Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds, ook wel bekend als Pensioenfonds BPF Schilders, verzorgt de pensioenen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Alle werknemers in deze sector zijn verplicht om hun pensioen bij dit bedrijfstakpensioenfonds pensioen op te bouwen.

Net als alle andere pensioenfondsen, probeert ook Pensioenfonds BPF Schilders elk jaar de pensioenen te verhogen. De verhoging van de pensioen is belangrijk omdat wanneer de prijzen van dagelijkse benodigdheden en bijv. de vaste lasten stijgen, men minder kan kopen dan voor hetzelfde bedrag het jaar daarvoor. Het pensioenfonds kan niet garanderen dat de pensioenen jaarlijks verhoogd worden, omdat dit onder andere afhangt van de financiële situatie van het fonds.

Beleidsdekkingsgraad BPF Schilders

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting. Het kan zelfs gebeuren dat pensioenen verlaagd moeten worden, maar dit gebeurd alleen als het echt niet anders kan.

 

Verhoging Bpf Schilders 2023

Bpf Schilders heeft per 1 januarie de Schilder Pensioenen met 9,44% verhoogt. . Deze verhoging, die wij ook wel toeslagverlening noemen, gaat in per 1 januari 2023. In 2022 heeft Bpf 2,57% ook al verhoogd. Die verhoging is per 1 juli 2022 ingegaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

 

Bpf Schilders

De pensioenregeling van BPF Schilders bestaat uit:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid
 • Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
 • Inkoopregeling (aanvulling)

Opbouwfase

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerking- en Glaszetbedrijf Pensioenfonds BPF Schilders
Afbeelding: foto van de website van BPF Schilders met informatie voor werknemers- en gevers. .

Als je bij dit fonds pensioen opbouwt betaal je maandelijks pensioenpremie. Deze premie wordt ingehouden op jouw bruto maandsalaris. Je kunt de het bedrag dat je aan premie betaalt terugvinden op jouw salarisstrook. Ook jou werkgever betaalt mee aan jouw pensioenopbouw.  De pensioenpremie van BPF schilders is in 2023 30,1%, waarvan 15,05% door jou als werknemer wordt betaald.

Sinds 2006 heeft BPF Schilders een nieuwe pensioenregeling, waarin je minder pensioen opbouwt dan onder de oude regeling het geval was. Om degenen die op dat moment deelnemer waren te compenseren, is het verschil omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op het ouderdomspensioen wordt ook de inkoopregeling genoemd. Hoe deze regeling precies in elkaar zit, kun je terugvinden op de website van het pensioenfonds, maar je kunt ook contact opnemen met je werkgever.

Misschien verwacht je dat je niet voldoende inkomen (AOW en pensioen) zult hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf geld te gaan sparen tijdens jouw loopbaan. Op deze manier bouw je een eigen spaarpot op zodat je een buffer hebt om eventuele, toekomstige tekorten aan te vullen. Je zou ook een verzekering af kunnen sluiten, zoals een beleggingsverzekering. Meer informatie over verzekeringen en de hiervoor genoemde beleggingsverzekering is te vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Bpf Schilders Pensioenfonds

De pensioenregeling van dit bedrijfstakpensioenfonds omvat verschillende soorten pensioen zoals nabestaanden- en wezenpensioen. Ook heeft de regeling een ‘vrijwillige voortzetting pensioenopbouw’. Dit betekent dat indien je ontslagen wordt of (tijdelijk) minder gaat/kunt werken, je jouw pensioenopbouw vrijwilliger voort kunt zetten. Dit is handig, want vaak stopt de pensioenopbouw zodra de actuele situatie wijzigt.

 

Wet toekomst pensioenen in 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Bpf Schilders zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Bpf Schilders heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Betaaldata Schilderspensioen

Als je de pensioenleeftijd hebt bereikt, dan maakt Pensioenfonds BPF Schilders elke maand jouw pensioen over. Naast je pensioen ontvang je in mei ook de vakantietoeslag. De pensioenbetalingen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit. Vaak staat de pensioenuitkering dezelfde dag nog op jouw rekening.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bpf Schilders laten staan.

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met Bpf Schilders.
Heb je  positieve of negatieve ervaringen over dit fonds? Laat jouw reactie achter en deel jouw ervaringen met ons!

5 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het schilderspensioen wordt rond de 15e van ieder maand overgemaakt. Wanneer de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag valt, dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

  De 15de van de maand zijn in 2023 op:
  Zondag 15 januari 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 12 januari 2023)
  Woensdag 15 februari 2023
  Woensdag 15 maart 2023
  Zaterdag 15 april 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 13 april 2023)
  Maandag 15 mei 2023
  Donderdag 15 juni 2023
  Zaterdag 15 juli 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 13 juli 2023)
  Dinsdag 15 augustus 2023
  Vrijdag 15 september 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 14 september 2023)
  Zondag 15 oktober 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 12 oktober 2023)
  Maandag 15 november 2023
  Vrijdag 15 december 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 14 december 2023)

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betalingen voor uw schilderspensioen vinden omstreeks de 15e van ieder maand plaats. Mocht de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag vallen, dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

  De 15de van de maand zijn in 2022 op:
  Zaterdag 15 januari 2022
  Dinsdag 15 februari 2022
  Dinsdag 15 maart 2022
  Donderdag 15 april 2022
  Zondag 15 mei 2022
  Woensdag 15 juni 2022
  Vrijdag 15 juli 2022
  Maandag 15 augustus 2022
  Donderdag 15 september 2022
  Zaterdag 15 oktober 2022
  Dinsdag 15 november 2022
  Donderdag 15 december 2022

  1. kan ik vandaag mijn pensioen nog op mijn rekening verwachten normaalstaat het prompt om 09.30uur op de rekening er op maar nu niet is er wat misgegaan gaarne hoor ik dat nog .alvast hartelijk dank

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Iedere maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. De betalingen voor uw pensioen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.