Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, afgekort als Bpf HiBiN, is het pensioenfonds voor mensen die werken in de bouwmaterialenhandel.  Mensen die in deze sector werken, zijn verplicht om aan dit pensioenfonds deel te nemen en er dus hun pensioen op te bouwen.

Bpf HiBin probeert zoveel als mogelijk om de pensioenen gelijk te houden met de koopkracht. Dit betekent dat het pensioenfonds probeert om de pensioenen samen met de inflatie te laten stijgen. Het doel is dat gepensioneerden in algemene zin hetzelfde te besteden en niet hoeven in te leveren. Een eventuele pensioenverhoging kan het pensioenfonds voor de bouwmaterialen echter alleen uitvoeren als de financiële positie van het fonds goed (genoeg) is.

 

Pensioenregeling HiBiN

De pensioenregeling bij pensioenfonds HiBiN bevat de volgende elementen:

 • ouderdomspensioen
 • nabestaandenpensioen (alleen als u op moment van overlijden bij dit fonds pensioen opbouwde)
 • pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (geen arbeidsongeschiktheidspensioen)

Het pensioen van dit bedrijfstakpensioenfonds is een basispensioenregeling. Dat betekent dat het pensioen berekend is op basis van het gemiddelde salaris dat de werknemer heeft verdiend tijdens zijn/haar loopbaan in de branche voor handel in bouwmaterialen. Als de medewerker van branche/sector wisselt, dan wordt er ook van pensioenfonds verandert.

 

Opbouwfase HiBiN

printscreen van de website van Bpf HiBiN met alle gedetailleerde pensioeninformatie voor werknemers en werkgevers.
Boven: printscreen van de website van Bpf HiBiN met alle gedetailleerde pensioeninformatie voor werknemers en werkgevers.

Elk jaar dat je in de bouwmaterialenhandel werkt, bouw je pensioen op. Dit gebeurt automatisch en de pensioenpremie wordt elke maand van je bruto salaris ingehouden. De hoogte van zowel de pensioenpremie als van het te ontvangen pensioen worden bepaald door jouw salaris. Het pensioen dat je uiteindelijk van Bpf HiBiN ontvangt, is gebaseerd op hoeveel je gemiddeld verdiende en hoelang je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd (hoelang je premie betaalde).

Het kan natuurlijk zijn dat je meer te besteden wilt hebben (AOW en pensioen) als je met pensioen  gaat, helaas kun je bij dit pensioenfonds geen extra (aanvullend) pensioen opbouwen. Wel kun je dit buitenom het pensioenfonds doen, met bijvoorbeeld kapitaalverzekeringen of een lijfrenteverzekeringen. Voor meer informatie over dit soort verzekeringen kun je kijken op pensioenverzekeraars.nl.

 

Wijzigingen Bpf HiBiN pensioenen in 2024

Verhoging pensioenen
Bpf HiBiN verhoogt vanaf 1 januari 2024 de pensioenen met 2,5%. Deze verhoging, ook wel toeslag of indexatie genoemd, geldt voor zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als het opgebouwde pensioen van mensen die werkzaam zijn geweest of nog steeds werkzaam zijn in de bouwmaterialenhandel-sector en deelnemer zijn bij Bpf HiBiN.

De premie en het opbouwpercentage 2024 verhoogd
De sociale partners hebben besloten om de pensioenpremie iets te verhogen, van 25,2% naar 25,35% van de pensioengrondslag. Dit bedrag vormt de basis waarover pensioen kan worden opgebouwd. De hoogte van de pensioenpremie wordt vastgelegd in de nieuwe cao.

Deze verhoogde premie is voldoende om de pensioenopbouw van 1,625% voor 2024 toe te passen, zoals vermeld in het pensioenreglement. Door de gestegen rente in 2023 is het voor Bpf HiBiN nu voordeliger geworden om pensioen ‘in te kopen’. Daarom gaat het opbouwpercentage vanaf 1 januari 2024 omhoog, van 1,217% naar 1,625%.

Wijziging pensioenreglement en Anw-hiaatregeling 2024
Per 1 januari 2024 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het pensioenreglement van Bpf HiBiN. Deze aanpassingen zijn om verschillende redenen gedaan:

 • De pensioenleeftijd in Nederland is verlaagd van 21 naar 18 jaar.
 • De franchise (€15.816) is iets hoger dan verwacht op basis van de regelgeving (€15.211).
 • De premie die je samen met jouw werkgever voor jouw pensioen betaalt, stijgt in 2024. Dit betekent dat je in 2024 een volledige pensioenopbouw hebt.
 • De overheid heeft voor 2024 ook een afkoopbedrag voor kleine pensioenen vastgesteld. Het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2024 vastgesteld op €592,51 (2023: €594,89).

Er zijn ook enkele aanpassingen doorgevoerd in de Anw-hiaatregeling van 2024, zodat deze in lijn blijft met het HiBiN pensioenreglement. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet, dit is het partnerpensioen van de overheid in het geval jouw partner overlijdt. Er zijn specifieke voorwaarden voor het partnerpensioen en er zijn maar weinig mensen die een Anw-pensioen ontvangen, voornamelijk vanwege de inkomensgrens. Dit ontstane gat wordt het ‘Anw-hiaat’ genoemd. Veel werkgevers hebben hier een oplossing voor gevonden, waaronder ook die in de bouwmaterialenhandel. Bij Bpf HiBiN kun je een Anw-hiaatverzekering afsluiten om dit gat te dichten. Hierin zijn dus enkele wijzigingen aangebracht in 2024.

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Zoals hierboven al even genoemd, vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Nieuwe pensioenregeling

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. De sociale partners in de sector handel in bouwmaterialen (Koninklijke Hibin als werkgeverorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) hebben een keuze moeten maken over welke regeling het best past bij de deelnemers én Bpf HiBiN als uitvoerder van de pensioenregeling past.  Zij hebben gekozen voor een solidaire premieregeling omdat men niet al te veel wil veranderen ten op zichte van de huidige pensioenregeling.

 

Wet ‘Bedrag in één keer’ weer uitgesteld

De invoering van het ‘bedrag in één keer’ is weer uitgesteld. De ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet haalbaar. De nieuwe pensioenkeuze gaat op z’n vroegst op 1 januari 2025 in. Dit heeft de overheid op 9 november bekend gemaakt. In de toekomst kun je een deel van jouw opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen. Het is de verwachting dat dit op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 mogelijk wordt.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen, ook wel afkopen genoemd. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bpf HiBiN laten staan.

 

Uitbetaling Bpf HiBiN

Als je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd en/of jouw pensioen via dit pensioenfonds onvangt, dan ontvang je maandelijks de pensioenuitkering. In de reacties hieronder kun je de actuele betaaldata terugvinden. De datum van bijschrijving op jouw rekening is doorgaans de eerstvolgende werkdag na de betaaldatum. Let op, dit pensioen maak geen gebruik van een jaarlijkse vakantiegeld uitkering.

 

 

 

Heb je ervaring met Bpf HiBiN?

Bouw je pensioen op bij Bpf HiBiN? Ontvang je jouw pensioenuitkering op tijd of juist te laat?
Laat een reactie en deel jouw ervaringen met ons!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

7 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN)”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2024 zijn de betaaldata van HinBiN op:

  Woensdag 24 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Woensdag 24 april 2024
  Vrijdag 24 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Woensdag 24 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Dinsdag 24 september 2024
  Donderdag 24 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Woensdag 18 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 word het Bouwmaterialen Pensioen (HiBiN) op de volgende betaaldata overgemaakt:

  Dinsdag 24 januari 2023
  Vrijdag 24 februari 2023
  Vrijdag 24 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Woensdag 24 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Donderdag 24 augustus 2023
  Vrijdag 22 september 2023
  Dinsdag 24 oktober 2023
  Vrijdag 24 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Op of rond de onderstaande data ontvangt u in 2022 uw pensioenuitkering. Houd wel rekening met feestdagen: die kunnen voor vertraging zorgen.

  Maandag 24 januari 2022
  Donderdag 24 februari 2022
  Donderdag 24 maart 2022
  Vrijdag 22 april 2022
  Dinsdag 24 mei 2022
  Vrijdag 24 juni 2022
  Vrijdag 22 juli 2022
  Woensdag 24 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Maandag 24 oktober 2022
  Donderdag 24 november 2022
  Vrijdag 16 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Bouwmaterialen Pensioen (HiBiN) zijn in 2021 de volgende:

  – Vrijdag 22 januari 2021
  – Vrijdag 24 februari 2021
  – Vrijdag 24 maart 2021
  – Vrijdag 23 april 2021
  – Vrijdag 21 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Vrijdag 23 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Vrijdag 24 september 2021
  – Vrijdag 22 oktober 2021
  – Vrijdag 24 november 2021
  – Vrijdag 17 december 2021

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Bouwmaterialen Pensioen (HiBiN) zijn in 2020 de volgende:
  – vrijdag 24 januari 2020
  – maandag 24 februari 2020
  – dinsdag 24 maart 2020
  – vrijdag 24 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020
  – woensdag 24 juni 2020
  – vrijdag 24 juli 2020
  – maandag 24 augustus 2020
  – donderdag 24 september
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – dinsdag 24 november 2020
  – vrijdag 18 december 2020

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Bouwmaterialen Pensioen (HiBiN) zijn in 2019 de volgende:

  -donderdag 24 januari
  -vrijdag 22 februari
  -vrijdag 22 maart
  -woensdag 24 april
  -vrijdag 24 mei
  -maandag 24 juni
  -woensdag 24 juli
  -vrijdag 23 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -vrijdag 22 november
  -woensdag 18 december

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 zijn de betaaldata op of rond de volgende data:

  -woensdag 24 januari
  -vrijdag 23 februari
  -vrijdag 23 maart
  -dinsdag 24 april
  -donderdag 24 mei
  -vrijdag 22 juni
  -dinsdag 24 juli
  -vrijdag 24 augustus
  -maandag 24 september
  -woensdag 24 oktober
  -vrijdag 23 november
  -maandag 17 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.