Uitbetaling AOW

AOW staat voor Algemene OuderdomsWet. AOW-pensioen is een basispensioen van de overheid. Wanneer je in Nederland woont of werkt dan betaal je AOW-premie en ben je als het ware ‘verzekerd’ voor de AOW. Je ontvangt een uitkering AOW van de voor jouw geldende AOW-leeftijd. De exacte betaaldata AOW vind je in de reacties onderaan dit artikel. De AOW leeftijd was jarenlang 65 jaar, maar de AOW-leeftijd schuift steeds verder naar achteren en wordt langzaam maar zeker gelijkgetrokken met de gemiddelde levensverwachting. Het ouderdomspensioen wordt ook op andere manieren ingeperkt, bijvoorbeeld door de geplande invoering van de Kostendelersnorm, dat is het korten van de uitkering van medebewoners.

 

Wat is de AOW?

AOW is een zogenaamde volksverzekering en elke werkende Nederlander betaalt maandelijks mee aan de uitkering van gepensioneerden. Op dit moment zijn er ongeveer 3 miljoen uitkeringsgerechtigden. Om aanspraak te maken op de uitkering, is er een strenge voorwaarde. Men dient namelijk 50 jaar binnen het Nederlandse Koninkrijk gewoond te hebben. Deze 50 jaar slaat op de directe periode voorafgaand aan het bereiken van de uitkeringsleeftijd. Ieder jaar wordt dus 2% van het AOW opgebouwd. Elk jaar dat iemand in het buitenland verbleef, wordt de hoogte van de uitkering beïnvloed. Elk jaar dat iemand niet in het Nederlands Koninkrijk verblijft, heeft diegene 2% minder recht op AOW. De opbouw en het recht op deze uitkering geldt voor iedereen die in het Koninkrijk der Nederlanden verblijft. Dus ook personen met een vreemde nationaliteit.

 

Uitkering AOW
Foto: website van de AOW-pagina van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met informatie over de uitbetaling en de voorwaarden van de uitkering.

AOW-leeftijd stijgt
Uit gegevens van het CBS blijkt dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen en om de AOW betaalbaar te houden, schuift de leeftijd waarop iemand voor het eerst AOW krijgt met drie maanden op. Sinds 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de AOW-leeftijd.

Tot 2022 was de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Vanaf 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2028 verwacht.

 

AOW-leeftijd tot en met 2029

Jaar              AOW-leeftijd                           Als je geboren bent
2023            66 jaar en 10 maanden           na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024            67 jaar                                     na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
2025            67 jaar                                     na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
2026            67 jaar                                     na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
2027            67 jaar                                     na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961
2028            67 jaar en 3 maanden             na 31 december 1960 en voor 1 oktober 1961
2029            67 jaar en 3 maanden             na 30 september 1961 en voor 1 oktober 1962

 

Ouderenkorting

Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, komt je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor ouderenkorting. Voor deze korting moet jouw inkomen onder een vastgestelde grens liggen. De maximale ouderenkorting wordt verhoogd met € 175 naar € 2.010, wat betekent dat gepensioneerden netto meer te besteden hebben. Deze korting geldt volledig voor inkomens tot € 44.771 en wordt daarna geleidelijk afgebouwd. Bij inkomens vanaf € 58.170 vervalt de korting volledig. Als alleenstaande kun je mogelijk recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting, dit zie je bij jouw aangifte inkomstenbelasting.

 

AOW en Toeslagen

Als jouw pensioen hoger is dan een jaar eerder, kan het zijn dat jouw inkomen is gestegen, wat mogelijk van invloed kan zijn op de hoogte van eventuele toeslagen. Bijvoorbeeld op jouw huur- of zorgtoeslag. Als jouw inkomen in 2023 is gestegen door de pensioenverhoging, of als het per 1 januari 2024 stijgt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt je eventuele terugvorderingen van toeslagen.

 

Betaaldata AOW

Op de volgende vastgestelde data oftewel betaaldata AOW (in de reacties onderaan deze pagina) maakt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) je AOW-pensioen over. Het kan soms enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening is bijgeschreven. De SVB betaalt niet alleen de ouderdomsuitkering, maar ook kinderbijslag, nabestaandenuitkering ANW, Persoonsgebonden budget PGB, het Mantelzorgcompliment en AIO-aanvulling. Voor elke regeling zijn andere afspraken gemaakt omtrent betalingen.

Pensionados die buiten Nederland wonen (Hoe lang zal dat nog mogen?) kunnen ervoor kiezen om hun staatspensioen per kwartaal, of eens per jaar uit te laten keren om de transactiekosten AOW-uitbetalingen te drukken.

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

32 gedachten over “Uitbetaling AOW”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De AOW betaaldagen in 2024:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024 (incl. vakantiegeld)
  Maandag 24 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Donderdag 22 augustus2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Donderdag 19 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata AOW in 2023 zijn:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023 (incl. vakantiegeld)
  Donderdag 22 juni 2023
  Maanag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Woensdag 20 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van de AOW in 2022 zijn als volgt:

  – maandag 24 januari 2022
  – woensdag 23 februari 2022
  – woensdag 23 maart 2022
  – donderdag 21 april 2022
  – maandag 23 mei (met vakantiegeld) 2022
  – donderdag 23 juni 2022
  – donderdag 21 juli 2022
  – dinsdag 23 augustus 2022
  – donderdag 22 september 2022
  – maandag 24 oktober 2022
  – woensdag 23 november 2022
  – donderdag 22 december 2022

 4. De betaaldata van de AOW in 2021 zijn als volgt:

  – donderdag 21 januari
  – dinsdag 23 februari
  – dinsdag 23 maart
  – donderdag 22 april
  – donderdag 20 mei
  – woensdag 23 juni
  – donderdag 22 juli
  – maandag 23 augustus
  – donderdag 23 september
  – donderdag 21 oktober
  – dinsdag 23 november
  – dinsdag 21 december

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van de AOW in 2020 zijn als volgt:
  – donderdag 23 januari 2020
  – maandag 24 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – woensdag 20 mei 2020 (inclusief vakantiegeld)
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – maandag 24 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – donderdag 22 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 6. AOW Betaaldata 2019:

  -woensdag 23 januari 2019
  -donderdag 21 februari 2019
  -donderdag 21 maart 2019
  -dinsdag 23 april 2019
  -donderdag 23 mei 2019 (*)
  -maandag 24 juni 2019
  -dinsdag 23 juli 2019
  -donderdag 22 augustus 2019
  -maandag 23 september 2019
  -woensdag 23 oktober 2019
  -donderdag 21 november 2019
  -maandag 23 december 2019

  *inclusief vakantiegeld

 7. AOW Betaaldagen 2018:

  -dinsdag 23 januari 2018
  -donderdag 22 februari 2018
  -donderdag 22 maart 2018
  -maandag 23 april 2018
  -woensdag 23 mei 2018 (*)
  -donderdag 21 juni 2018
  -maandag 23 juli 2018
  -donderdag 23 augustus 2018
  -maandag 24 september 2018
  -dinsdag 23 oktober 2018
  -donderdag 22 november 2018
  -donderdag 20 december 2018

  *inclusief vakantiegeld

 8. Betaaldata AOW 2017:

  -maandag 23 januari 2017
  -donderdag 23 februari 2017
  -donderdag 23 maart 2017
  -maandag 24 april 2017
  -dinsdag 23 mei 2017 (*)
  -donderdag 22 juni 2017
  -maandag 24 juli 2017
  -woensdag 23 augustus 2017
  -donderdag 21 september 2017
  -maandag 23 oktober 2017
  -donderdag 23 november 2017
  -donderdag 21 december 2017

  *inclusief vakantiegeld

 9. De eerstvolgende betaling van de AOW is 23 februari 2016.

  Daarna volgen betalingen op de volgende betaaldata:

  -woensdag 23 maart 2016
  -donderdag 21 april 2016
  -maandag 23 mei 2016 (let op: inclusief vakantiegeld)
  -donderdag 23 juni 2016
  -donderdag 21 juli 2016
  -dinsdag 23 augustus 2016
  -donderdag 22 september 2016
  -maandag 24 oktober 2016
  -woensdag 23 november 2016

  De laatste betaling van het jaar is op donderdag 22 december 2016.

 10. Bedankt voor uw reactie. De betaaldata AOW voor 2015 stonden hier nog niet, dus bij deze, de eerstvolgende betaling is donderdag 22 januari 2015.

  -donderdag 22 januari
  -maandag 23 februari
  -maandag 23 maart
  -donderdag 23 april
  -donderdag 21 mei (inclusief vakantiegeld)
  -dinsdag 23 juni
  -donderdag 23 juli
  -maandag 24 augustus
  -woensdag 23 september
  -donderdag 22 oktober
  -maandag 23 november
  -woensdag 23 december

 11. AOW Betaaldata 2014:

  – donderdag 23 januari
  – maandag 24 februari
  – maandag 24 maart
  – woensdag 23 april
  – donderdag 22 mei (inclusief vakantie uitkering)
  – maandag 23 juni
  – woensdag 23 juli
  – donderdag 21 augustus
  – dinsdag 23 september
  – donderdag 23 oktober
  – maandag 24 november
  – maandag 22 december

  Deze betaaldagen zijn met de SVB en de banken overeengekomen, zodat u op dezelfde dag over uw geld kunt beschikken.

  1. Wat moeten mensen die al op leeftijd zijn wachten met inkopen doen voor Kerst (feestdagen ) tot de dag voor kerst, vind ik triest heel t riest voor hun dat zou toch wel anders kunnen vind U ook niet.
   Vriendelijke groet.

 12. Op 29 sept. wordt ik 65. Vanaf 29 okt. heb ik recht op AOW.
  krijg ik dan 22 nov. eerst Euro 158.43 uitgekeerd over de 3 dagen van oktober en pas 19 december mijn AOW over november?

 13. john kappenburg

  “Op de volgende dagen maakt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) uw AOW-pensioen naar u over. Het kan soms enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven.”
  Waarom kan dat enkele dagen duren? Dat was toch nergens meer voor nodig?
  Of wil de staat ook nog eens aan de rente verdienen over die enkele dagen?

 14. ik kan de betaaldata aow 2013 nog niet vinden; wanneer worden die bekend gemaakt? is er een vaste regel voor? bijvoorbeeld: zoveel werkdagen voor einde van de maand?

  1. Hoe kan dat? Als je als 80 jarige verjaardag 11 januari op 21 mei 2012 sterft, je 323,63 AOW terug moet betalen, volgens mij is het dan vooraf uitbetaald. Of dus vanaf 11 januari, wanneer was dan de omslagdatum vooraf / achteraf.
   Er was volgens de SVB te veel betaald tot eind mei 2012, € 323,63, met aftrek van het nog te ontvangen vakantiegeld € 38,31,
   moest er € 285,32 terugbetaald worden.
   Bij voorbaat dank.

 15. Ik ga 22 september 2012 met pensioen ivm 65 jarige leeftijd.
  Kunt u mij vertellen op welke datum de aow wordt uitbetaald.
  maw vooraf of achteraf. Dus is dat op 22 september of 22 october?

  Vr gr
  Gert Visser.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.