Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, beter bekend als StiPP, is het pensioenfonds voor uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. Medewerkers in de flexbranche nemen verplicht deel aan dit pensioenfonds.

De kosten van levensonderhoud zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. StiPP wil het liefst dat de pensioenen jaarlijks meestijgen met de inflatie/prijsstijgingen. Het verhogen van pensioenen wordt ook wel indexatie genoemd. Een indexatie is natuurlijk alleen maar mogelijk als het bedrijfstakpensioenfonds er financieel goed voor staat. Elk jaar kijkt het bestuur of de pensioenen verantwoordelijk verhoogd kunnen worden en met hoeveel. Dit gebeurd aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. Het is zelfs mogelijk dat het pensioenfonds de pensioenen moeten verlagen, als in de toekomst de financiële positie niet beter wordt.

 

Soorten pensioen

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een basis- en plusregeling. Zowel de basisregeling als de plusregeling bevatten noch een partnerpensioen noch een werkeloosheidsverzekering.

 

Opbouwfase StiPP

Afbeelding: startpagina van de website van StiPP met accounttoegang en informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.
Afbeelding: startpagina van de website van StiPP met accounttoegang en informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.

Als je als uitzendkracht of payroller werkt, dan bouw je waarschijnlijk dus pensioen op bij StiPP. Dit opbouwen gebeurt automatisch en wordt via je werkgever geregeld. Maandelijks wordt een bepaald bedrag, de pensioenpremie, van jouw bruto salaris ingehouden. Niet alleen jij, maar ook jouw werkgever draagt bij aan je pensioenopbouw. Hoeveel pensioenpremie je betaalt kun je vinden op je loonstrook. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je werkgever of pensioenfonds.

Indien je verwacht dat je opgebouwde pensioen (en AOW) niet genoeg zal zijn wanneer je met pensioen gaat, dan kun je op verschillende manieren je pensioen aanvullen. Dit kun je  onder andere doen via lijfrenten, koopsommen, levensverzekeringen of kapitaalverzekeringen. Je vindt hierover meer informatie op pensioenverzekeraars.nl.

 

Werkgeverspremie StiPP Basisregeling vanaf 2023 naar 8%

Per 1 januari 2023 wijzigt de StiPP Basisregeling. Tot 2023 betaalde jouw werkgever premie op grond van jouw salaris. Vanaf 2023 wordt de werkgeverspremie 8% van de pensioengrondslag. Deze regeling is al van toepassing in de Plusregeling De regelingen worden nu gelijkgetrokken.

 

Wachttijd StiPP pensioenopbouw vervalt

Tot 1 juli 2023 gold er een wachttijd van 8 weken voordat je pensioen ging opbouwen (volgens de basisregeling). De wachttijd van acht weken vervalt per 1 juli 2023. Als je al deelneemt aan de Basisregeling of Plusregeling van StiPP, dan verandert er niets. Als je in de uitzendsector werkt en op 1 juli 2023 minder dan acht weken hebt gewerkt, dan ga je in de Basisregeling op 1 juli 2023  pensioen opbouwen. De wachttijd vervalt. Ga je binnenkort in de uitzendsector werken of kom je weer terug de uitzend- of detacheringsbranche, dan ga je direct bij indiensttreding  pensioen opbouwen.

 

Wet toekomst pensioenen in 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. Er zijn in dit stelsel twee soorten pensioencontracten mogelijk: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van StiPP zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. StiPP heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij ——- laten staan.

 

Uitbetaling StiPP

Bij StiPP ontvang je maandelijks op of rond de 24ste je pensioenuitkering. De actuele betaaldata kun je hieronder in de reacties vinden.

Ontvang je jouw pensioen van dit pensioenfonds?
Is jouw pensioen altijd op tijd binnen? Is het pensioenfonds goed bereikbaar?
Deel jouw ervaringen met het ons en andere bezoekers door een reactie achter te laten!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

7 gedachten over “Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De StiPP pensioenen worden in 2024 overgemaakt op de volgende data:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Donderdag 22 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Donderdag 19 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 maakt StiPP op de volgende data de pensioenen over:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 januari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 3. De betaaldata van het StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) zijn in 2022 als volgt:

  – maandag 24 Januari 2022
  – donderdag 24 Februari 2022
  – donderdag 24 Maart 2022
  – donderdag 21 April 2022
  – dinsdag 24 Mei 2022
  – donderdag 23 Juni 2022
  – donderdag 21 Juli 2022
  – woensdag 24 Augustus 2022
  – donderdag 22 September 2022
  – maandag 24 Oktober 2022
  – donderdag 24 November 2022
  – dinsdag 20 December 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2021 worden de pensioenuitkeringen van het pensioenfonds personeelsdiensten overgemaakt op de volgende data:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Woensdag 24 februari 2021
  – Woensdag 24 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Donderdag 20 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Woensdag 24 november 2021
  – Dinsdag 21 december 2021

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2020 worden de pensioenuitkeringen van het pensioenfonds personeelsdiensten overgemaakt op de volgende data:

  – donderdag 23 januari 2020
  – maandag 24 februari 2020
  – dinsdag 24 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – woensdag 20 mei 2020
  – woensdag 24 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – maandag 24 augustus 2020
  – donderdag 24 september 2020
  – donderdag 22 oktober 2020
  – dinsdag 24 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 maakt StiPP op de volgende data de pensioenen over:

  -donderdag 24 januari
  -donderdag 21 februari
  -donderdag 21 maart
  -woensdag 24 april
  -donderdag 23 mei
  -maandag 24 juni
  -woensdag 24 juli
  -donderdag 22 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -donderdag 21 november
  -donderdag 19 december

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 worden de pensioenuitkeringen op de volgende data overgemaakt:

  -woensdag 24 januari
  -donderdag 22 februari
  -donderdag 22 maart
  -donderdag 24 april
  -donderdag 24 mei
  -donderdag 21 juni
  -dinsdag 24 juli
  -donderdag 23 augustus
  -maandag 24 september
  -woensdag 24 oktober
  -donderdag 22 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.