Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, afgekort BPF Waterbouw, is een pensioenfonds waaraan werknemers bij waterbouwbedrijven verplicht verplicht moeten deelnemen.

Bpf Waterbouw streeft ernaar om de pensioen mee te laten stijgen met de inflatie. Pensioenverhogingen, ook wel indexaties genoemd, zijn alleen mogelijk als de beleggingsopbrengsten van het pensioenfonds voldoende zijn.

 

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting. De beleidsdekkingsgraad eind december 2022 naar 137,9%.

 

Verhoging pensioen BPF Waterbouw 2023

Als gevolg van de stabiele beleidsdekkingsgraad van BPF Waterbouw zijn de pensioenen in van de pensioengerechtigden per 1 januari 2023 verhoogd met 3,75%. Dit is het maximale percentage dat kon worden toegekend. In de pensioenregeling volgen het pensioenfonds namelijk de stijging van de lonen. De lonen in de CAO Waterbouw stegen in 2022 met 3,75%.

Per 1 januari 2023 is de pensioenpremie BPF Waterbouw gewijzigd. In totaal is de pensioenpremie basisregeling 16,20%. Jij als werknemer betaalt de helft 8,10% en jouw werkgever betaalt de andere helft 8,10%.

 

Pensioenregeling Bpf Waterbouw

De pensioenregeling van Bpf Waterbouw is een middellloonregeling en bevat:

 • ouderdomspensioen
 • nabestaandenpensioen

Als je deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Waterbouw dan bouw je ouderdomspensioen op. Indien je overlijdt, krijgt jouw partner een nabestaandenpensioen en jouw kinderen een wezenpensioen. Als je arbeidsongeschikt raakt, dan heb je recht op premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Tevens kun je aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidspensioen. De precieze voorwaarden en inhoud van deze pensioenen hangt af van de regeling die op jouw situatie van toepassing is. Neem voor vragen hierover contact op met je werkgever of het pensioenfonds.

Opbouwfase Bpf Waterbouw

BPF Waterbouw (schermafbeelding met impressie van de pensioenfonds website))Elk jaar dat je in de waterbouw werkzaam bent, bouw je pensioen op. Elke maand betalen zowel werkgever als werknemer pensioenpremie. Jouw gedeelte wordt ingehouden van je bruto maandsalaris en overgemaakt naar BPF Waterbouw. Dit fonds beheert de premies en investeert deze om zo voldoende rendement te behalen voor je toekomstige pensioen. De hoogte van zowel de pensioenpremie als van het te ontvangen pensioen worden bepaald door jouw salaris. Het pensioen dat je uiteindelijk van het pensioenfonds ontvangt, is gebaseerd op hoeveel je gemiddeld verdiende en hoelang je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd (hoelang je premie betaalde).

Het kan natuurlijk zo zijn dat je meer te besteden wilt hebben dan je pensioen en AOW, wanneer je met pensioen gaat, helaas kun je bij dit pensioenfonds geen extra aanvullend pensioen opbouwen. Wel is dit buiten het pensioenfonds mogelijk, met door bijvoorbeeld het afsluiten van kapitaalverzekeringen of een lijfrenteverzekering. Voor meer informatie over dit soort verzekeringen kun je terecht op pensioenverzekeraars.nl.

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bpf Waterbouw laten staan.

Nieuwe Pensioenwet in 2023

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Bpf Waterbouw zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Bpf Waterbouw heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Uitbetaling Bpf Waterbouw

Als je bij dit fonds pensioen hebt opgebouwd en tevens je pensioen via dit pensioenfonds ontvangt, dan ontvang je maandelijks je pensioenuitkering. Op dit moment zijn de actuele betaaldata niet bekend. Neem voor de actuele betaaldata contact op met BPF Waterbouw.

 

Heb je ervaring met dit pensioenfonds?
Bouw je momenteel bij dit fonds pensioen op?
Ontvang je jouw maandelijks jouw pensioenuitkering op tijd of juist te laat? Laat het ons weten en deel jouw ervaringen met andere lezers!

3 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw het pensioen maandelijks rond de 21e naar over. Dit kan per bank verschillen. Weekend- en/of feestdagen kunnen ook voor vertraging zorgen.

  In 2023 valt de 21ste op de volgende dagen:

  Zaterdag 21 januari 2023
  Dinsdag 21 februari 2023
  Dinsdag 21 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Zondag 21 mei 2023
  Woensdag 21 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Maandag 21 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Zaterdag 21 oktober 2023
  Dinsdag 21 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 21e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  In 2022 valt de 21ste op de volgende dagen:

  Vrijdag 21 januari 2022
  Maandag 21 februari 2022
  Maandag 21 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Zaterdag 21 mei 2022
  Dinsdag 21 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Zondag 21 augustus 2022
  Woensdag 21 september 2022
  Vrijdag 21 oktober 2022
  Maandag 21 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds BPF Waterbouw maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 21e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.