Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, afgekort ook wel bekend als Bpf MITT, is het pensioenfonds voor medewerkers van de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie.

De premies die pensioenopbouwenden maandelijks voor de opbouw van hun toekomstige pensioenen betalen, worden geïnvesteerd in vastgoed, aandelen en obligaties. In principe probeert Bpf MITT de pensioenen elk jaar te laten meegroeien met de stijging van de prijzen en inflatie. Een pensioenverhoging is alleen mogelijk als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Dit wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden.

 

Bpf MITT pensioenen omhoog in 2024

Het Bpf MITT verhoogt per 1 januari 2024 de MITT pensioenen met 3,51%. Er gelden soepelere regels en Bpf MITT heeft verschillende berekeningen uitgevoerd, zowel met als zonder de versoepelde regels, waarbij het nieuwe prijsindexcijfer is toegepast op verschillende leeftijdsgroepen. Zonder de versoepelde regels zou de verhoging van 3,51% per 1 januari 2024 slechts 1,20% zijn geweest.

Het is misschien interessant om te zien wat de pensioenverhoging heeft voor de verschillende groepen MITT deelnemers:

Deelnemers die nog pensioen opbouwen (actieve deelnemers)
Voor actieve deelnemers die dicht bij de pensioenleeftijd zitten, betekent de verhoging een voordeel zodra ze met pensioen gaan. Voor andere actieve deelnemers in deze groep heeft de verhoging echter een kleine negatieve invloed op het pensioenresultaat. Dit komt doordat een deel van het vermogen wordt gebruikt voor de verhoging, wat leidt tot een iets lagere toewijzing van vermogen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026 volgens de Wet toekomst pensioenen.

Deelnemers die geen pensioen meer opbouwen (zogenaamde slapers)
Voor slapers heeft de verhoging eveneens een kleine negatieve invloed op het pensioenresultaat, omdat een deel van het vermogen wordt aangewend voor de verhoging. Hierdoor is er bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026 sprake van een iets lagere toewijzing van vermogen dan zonder de toeslagverlening.

Gepensioneerden
Gepensioneerden profiteren direct van de verhoging, wat een positieve invloed heeft doordat zij meteen profiteren van een hogere uitkering.

 

Opbouwfase Bpf MITT

Boven: website van Bpf MITT met informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.
Boven: website van Bpf MITT met informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.

Indien je werkzaam bent in de mode-, interieur-, tapijt- of textielbranche, dan bouw je verplicht pensioen op bij Bpf MITT. Zowel jij, de werknemer, als jouw werkgever betalen beiden voor de opbouw jouw pensioen. De pensioenpremie die je betaalt, wordt maandelijks van jouw salaris ingehouden. Hoeveel je precies betaalt kun je vinden op jouw loonstrookje. Indien je meer informatie over de pensioenpremie wilt hebben, kun je contact opnemen met jouw werkgever of het MITT pensioenfonds.

Indien je het idee hebt dat jouw toekomstige inkomen, hoogstwaarschijnlijk bestaande uit AOW en pensioen, niet voldoende zal zijn, dan kun je helaas je bij Bpf MITT geen aanvullend pensioen opbouwen. Je kunt echter wel andere alternatieve maatregelen te nemen zoals bijvoobeeld zelf geld sparen op een aparte bankrekening. Maar je kunt ook een bepaalde specifieke verzekering afsluiten. Meer informatie hierover is te vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Modepensioen

De basisregeling van dit pensioenfonds bevat het volgende:

 • ouderdomspensioen
 • bijzonder ouderdomspensioen
 • partnerpensioen
 • bijzonder partnerpensioen
 • tijdelijk partnerpensioen
 • wezenpensioen

Daarnaast kun je ervoor kiezen om het partnerpensioen in te ruilen voor een extra ouderdomspensioen, om later met pensioen te gaan, of om in deeltijd met pensioen te gaan. Neem voor meer pensioenmogelijkheden op met Bpf MITT of je werkgever.

 

Nieuwe pensioenstelsel

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. Er zijn in dit stelsel twee soorten pensioencontracten mogelijk: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Bpf MITT zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Bpf MITT heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Wet ‘Bedrag in één keer’ opnieuw uitgesteld

De invoering van de wet voor het ‘bedrag in één keer’ is opnieuw uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet haalbaar gebleken. Deze nieuwe pensioenkeuze zal nu op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 van kracht worden. Dit op 9 november 2023 bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling biedt in de toekomst de mogelijkheid om een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen.

 

Uitbetaling Bpf MITT

Het pensioen van Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie wordt iedere maand rond de 23ste van de maand overgemaakt. In principe staat het bedrag dezelfde dag op jouw bankrekening. Er kan eventuele vertraging optreden vanwege het het weekend of feestdagen. Zodra deze informatie bekend is, kun je de actuele betaaldata hieronder in de reacties vinden.

 

Afkopen klein pensioen Bpf MITT

Bij Bpf MITT kun je een klein pensioen afkopen. In bepaalde gevallen kun je jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Dit afkopen betekent dat je jouw pensioen direct als eenmalige uitkering kunt laten uitkeren. Je ontvangt dan geen levenslange of eenmalige uitkering meer wanneer je de pensioenleeftijd bereikt. Indien je van sector wisselt, en dus bij een ander bedrijfspensioenfonds pensioen gaat opbouwen, dan kun je jouw pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Ontvang je jouw pensioen van Bpf MITT?

Is jouw pensioen altijd op tijd binnen?
Laat een reactie achter en deel jouw ervaringen met het ons en andere bezoekers!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

8 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds maakt de pensioenen iedere maand over op de 23ste. Als de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde of op een feestdag valt dan wordt er de vrijdag ervoor uitbetaald.

  De betaaldata van MITT pensioen in 2024:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Vrijdag 21 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Maandag 23 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De MITT Pensioen betaaldata in 2023 zijn:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Vrijdag 22 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Vrijdag 22 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De MITT Pensioen betaaldata in 2022 zijn:

  Vrijdag 21 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Zaterdag 23 april 2022
  Zaterdag 21 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Zaterdag 23 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Zaterag 22 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Dinsdag 20 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De MITT Pensioen betaaldata in 2021 zijn:

  – Vrijdag 22 januari 2021
  – Donderdag 23 februari 2021
  – Donderdag 23 maart 2021
  – Vrijdag 23 april 2021
  – Vrijdag 21 mei 2021
  – Woensdag 23 juni 2021
  – Vrijdag 23 juli 2021
  – Maandag 23 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Vrijdag 22 oktober 2021
  – Donderdag 23 november 2021
  – Maandag 20 december 2021

 5. Graag wil ik informatie omtrent het pensioen uitkering van dhr SBA I A
  Nr 102015407
  opgebouwd pensioen per januari 1986
  bedrijfspensioenfonds voor textielindustrie
  In afwachting van uw reactie

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De MITT Pensioen betaaldata in 2020 zijn:
  – donderdag 23 januari 2020
  – vrijdag 21 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – vrijdag 21 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De MITT Pensioen betaaldata in 2019 zijn:

  -woensdag 23 januari 2019
  -vrijdag 22 februari 2019
  -vrijdag 22 maart 2019
  -dinsdag 23 april 2019
  -donderdag 23 mei 2019
  -vrijdag 21 juni 2019
  -dinsdag 23 juli 2019
  -vrijdag 23 augustus 2019
  -maandag 23 september 2019
  -woensdag 23 oktober 2019
  -vrijdag 22 november 2019
  -vrijdag 20 december 2019

 8. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 zijn de betaaldata:

  -dinsdag 23 januari
  -vrijdag 23 februari
  -vrijdag 23 maart
  -maandag 23 april
  -woensdag 23 mei
  -vrijdag 22 juni
  -maandag 23 juli
  -donderdag 23 augustus
  -vrijdag 21 september
  -dinsdag 23 oktober
  -vrijdag 23 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.