Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie, PWRI, is het pensioenfonds voor werk en en (re)integratie, oftewel voor de sociale werkvoorziening. Dit betekent dat alle werknemers in de sociale werkvoorziening of die onder de Participatiewet werken, bij dit fonds zijn aangesloten. Het PWRI is een middelgroot pensioenfonds.

De kosten van levensonderhoud zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie wil het liefst dat de pensioenen jaarlijks meestijgen met de inflatie/prijsstijgingen. Het verhogen van pensioenen wordt ook wel indexatie genoemd. Een indexatie is natuurlijk alleen maar mogelijk als het bedrijfstakpensioenfonds er financieel goed voor staat. Elk jaar kijkt het bestuur of de pensioenen verantwoordelijk verhoogd kunnen worden en met hoeveel. Dit gebeurd aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. Het is zelfs mogelijk dat het pensioenfonds de pensioenen moeten verlagen, als in de toekomst de financiële positie niet beter wordt.

Pensioenen PWRI in 2022 én 2023 omhoog

Op 1 januari 2023 zijn de pensioen van het PWRI met 12,51% verhoogd en op 1 juli 2023 nogmaals met 4,13%. Deze verhogingen komen bovenop de pensioenverhogingen van 2022. Op 1 januari 2022 werden de pensioenen met 0,71% verhoogd en op 1 juli 2022 met 1,87%. Elk jaar proberen het PWRI op 1 januari de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit is de zogenaamde toeslagverlening. Dat mag alleen als er daar genoeg geld in het pensioenfonds is. In 2022 en 2023 liet de financiële situatie dit dus toe.

 

Pensioenregelingen PWRI

De pensioenregeling van het PWRI bestaat uit de volgende regelingen:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen

De regeling bevat geen arbeidsongeschiktheidspensioen, wel heb je in bepaalde gevallen bij arbeidsongeschiktheid recht op premievrije voortzetting. Dit is het geval wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt of het arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt.

 

Opbouw pensioen

Impressie web portaal PWRI met informatie over pensioenen voor werkgevers- en nemers.
Impressie web portaal PWRI met informatie over pensioenen voor werkgevers- en nemers

Als deelnemer aan PWRI, betaal je elke maand premie. Je werkgever betaalt ook maandelijks pensioenpremie voor jou. Beide bedragen worden samen in een potje gestopt en door PWRI beheerd. Het pensioenfonds zorgt er niet alleen voor dat het potje veilig is, het geld wordt ook geïnvesteerd om in de toekomst een goed rendement te behalen. Dit potje vormt uiteindelijk je pensioen en bestaat dus zowel uit de betaalde premie als uit behaalde rendementen. Op je maandelijkse loonstrook kun je zien hoeveel pensioenpremie je precies betaalt. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je werkgever.

 

Premie 2023 blijft hetzelfde

De pensioenpremie van het PWRI blijft in 2023 gelijk aan de premie in 2022: 23,8%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en jij als  werknemer betaalt 30%.

Waarom verandert de premie niet?
In 2020 is er door het pensioenfonds PWRI besloten dat per 1 januari 2021 de SW-premie voor vijf jaar op 23,8% van de pensioengrondslagsom zal zijn. Er is vooralsnog geen reden geweest om van deze keuze af te wijken.

Niet genoeg geld wanneer je met pensioen gaat?
Naast het door jou opgebouwde pensioen bij PWRI, ontvang je ook AOW. Als deze uitkeringen samen niet genoeg zijn, of je wilt gewoon extra te besteden hebben, als u met pensioen gaat, dan kun je ervoor kiezen om zelf extra aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan door extra geld te sparen, maar je kunt ook bepaalde verzekeringen afsluiten zoals een overlijdensrisicoverzekering. Kijk voor meer informatie over deze en andere verzekeringen op pensioenverzekeraars.nl.

 

Pensioenreglement PWRI

Het pensioen van dit bedrijfstakpensioenfonds bevat eigenlijk alle onderdelen die noodzakelijk zijn om te hebben als aanvullend pensioen. Het is een heel eenvoudig pensioenreglement. Het is bovendien zo dat als je arbeidsongeschikt raakt, je geen pensioenpremie meer hoeft te betalen, terwijl de pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

 

Nieuwe Pensioenwet in 2023

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het PWRI zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. PWRI heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

AOW-leeftijd schuift drie maanden op

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de levensverwachting in Nederland weer is gestegen en om de AOW betaalbaar te houden, schuift de leeftijd waarop iemand voor het eerst AOW krijgt met drie maanden op. Wie na 1960 geboren is, krijgt zijn AOW voor het eerst als hij minimaal 67 en drie maanden oud is. Dat is op zijn vroegst  in 2028. Voor mensen die later geboren zijn, schuift de AOW-leeftijd ook op. Voor de mensen die eerder geboren zijn en nu nog geen AOW ontvangen, blijft de AOW-leeftijd 67 jaar.

 

Betaaldata PWRI

PWRI maakt uiterlijk de 24e van de maand de pensioenuitkeringen over. Het verschilt per bank of je het geld ook dezelfde dag op je rekening ontvangt. Let op, de maandelijkse pensioenbedragen zijn inclusief vakantiegeld. Dit betekent dus dat je elke maand een gedeelte van het vakantiegeld ontvangt en niet apart in mei. Kijk hieronder in de reacties voor de meest actuele betaaldata.

Als je een klein pensioen bij PWRI hebt opgebouwd, dan kan het pensioen afgekocht worden. Pensioenen die hoger zijn, kunt je niet afkopen. Bij het afkopen ontvang je eenmalig een bedrag en geen maandelijkse uitkering. Waardeoverdracht kan van toepassing zijn als je van sector wisselt. Dan kun je ervoor kiezen om het pensioen dat je bij het fonds hebt opgebouwd, mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Wat zijn jouw ervaringen met het PWRI?
Ontvang je maandelijks je pensioenuitkering op tijd?
Plaats een reactie en deel je positieve/negatieve ervaringen met ons!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

12 gedachten over “Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie”

 1. Pwri.
  Ze zijn uitstekend om alle mensen die een uitkering van hun krijgen te doen voorkomen als wij onbenullige domkoppen zijn die niets begrijpen van de pensioen materie die on zelf aangaat. Luisteren en bedoel ik BEGRIJPEND Luisteren kunnen ze al helemaal niet. Daar kunnen die stakkers op dat callcenter ook niets aan doen want dat wordt ze niet geleerd. Rotzooi maar wat aan het zijn toch maar domme WSW ers.
  Maar gelukkig ben ik er niet ze één. Ik zit bovenop de haverkist en begin kritische vragen te stellen waar ze geen antwoord op hebben.
  De vraag wordt doorgestuurd naar de zgb back office. Daar krijg je dan een antwoord van wat totaal niet over de vraag ging. Ze denken daar natuurlijk heb je weer zo’n wsw er die denkt dat i wat weet. Toevallig is dat ook zo. Ik heb mijn vakdiploma pensioen 1 en 2 in 1980 gehaald. Daar op de helpdesk hebben ze totaal geen enkele kennis van pensioenen.

  Dus de medewerkers van telefonisch helpdesk krijgen van mijn dan ook een dik verdiende 2 zwaar onvoldoende.

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van de PWRI pensioenen in 2024:

  Woensdag 24 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Woensdag 24 april 2024
  Vrijdag 24 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Woensdag 24 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Dinsdag 24 september 2024
  Donderdag 24 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Vrijdag 20 december 2024

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 worden de pensioenuitkeringen door het PWRI op de volgende dagen overgemaakt:

  Dinsdag 24 januari 2023
  Vrijdag 24 februari 2023
  Vrijdag 24 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Woensdag 24 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Donderdag 24 augustus 2023
  Vrijdag 22 september 2023
  Dinsdag 24 oktober 2023
  Vrijdag 24 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2022 wordt uw pensioenuitkering door het PWRI uitbetaald op de volgende dagen:

  Maandag 24 januari 2022
  Donderdag 24 februari 2022
  Donderdag 24 maart 2022
  Vrijdag 22 april 2022
  Dinsdag 24 mei 2022
  Vrijdag 24 juni 2022
  Vrijdag 22 juli 2022
  Woensdag 24 augustus 2022
  Dinsdag 23 september 2022
  Maandag 24 oktober 2022
  Donderdag 24 november 2022
  Donderdag 22 december 2022

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2021 betaalt het PWRI de pensioenuitkeringen op de volgende data uit:

  – Vrijdag 22 januari 2021
  – Vrijdag 24 februari 2021
  – Vrijdag 24 maart 2021
  – Vrijdag 23 april 2021
  – Vrijdag 21 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Vrijdag 23 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Vrijdag 24 september 2021
  – Vrijdag 22 oktober 2021
  – Vrijdag 24 november 2021
  – Woensdag 22 december 2021

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2020 betaalt het PWRI de pensioenuitkeringen op de volgende data uit:
  – vrijdag 24 januari 2020
  – maandag 24 februari 2020
  – dinsdag 24 maart 2020
  – vrijdag 24 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020
  – woensdag 24 juni 2020
  – vrijdag 24 juli 2020
  – maandag 24 augustus 2020
  – donderdag 24 september 2020
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – dinsdag 24 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 betaalt PWRI op de volgende data de pensioenen uit:

  -donderdag 24 januari
  -vrijdag 22 februari
  -vrijdag 22 maart
  -woensdag 24 april
  -vrijdag 24 mei
  -maandag 24 juni
  -woensdag 24 juli
  -vrijdag 23 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -vrijdag 22 november
  -vrijdag 20 december

  1. Bij het aso fonds krijg je geen vakantie geld. Daarnaast wordt er ook nog gefraudeerd met zogenaamde verdeling pensioen na een scheiding.

 8. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 worden de pensioenuitkeringen op de volgende dagen overgemaakt:

  -woensdag 24 januari
  -vrijdag 23 februari
  -vrijdag 23 maart
  -dinsdag 24 april
  -donderdag 24 mei
  -vrijdag 22 juni
  -dinsdag 24 juli
  -vrijdag 24 augustus
  -maandag 24 september
  -woensdag 24 oktober
  -vrijdag 23 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.