Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, afgekort BPF Waterbouw, is een pensioenfonds waaraan werknemers bij waterbouwbedrijven verplicht verplicht moeten deelnemen.

Bpf Waterbouw streeft ernaar om de pensioen mee te laten stijgen met de inflatie. Pensioenverhogingen, ook wel indexaties genoemd, zijn alleen mogelijk als de beleggingsopbrengsten van het pensioenfonds voldoende zijn.

 

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is.

 

Update pensioen Bpf Waterbouw 2024

Per 1 januari 2024 zullen de pensioenen bij Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw met 5% worden verhoogd. Deze verhoging komt voort uit een stijging van de lonen in de CAO Waterbouw met 7,5% op 1 april 2023. De pensioenregeling kent echter een maximum verhoging van de pensioenen van 5%. Deze verhoging is mogelijk omdat Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw er financieel goed voorstaat en over voldoende financiële middelen beschikt.

In 2024 blijft de pensioenpremie ongewijzigd. De premie voor de pensioenopbouw bestaat uit een basisregeling van 16,2% en een verplichte spaarpensioenregeling van 3%. Deze premie blijft hetzelfde als wat je in 2023 betaalde.

 

Pensioenregeling Bpf Waterbouw

De pensioenregeling van Bpf Waterbouw is een middellloonregeling en bevat:

 • ouderdomspensioen
 • nabestaandenpensioen

Als je deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Waterbouw dan bouw je ouderdomspensioen op. Indien je overlijdt, krijgt jouw partner een nabestaandenpensioen en jouw kinderen een wezenpensioen. Als je arbeidsongeschikt raakt, dan heb je recht op premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Tevens kun je aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidspensioen. De precieze voorwaarden en inhoud van deze pensioenen hangt af van de regeling die op jouw situatie van toepassing is. Neem voor vragen hierover contact op met je werkgever of het pensioenfonds.

 

Opbouwfase Bpf Waterbouw

BPF Waterbouw (schermafbeelding met impressie van de pensioenfonds website))Elk jaar dat je in de waterbouw werkzaam bent, bouw je pensioen op. Elke maand betalen zowel werkgever als werknemer pensioenpremie. Jouw gedeelte wordt ingehouden van je bruto maandsalaris en overgemaakt naar BPF Waterbouw. Dit fonds beheert de premies en investeert deze om zo voldoende rendement te behalen voor je toekomstige pensioen. De hoogte van zowel de pensioenpremie als van het te ontvangen pensioen worden bepaald door jouw salaris. Het pensioen dat je uiteindelijk van het pensioenfonds ontvangt, is gebaseerd op hoeveel je gemiddeld verdiende en hoelang je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd (hoelang je premie betaalde).

Het kan natuurlijk zo zijn dat je meer te besteden wilt hebben dan je pensioen en AOW, wanneer je met pensioen gaat, helaas kun je bij dit pensioenfonds geen extra aanvullend pensioen opbouwen. Wel is dit buiten het pensioenfonds mogelijk, met door bijvoorbeeld het afsluiten van kapitaalverzekeringen of een lijfrenteverzekering. Voor meer informatie over dit soort verzekeringen kun je terecht op pensioenverzekeraars.nl.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bpf Waterbouw laten staan.

 

Nieuwe Pensioenwet

De Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden, wat vereist dat alle pensioenfondsen in Nederland, inclusief Pensioenfonds Waterbouw, hun pensioenregeling moeten aanpassen. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om deze aanpassingen door te voeren. Bij het nemen van beslissingen over de nieuwe regeling voor Bpf Waterbouw streven de sociale partners ernaar om zo dicht mogelijk bij de huidige pensioenregeling te blijven. Hoewel de pensioenregeling op bepaalde punten zal veranderen, blijft niet alles hetzelfde.

 

Wat verandert er en wat niet?

De aspecten die niet zullen veranderen, zijn onder andere de levenslange uitkering van het ouderdomspensioen, de gezamenlijke premie-inleg van de werkgever en werknemer, en de manier waarop de ingelegde premie wordt belegd. De sociale partners overwegen o.a. de onderstaande mogelijke wijzigingen in de pensioenregeling:

 • De pensioenregeling wordt omgezet naar een premieregeling, waarbij de hoogte van de premie vaststaat maar het uiteindelijke pensioen niet gegarandeerd is.
 • De voorkeur van de sociale partners gaat uit naar een solidaire premieregeling, die het meest lijkt op de huidige pensioenregeling. In deze regeling wordt er collectief belegd en worden risico’s gedeeld tussen alle deelnemers. Voor elke deelnemer wordt een persoonlijk pensioenvermogen gereserveerd.
 • De pensioenuitkeringen zullen fluctueren afhankelijk van de financiële markten. Eventuele schommelingen worden opgevangen door de solidariteitsreserve, een collectieve vermogensreserve waarmee winsten en verliezen worden gedeeld tussen alle deelnemers.
 • Sociale partners overwegen de duur van het nabestaandenpensioen te verkorten naar een periode van 5 tot 10 jaar.

Na verdere uitwerking van de nieuwe pensioenregeling en de overstap van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel door sociale partners, zal het bestuur van Pensioenfonds Waterbouw worden gevraagd om de gemaakte afspraken te evalueren en te implementeren. De beoogde overgangsdatum is vastgesteld op 1 januari 2026.

 

Wet ‘Bedrag in één keer’ opnieuw uitgesteld

Het invoeren van het ‘bedrag in één keer’ is opnieuw uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet langer haalbaar, en de nieuwe pensioenkeuze zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 van kracht worden. Deze aankondiging werd gedaan door de overheid op 9 november 2023. Met deze nieuwe regeling wordt het in de toekomst mogelijk om een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen, naar verwachting dus vanaf 1 januari 2025.

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Uitbetaling Bpf Waterbouw

Als je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd en tevens je pensioen via dit pensioenfonds ontvangt, dan ontvang je maandelijks je pensioenuitkering. Op dit moment zijn de actuele betaaldata niet bekend. Neem voor de actuele betaaldata contact op met BPF Waterbouw.

 

Heb jij ervaring met Bpf Waterbouw?

Bouw jij op dit moment pensioen op bij Bpf Waterbouw? Of ontvang je jouw maandelijks jouw pensioenuitkering bij dit pensioenfonds op? Ontvang jij jouw pensioenuitkering op tijd of juist te laat? Laat het ons weten en deel jouw ervaringen met andere lezers!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

4 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw maakt maandelijks rond de 21ste de pensioenen Als de 21ste in het weekend- en/of feestdagen valt kan het zijn dat de uitbetaling iets later plaatsvindt.

  In 2024 valt de 21ste op de volgende dagen:

  Zondag 25 januari 2024
  Woensdag 21 februari 2024
  Donderag 21 maart 2024
  Zondag 21 april 2024
  Dinsdag 21 mei 2024
  Vrijdag 21 juni 2024
  Zondag 21 juli 2024
  Woensdag 21 augustus 2024
  Zaterdag 21 september 2024
  Maandag 21 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Zaterdag 21 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw het pensioen maandelijks rond de 21e naar over. Dit kan per bank verschillen. Weekend- en/of feestdagen kunnen ook voor vertraging zorgen.

  In 2023 valt de 21ste op de volgende dagen:

  Zaterdag 21 januari 2023
  Dinsdag 21 februari 2023
  Dinsdag 21 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Zondag 21 mei 2023
  Woensdag 21 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Maandag 21 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Zaterdag 21 oktober 2023
  Dinsdag 21 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 21e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  In 2022 valt de 21ste op de volgende dagen:

  Vrijdag 21 januari 2022
  Maandag 21 februari 2022
  Maandag 21 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Zaterdag 21 mei 2022
  Dinsdag 21 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Zondag 21 augustus 2022
  Woensdag 21 september 2022
  Vrijdag 21 oktober 2022
  Maandag 21 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 21e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.