Bedrijfstak Pensioen Fondsen (BPF)

BPF is de afkorting voor Bedrijfstak Pensioen Fondsen. BPF’s zijn de pensioenfondsen die in het overzicht met verplichte pensioenfondsen van het ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staan. Iedere bedrijfstakpensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling. Er zijn verschillende fondsen voor verschillende sectoren. Als het bedrijf waar je voor werkt op de lijst staat, dan betaal je pensioenpremie aan het Bedrijfstak Pensioen Fonds van de sector waaronder jouw werkgever valt.

 

Wat doen BPF’s?

Pensioenfondsen beheren gelden die werknemers gedurende hun loopbaan inleggen zodat zij na pensionering een inkomen hebben. BFP’s investeren de ontvangen premies om rendement te behalen. Als deelnemer ontvang je bij je pensioenering maandelijks je pensioenuitkering, afhankelijk van hoeveel je hebt opgebouwd. In feite spaar je via het pensioenfonds kapitaal bij elkaar dat je later uitgekeerd krijgt, als je niet meer werkt.

De pensioenfondsen doen aan strategisch investeren, risicobeheer en dienen de financiële gezondheid van het pensioenfonds voor langdurige uitkeringen aan deelnemers te waarborgen.

Als een pensioenfondsen in financiële moeilijkheden komt, loopt men het risico dat in de toekomst  de beloofde pensioenen niet kunnen worden uitbetaald. Onlangs hebben pensioenfondsen toen maatregelen moeten nemen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen, pensioenen niet of gedeeltelijk te indexeren of pensioenen te verlagen.

 

Wanneer bouw ik pensioen op?

Meestal bouwt je pensioen op tussen je 21ste en uw pensioenleeftijd. Sinds 1 januari 2024 kunt je al pensioen opbouwen vanaf je 18de. Het kan gebeuren dat je geen volledig pensioen opbouwt. Dan is er sprake van een pensioengat.

 

Waardeoverdracht BPF pensioen

Wanneer je voor een nieuwe werkgever gaat werken, heb je vaak twee opties. Laat je je tot nu toe opgebouwde pensioen bij de oude pensioenaanbieder staan of laat je het pensioen overdragen aan de nieuwe aanbieder? In het laatste geval wordt de waarde van je pensioen bij je nieuwe werkgever verhoogd met het bedrag aan al opgebouwd pensioen. We noemen dit waardeoverdracht van je pensioen. Als je meerdere banen hebt gehad kunnen deze pensioenen mogelijk worden samenvoegd. Er gelden voorwaarden en het is slim om jezelf goed te laten voorlichten.

 

Afkoop BPF pensioen

Pensioen afkopen kan normaal gesproken niet. Maar je pensioenfonds heeft het recht om jouw pensioen af te kopen als je pensioen lager is dan de afkoopgrens en jij instemt met de afkoop. In 2024 is de afkoopgrens € 592,51 bruto per jaar. In 2023 was dit € 594,89 en in 2022 € 520,35.

Zolang je werkt, worden pensioenaanspraken lager dan de afkoopgrens door de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) automatisch overgedragen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Lukt dat niet binnen vijf jaar, dan mag het pensioen pas worden afgekocht. Maar alleen als je daar zelf mee instemt en het pensioen lager is dan de afkoopgrens. Ook hierbij is het verstandig om je goed voor te laten lichten.

 

Wat verandert er met de nieuw pensioenwet?

In de Wet toekomst Pensioen gaat iedereen in plaats van pensioenaanspraken, pensioenkapitaal opbouwen. Er zijn twee pensioenregelingen mogelijk. De solidaire premieregeling waarin sprake is van een meer collectief pensioenvermogen en een flexibele premieregeling, welke is gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid.

Naast bedrijfstakpensioenfondsen is er de AOW-uitkering (overheidspensioen) die iedereen ontvangt (nu nog wel…) die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Buiten deze wettelijke pensioenvoorzieningen zijn er pensioenverzekeringen om een inkomen voor later op te bouwen. Het is aan te bevelen aanvullende maatregelen te nemen voor een toekomstig inkomen, omdat de financiële gevolgen groot kunnen zijn wanneer een of de enkele bron van inkomsten wegvalt.

 

Bedrijfstakpensioenfondsen

Er zijn veel verschillende pensioenfondsen, bijvoorbeeld voor werknemers in de bouwsector.

PMA
BPL Pensioen
PFZW
Beveiligingspensioen
Notariaat pensioen
Bandenpensioen
Metalelektro pensioen
Schilders Pensioen
Pensioenen Slagersbedrijf
Waterbouw
HiBiN
MITT
Pensioenfonds Koopvaardij
Zoetwaren
Horeca
Bpf Foodservice en Groothandel in LevensmiddelenBPFL
Pensioenfonds Recreatie
VLEP
PNO Media
Bpf Schoonmaak
MPF
OAK
POB
PWRI
SPW
Bpf BOUW
Pensioenfonds Detailhandel
PMT
Betonpensioen
Pensioenfonds Vervoer
PGB pensioen
BPFV
SPNG
StiPP
Pensioenfonds Architecten

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!