet genoeg inkomen voor je vormen. Een oplossing is dan om zelf extra pensioen op te bouwen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door geld te sparen bij je bank, maar je kunt ook geld beleggen of bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten. pensioenOp betaaldata.nl kun je vinden wanneer jouw pensioenfonds haar maandelijkse uitkering voldoet. Deze informatie is vaak lastig te vinden en soms diep verborgen in de navigatie van de betreffende website. Kijk hieronder voor de meest actuele betaaldata van de verschillende pensioenen en pensioenfondsen. Soms wordt de uitbetaling alleen per brief gecommuniceerd, of is helemaal niet bekend wanneer het geld wordt overgemaakt. Daarom kun je hier met anderen delen wanneer jij je geld hebt ontvangen, het is namelijk wel zo prettig (en soms noodzakelijk) om te weten wanneer je pensioen wordt uitgekeerd.