Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank, of in het kort SVB, is een zelfstandige overheidsorganisatie die verschillende financiële- en verzekeringstechnische diensten uitvoert voor overheidsinstanties. Zo komt je bijvoorbeeld in aanraking met de Sociale Verzekeringsbank als je kinderbijslag ontvangt of als je gebruikmaakt van het PGB. Maar wat is de Sociale verzekeringsbank nou precies? En wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

Foto: homepage van de SVB website met informatie over de regelingen.

 

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je altijd de meest actuele informatie vinden over de wetten en regelingen die ze voor de overheid uitvoeren.

Wat doet de SVB?

In Nederland zijn er allerlei soorten sociale voorzieningen en volksverzekeringen. De Sociale Verzekeringsbank is één van de overheidsinstanties die de wetten en regelingen beheert, controleert en uitvoert.

De belangrijkste taak van de SVB is het uitvoeren van sociale verzekeringen en persoonsgebonden regelingen voor diverse groepen, zoals ouderen en nabestaanden, ouders met (gehandicapte) kinderen, gepensioneerden, chronisch zieke mensen, oorlogs- of asbestslachtoffers, remigranten en werklozen. De SVB beoordeelt aanvragen van uitkeringen en zorgt ervoor dat iedereen op tijd de uitkering krijgt waar men recht op heeft.

Wetten en regelingen

Er zijn vele verschillende wetten en regelingen die door de SVB worden uitgevoerd.

De wetten en regelingen die de SVB uitvoert zijn in 2 soorten op te delen:

 1. Sociale verzekeringen (SV-wetten) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en
 2. Overige wetten en regelingen (niet-SV-wetten) in opdracht van andere overheidsinstanties, voornamelijk voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar gemeenten, het Zorginstituut, het UWV en CAK.

Dit zijn de wetten en regelingen die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert o.b.v. instantie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO): financiële aanvulling op het AOW pensioen tot het sociaal minimum
 • Internationale Detachering: uitvoering van detacheringsverklaringen;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW): basis uitkering voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Inkomensondersteuning AOW: financiel extra bovenop het AOW-pensioen;
 • Overbruggingsregeling (OBR) AOW: uitkering als het inkomen tijdelijk lager is vanwege een verhoging van de AOW-leeftijd;
 • Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers en mesothelioom (TAS): het uitvoeren van TAS (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers/Asbestregeling);
 • Remigratiewet (REM): uitkering voor voormalige gastarbeiders en vluchtelingen die willen terugkeren naar hun geboorteland;
 • Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG): tegemoetkoming in de zorgkosten van een gehandicapt kind datthuis woont;
 • Wet op het kindgebonden budget (WKB): ouders die kinderbijslag krijgen en een beperkt inkomen, komen vaak in aanmerking voor een extra uitkering in de vorm van een kindgebonden budget;
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW): financiële ondersteuning voor volwassenen voor de opvoeding van kinderen jonger dan 18 jaar;
 • Nabestaandenuitkering (Anw) (Algemene Nabestaandenwet): uitkering bij overlijden van partner of één van de ouders;
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen)
 • Wko (Wet kinderopvangtoeslag)
 • Regeling Bijstand Buitenland: aanvulling van het inkomen tot het bijstandsniveau van Nederlanders in het buitenland met onvoldoende inkomen;

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O): uitvoering van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie ter ondersteuning van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog;
 • Regelen van TNS (Tegemoetkoming Niet loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom);
 • Het uitvoeren van TAS (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtsoffers/Asbestregeling);
 • PGB (Persoonsgebonden Budget Wlz en WMO).

Gemeenten

 • Het regelen van PGB (Persoonsgebonden budget WMO)

UWV en CAK

 • Werkzaamheden als verbindingskantoor voor Belgische en Duitse zaken op het terrein van sociale verzekeringen;
 • Werkzaamheden door sociaal ambtenaar in Marokko, Turkije en Spanje.

Zorginstituut Nederland

 • Vrijwillige verzekering AOW/Anw: uitvoeren van de vrijwillige verzekering uit. Dit is een verzekering die menzelf afsluit voor de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) of voor beide voor personen die buiten Nederland wonen of werken en zichzelf vrijwillig verzekeren voor de AOW en Anw.

Andere regelingen

 • Gemoedsbezwaarden : wanneer je niet mee wil doen aan de verplichte verzekeringen dan heb je ontheffing nodig. Die ontheffing vraag je via de SVB aan. Met een ontheffing hoef je geen premie meer te betalen en in de plaats daarvan betaal je extra belasting.

 

Overige taken van de SVB

Naast het beheer en de uitvoering van bovenstaande wetten en regelinge is de Sociale Verzekeringsbank er ookom je te helpen bij het aanvragen van een uitkering en het verstrekken van de juiste informatie. De SVB stelt vast of iemand verzekerd is (of moet zijn) voor zorg uit de Wlz en Zvw.

Men checkt of er geen betalingen gedaan worden aan klanten die er geen recht op hebben. Soms maakt iemand onterecht gebruik van een regeling: bewust of onbewust. De SVB is hier zeer hier alert op. Het toezicht begint altijd met onderzoek. Daarvoor zal de SVB op zoek gaan naar allerlei gegevens die nodig zijn voor het fraudeonderzoek.

 

Fraude voorkomen

Voor het SVB is het belangrijkste dat zij iedereen duidelijkheid geven over rechten en plichten en daarmee misbruik kunnen voorkomen van misbruik door voorlichting. Verder zal men controleren of de verstrekte gegevens kloppen. Denk hierbij aan zaken als jouw inkomsten en jouw woonsituatie. Als je opgeeft dat je alleen woont, maar in feite samenwoont, dan zal de SVB dit niet accepteren. Tot slot kan de Sociale Verzekeringsbank een boete, maatregel opleggen of terugvordering eisen als de egels worden overtreden

 

Huisbezoek

Het kan zijn dat de SVB extra vragen heeft en dan kunnen ze je ook thuis bezoeken. Dit wordt soms van tevoren aangekondigd en  maar soms ook niet. Als men het vermoeden heeft dat ergens iets niet goed loopt, dan nemen zal men maatregelen nemen. Als de SVB het nodig vindt kunnen zij aangifte doen bij het .
Voorkom problemen en lever juiste informatie aan. En als je het niet zeker weet, neem dan contact op met de SVB.

 

Contact met SVB

De Sociale Verzekeringsbank is van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 bereikbaar. Als je belt is het slim je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand te hebben. Het hoofdkantoor van de SVB staat in Amstelveen. Daarnaast heeft de organisatie vestigingen in Groningen, Deventer, Roermond, Nijmegen, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Zaanstad en Breda.

 

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

5 gedachten over “Sociale Verzekeringsbank (SVB)”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldagen door het SVB in 2024:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024 (incl. vakantiegeld)
  Maandag 24 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Donderdag 22 augustus2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Donderdag 19 december 2024

 2. Geachte meneer/mevrouw.
  Ik word deze jaar 65 maar ik woont in Nederland ik heb vandaag een brief bij de-
  Gemeente Groningen opgehaald om mijn pensioen op te vragen op korsouw.
  Waatmoet ik doen om de brief voor jullie te sturen.

 3. op de website van svb staat vermeld dat de emigratie betaling op 11-12-2017 plaatsvindt Echter heb ik op 12-12-2017 geen storting van de remigratie uitbetaling ontvangen.
  Gaarne uw reactie !!
  met vriendelijk groet.
  Bansradj. s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.