Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds, ook wel bekend als Pensioenfonds Bpf Schilders, verzorgt de pensioenen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Alle werknemers in deze sector zijn verplicht om hun pensioen bij dit bedrijfstakpensioenfonds pensioen op te bouwen.

Net als alle andere pensioenfondsen, probeert ook Pensioenfonds Bpf Schilders elk jaar de pensioenen te verhogen. De verhoging van de pensioen is belangrijk omdat wanneer de prijzen van dagelijkse benodigdheden en bijv. de vaste lasten stijgen, men minder kan kopen dan voor hetzelfde bedrag het jaar daarvoor. Het pensioenfonds kan niet garanderen dat de pensioenen jaarlijks verhoogd worden, omdat dit onder andere afhangt van de financiële situatie van het fonds.

 

Beleidsdekkingsgraad Bpf Schilders

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting. Het kan zelfs gebeuren dat pensioenen verlaagd moeten worden, maar dit gebeurd alleen als het echt niet anders kan.

 

Verhoging Bpf Schilders pensioenen 2024

Op 1 januari 2024 zal Bpf Schilders de pensioenen verhogen met 3,13%. In 2023 heeft de schilderpensioenen ook al verhoogd, toen met 9,44%  en in 2022 werden de pensioenen met 2,57%. Deze verhogingen zijn van toepassing op alle personen die op 31 december van het voorafgaande jaar pensioen ontvangen, opbouwden, of hebben opgebouwd.

 

Bpf Schilders

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerking- en Glaszetbedrijf Pensioenfonds BPF Schilders
Afbeelding: foto van de website van BPF Schilders met informatie voor werknemers- en gevers. .

De pensioenregeling van BPF Schilders bestaat uit:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid
 • Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
 • Inkoopregeling (aanvulling)

Opbouwfase

Als je bij dit fonds pensioen opbouwt betaal je maandelijks pensioenpremie. Deze premie wordt ingehouden op jouw bruto maandsalaris. Je kunt de het bedrag dat je aan premie betaalt terugvinden op jouw salarisstrook. Ook jou werkgever betaalt mee aan jouw pensioenopbouw.  De pensioenpremie van Bpf schilders is in 2023 30,1%, waarvan 15,05% door jou als werknemer wordt betaald.Sinds 2006 heeft BPF Schilders een nieuwe pensioenregeling, waarin je minder pensioen opbouwt dan onder de oude regeling het geval was. Om degenen die op dat moment deelnemer waren te compenseren, is het verschil omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op het ouderdomspensioen wordt ook de inkoopregeling genoemd. Hoe deze regeling precies in elkaar zit, kun je terugvinden op de website van het pensioenfonds, maar je kunt ook contact opnemen met je werkgever. Misschien verwacht je dat je niet voldoende inkomen (AOW en pensioen) zult hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf geld te gaan sparen tijdens jouw loopbaan. Op deze manier bouw je een eigen spaarpot op zodat je een buffer hebt om eventuele, toekomstige tekorten aan te vullen. Je zou ook een verzekering af kunnen sluiten, zoals een beleggingsverzekering. Meer informatie over verzekeringen en de hiervoor genoemde beleggingsverzekering is te vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Bpf Schilders Pensioenfonds

De pensioenregeling van dit bedrijfstakpensioenfonds omvat verschillende soorten pensioen zoals nabestaanden- en wezenpensioen. Ook heeft de regeling een ‘vrijwillige voortzetting pensioenopbouw’. Dit betekent dat indien je ontslagen wordt of (tijdelijk) minder gaat/kunt werken, je jouw pensioenopbouw vrijwilliger voort kunt zetten. Dit is handig, want vaak stopt de pensioenopbouw zodra de actuele situatie wijzigt.

 

Transitieplan nieuwe pensioenregeling per 2026

De vakbonden CNV, FNV, LBV en de werkgeversorganisatie OnderhoudNL (sociale partners) hebben samen besloten hoe de nieuwe pensioenregeling eruit zal zien. Na overleg hebben zij hun keuzes voorgelegd aan hun leden, die ermee hebben ingestemd.

De sociale partners zijn overeengekomen om de overstap naar de nieuwe pensioenregeling te maken. Hier zijn de belangrijkste punten:

 • De nieuwe regeling gaat van start op 1 januari 2026.
 • De nieuwe regeling betreft een solidaire premieregeling.
 • Alle pensioenen zullen worden omgezet naar de nieuwe regeling.
 • Er zijn specifieke regels vastgesteld voor het omzetten van de pensioenen.
 • Er is compensatie voorzien bij het omzetten van het pensioen.
 • Iedere deelnemer ontvangt informatie over hun verwachte pensioen.
 • Er zijn wijzigingen in hoe de premies worden belegd.
 • De pensioenen zullen meebewegen met de beleggingsresultaten.
 • Er zijn wijzigingen in het partner- en wezenpensioen.
 • Er worden maatregelen genomen om verlagingen te voorkomen voor degenen die al met pensioen zijn.

 

Implementie nieuwe pensioenregeling Bpf Schilders

Het definitieve transitieplan is nog in ontwikkeling. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers aan het pensioenfonds Bpf Schilders hebben nog de mogelijkheid om hun mening te geven. Dit wordt het hoorrecht genoemd en is vastgelegd in de wet.

Op dit moment heeft slechts één partij aangegeven gebruik te willen maken van het hoorrecht. De sociale partners zullen de komende weken met deze partij in overleg gaan. Het transitieplan zal naar verwachting in april definitief worden vastgesteld.

Na goedkeuring door de sociale partners wordt het plan voorgelegd aan het bestuur van BpfSchilders, dat zal beoordelen of de nieuwe regeling uitvoerbaar is. Er is al nauw samengewerkt tussen de sociale partners en BPpfSchilders om tot dit punt te komen.

Naast het transitieplan werkt Bpf Schilders ook aan een implementatieplan, waarin wordt beschreven hoe de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zal verlopen. Dit implementatieplan wordt beoordeeld door De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast wordt er een communicatieplan opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe de betrokkenen op de hoogte worden gebracht van de veranderingen. Dit communicatieplan wordt beoordeeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bpf Schilders laten staan.

 

Betaaldata Schilderspensioen

Als je de pensioenleeftijd hebt bereikt, dan maakt Pensioenfonds BPF Schilders elke maand jouw pensioen over. Naast je pensioen ontvang je in mei ook de vakantietoeslag. De pensioenbetalingen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit. Vaak staat de pensioenuitkering dezelfde dag nog op jouw rekening.

 

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met Bpf Schilders.
Heb je  positieve of negatieve ervaringen over dit fonds? Laat jouw reactie achter en deel jouw ervaringen met ons!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

5 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het schilderspensioen wordt rond de 15e van ieder maand overgemaakt. Wanneer de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag valt, dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

  De 15de van de maand zijn in 2023 op:
  Zondag 15 januari 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 12 januari 2023)
  Woensdag 15 februari 2023
  Woensdag 15 maart 2023
  Zaterdag 15 april 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 13 april 2023)
  Maandag 15 mei 2023
  Donderdag 15 juni 2023
  Zaterdag 15 juli 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 13 juli 2023)
  Dinsdag 15 augustus 2023
  Vrijdag 15 september 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 14 september 2023)
  Zondag 15 oktober 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 12 oktober 2023)
  Maandag 15 november 2023
  Vrijdag 15 december 2023 (uitbetaling waarschijnlijk op donderdag 14 december 2023)

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betalingen voor uw schilderspensioen vinden omstreeks de 15e van ieder maand plaats. Mocht de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag vallen, dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

  De 15de van de maand zijn in 2022 op:
  Zaterdag 15 januari 2022
  Dinsdag 15 februari 2022
  Dinsdag 15 maart 2022
  Donderdag 15 april 2022
  Zondag 15 mei 2022
  Woensdag 15 juni 2022
  Vrijdag 15 juli 2022
  Maandag 15 augustus 2022
  Donderdag 15 september 2022
  Zaterdag 15 oktober 2022
  Dinsdag 15 november 2022
  Donderdag 15 december 2022

  1. kan ik vandaag mijn pensioen nog op mijn rekening verwachten normaalstaat het prompt om 09.30uur op de rekening er op maar nu niet is er wat misgegaan gaarne hoor ik dat nog .alvast hartelijk dank

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Iedere maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. De betalingen voor uw pensioen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.