Stichting Pensioenfonds Recreatie


De Stichting Pensioenfonds Recreatie staat beter bekend als Pensioenfonds Recreatie en is het pensioenfonds voor medewerkers in de recreatieve sector. Deelname is verplicht is voor iedereen die in deze sector werkt. Ondernemingen die in de verblijfsrecreatie (o.a. hotels, resorts, campings), buitensport (recreatieplassen) en zweminrichtingen (zwembaden, waterplassen) vallen onder de recreatieve sector.

De kosten van levensonderhoud zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. Pensioenfonds Recreatiewilt wil het liefst dat de pensioenen jaarlijks meestijgen met de inflatie/prijsstijgingen. Het verhogen van pensioenen wordt ook wel indexatie genoemd. Een indexatie is natuurlijk alleen maar mogelijk als het bedrijfstakpensioenfonds er financieel goed voor staat. Elk jaar kijkt het bestuur of de pensioenen verantwoordelijk verhoogd kunnen worden en met hoeveel. Dit gebeurd aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. Het is zelfs mogelijk dat het pensioenfonds de pensioenen moeten verlagen, als in de toekomst de financiële positie niet beter wordt.

 

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2023

Ieder jaar worden er tussen de sociale partners in de recreatieve sector (HISWA-RECRON, FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang) afspraken gemaakt over jouw pensioenregeling. Dit is belangrijk, omdat men in de toekomst jouw pensioen moeten kunnen blijven betalen. De pensioenpremie blijft in 2023 gelijk, oftewel 21,8%. Het opbouwpercentage gaat omlaag van 1,213% in 2022 naar 1,170% in 2023. Dit betekent dat het al opgebouwde pensioen ongewijzigd blijft ondanks de verlaging van het opbouwpercentage. Als je op dit moment in de recreatieve sector bent, ga je vanaf 1 januari 2023 minder pensioen opbouwen. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat verschil in totaal zal zijn.

De pensioenregeling van dit bedrijfspensioenfonds kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals:

 • Ouderdomspensioen
 • Wezenpensioen

De standaard pensioenregeling bevat geen partnerpensioen. Wel kan er bij de regeling gekozen worden voor een Anw-pensioen voor jouw partner. Neem voor meer informatie hierover contact op met jouw werkgever of het pensioenfonds.

 

Opbouwfase Pensioenfonds Recreatie

Afbeelding: website van Pensioenfonds Recreatie met informatie voor werkgevers- en nemers.
Afbeelding: website van Pensioenfonds Recreatie met informatie voor werkgevers- en nemers.

Voor de opbouw van jouw pensioen, betalen zowel jij als je werkgever pensioenpremie. Je betaalt iedere maand voor jouw pensioen, welke automatisch wordt ingehouden op jouw bruto maandsalaris. Op jouw salarisstrookje vindt je de hoogte van jouw pensioenpremie.

Misschien verwacht je dat je pensioen en AOW niet voldoende zijn op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt er dan voor kiezen om aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kun je zelf doen door bijvoorbeeld een uitvaartverzekering of lijfrenteverzekering af te sluiten. Meer informatie over deze en andere verzekeringen is te vinden op pensioenverzekeraars.nl. Natuurlijk kun je ook zelf geld apart zetten op een bankrekening voor later.

 

Nieuwe Pensioenwet in 2023

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het Pensioenfonds Recreatie zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Pensioenfonds Recreatie heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.  Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Pensioenfonds Recreatie laten staan.

Uitbetaling Pensioenfonds Recreatie

Als je bij Pensioenfonds Recreatie pensioen hebt opgebouwd en met pensioen bent, dan ontvang je aan het einde van iedere maand pensioenuitkering. Hieronder, in de reacties, vind je de meest actuele betaaldata.

 

Wat zijn jouw ervaringen met dit pensioenfonds?
Ontvang je maandelijks jouw pensioenuitkering op tijd?
Plaats een reactie en deel je positieve of negatieve ervaringen met ons!

6 gedachten over “Stichting Pensioenfonds Recreatie”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Pensioenfonds Recreatie maakt in 2023 het pensioen op de volgende data over:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Pensioenfonds Recreatie betaalt in 2022 uw pensioen uit op:

  Donderdag 20 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Donderdag 20 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds Recreatie betaalt de pensioenuitkeringen op de volgende data in 2021:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Dinsdag 23 februari 2021
  – Dinsdag 23 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Donderdag 20 mei 2021
  – Woensdag 23 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Maandag 23 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Dinsdag 23 november 2021
  – Woensdag 22 december 2021

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds Recreatie betaalt de pensioenuitkeringen op de volgende data in 2020:

  – donderdag 23 januari 2020
  – donderdag 20 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – woensdag 20 mei 2020
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – donderdag 20 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – donderdag 22 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – dinsdag 22 december 2020

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 betaalt Pensioenfonds Recreatie op de volgende data de pensioenen uit:

  – woensdag 23 januari
  – donderdag 21 februari
  – donderdag 21 maart
  – dinsdag 23 april
  – donderdag 23 mei
  – donderdag 20 juni
  – dinsdag 23 juli
  – donderdag 22 augustus
  – maandag 23 september
  – woensdag 23 oktober
  – donderdag 21 november
  – vrijdag 20 december

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De uitbetaaldata in 2018 zijn:

  -dinsdag 23 januari
  -donderdag 22 februari
  -donderdag 22 maart
  -maandag 23 april
  -woensdag 23 mei
  -donderdag 21 juni
  -maandag 23 juli
  -donderdag 23 augustus
  -donderdag 20 september
  -dinsdag 23 oktober
  -donderdag 22 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.