Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie, ook wel Pensioenfonds Zoetwaren, is het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers in de zoetwarenindustrie. Het fonds ziet toe op de pensioenopbouw en beheert de pensioengelden van de deelnemers. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie is in 2011 ontstaan door een fusie tussen Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie (Pensioenfonds Koek) en het Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie (Pensioenfonds Snoep). In 2023 is Pensioenfonds Bakkers opgegaan in het Pensioenfonds Zoetwaren.

 

Dekkingsgraad Pensioenfonds Zoetwaren

Over het algemeen stijgen de prijzen iedere jaar en zeker afgelopen jaar (2022). Daarom heeft Pensioenfonds Zoetwaren als doel om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie, waardoor gepensioneerden hun koopkracht behouden. Pensioenverhogingen zijn echter niet altijd standaard. Een verhoging is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 110,6%, lager dan de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische beleggingsmix (118,2%). Het pensioenfonds heeft daarop een herstelplan ingediend bij DNB. In het herstelplan staat hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer financieel gezond verwacht te worden. Volgens dit herstelplan zijn pensioenfonds Zoetwaren in 2023 weer helemaal gezond. De beleidsdekkingsgraad was in maart 2023: 120,8%

 

Wijzigingen Pensioenen Zoetwaren 2024

Vanaf 1 januari 2024 verhoogt Pensioenfonds Zoetwaren de pensioenen voor alle huidige en voormalige deelnemers met 3,5%.

Voor het jaar 2024 blijft de pensioenpremie onveranderd op 30%. Dit bedrag wordt gedeeld tussen jouw werkgever en jijzelf. Op jouw loonstrookje kun je zien hoeveel premie je betaalt. Wat betreft de pensioenopbouw, deze stijgt naar 1,875% van het deel van ujouw salaris dat meetelt voor jouw pensioen. In 2023 was dit nog 1,7%.

 

Pensioenregeling Zoetwarenindustrie

In de pensioenregeling van dit fonds is het volgende geregeld:

 • ouderdomspensioen
 • partner- en wezenpensioen
 • premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid

Het zoetwarenpensioen bevat geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Als je dus arbeidsongeschikt raakt, dan krijg je geen (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel kun je recht hebben op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Voor de precieze regels omtrent deze voortzetting dien je contact op te nemen met het pensioenfonds.

 

Opbouwfase

Afbeelding van de website van Pensioenfonds Zoetwaren met informatie over de pensioenen.
Afbeelding van de website van Pensioenfonds Zoetwaren met informatie over de pensioenen.

Elk jaar dat je in de zoetwarenindustrie werkzaam bent, bouw je een percentage van je pensioen op. De hoogte is gebaseerd op het salaris dat je in dat jaar verdiende. Er geldt een maximum pensioensalaris dat jaarlijks wordt aangepast. Het pensioen dat je later van het fonds ontvangt is in algemene zin vergelijkbaar met wat je gedurende jouw deelname aan de pensioenregeling hebt verdiend. Hoeveel pensioenpremie je betaalt, hangt af van de specifieke pensioenregeling. De hoogte van de door jou betaalde premie kun je terugvinden op jouw loonstrookje. Samen met je werkgever betaal je mee aan jouw pensioenopbouw. Als je wilt weten hoeveel premie jouw werkgever voor jou betaalt, dan kun je dit opvragen bij je werkgever of het pensioenfonds.

Misschien wil je meer geld te besteden hebben als je met pensioen gaat. Je ontvangt het door jouw opgebouwde pensioen plus AOW. Daar bovenop kun je zelf extra aanvullend pensioen opbouwen. Je kunt bijvoorbeeld zelf geld sparen maar ook bepaalde verzekeringen afsluiten. Je kunt hierbij denk aan bijvoorbeeld lijfrenteverzekeringen, koopsommen en kapitaalverzekeringen. Voor meer informatie over bijvoorbeeld lijfrenteverzekeringen, kun je kijken op pensioenverzekeraars.nl.

 

Pensioenfondsen Zoetwaren en Bakkers samengegaan

Het pensioenfonds Zoetwaren en het Bakkers pensioenfonds zijn een samenwerking aangegaan. Ook andere pensioenfondsen die in de voedingsmiddelensector actief zijn, kunnen zich bij deze samenwerking aansluiten. De belangrijkste redenen voor de samenwerking en het samengaan is dat men efficiënter kan gaan werken, kosten kunnen worden bespaard en risico’s beter kunnen worden beperkt. Kleinere pensioenfondsen die samengaan, zorgen ervoor dat er minder onzekerheid zal zijn of ze nog wel zelfstandig door kunnen gaan.

 

Nieuwe pensioenregeling

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het pensioenfonds zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren. Pensioenfonds Zoetwaren is van plan om op 1 januari 2025 over te gaan op een nieuwe pensioenregeling.

 

Wijzigingen nieuwe pensioenregeling Zoetwaren en Bakkers?

Pensioenfonds Zoetwaren is van plan om op 1 januari 2025 over te gaan op een nieuwe pensioenregeling. Hier zijn enkele belangrijke punten in de nieuwe pensioenregeling van Bpf Zoetwaren:

 

Bpf Zoetwaren gaat over op premieregeling

Bij een premieregeling bouw je een pensioenkapitaal op, jouw pensioenpot. Elke maand wordt dit kapitaal vergroot door de inleg van zowel jijzelf als je werkgever. Jouw toekomstige pensioenuitkering wordt later uit dit kapitaal betaald. In tegenstelling tot andere regelingen, is er bij een premieregeling geen gegarandeerde pensioenuitkering vooraf.

 

Pensioenen volgen de markt

De hoogte van jouw pensioen is dus niet vast, maar afhankelijk van de economie. Als de economie goed loopt, dan stijgt jouw pensioen mogelijk sneller. Wanneer de economie niet lekker loopt, dan zou jouwpensioen ook lager kunnen uitvallen. Jouw pensioen beweegt mee met de markt. Dat heeft gevolgen, zoals bijvoorbeeld voor jongeren: deze pensioenen zullen meer fluctueren. Het uitgangspunt is dat men ervanuit gaat dat jij nog veel tijd heeft om jouw pensioenpot op te bouwen. Als je al met pensioen bent, zal jouw pensioen minder mee veranderen. Toch kan het elk jaar wel een beetje wijzigen. De verwachting is dat pensioenen vaker en sneller zullen stijgen dan voorheen.

 

Pensioenpot

Jij en je werkgever dragen beiden dus bij aan jouw pensioenpot. Een deel van deze bijdragen wordt opzij gezet als reserve. Deze reserve wordt gebruikt om jouw pensioenpot aan te vullen als het economisch minder goed gaat. Hierdoor wordt voorkomen dat jouw pensioen te snel in waarde daalt. Verder zal jouw pensioenpot nooit helemaal leeg raken. Zodra jij met pensioen gaat, ontvang je maandelijks uit jouw pensioenpot. Deze pot kan nooit volledig leeg raken; je blijft altijd pensioen ontvangen, ongeacht jouw leeftijd. Mocht je langer leven dan verwacht, dan wordt jow pensioenpot aangevuld door bijdragen van mensen die eerder overlijden dan verwacht. Zo blijft jouw pensioen gewaarborgd, ongeacht de levensverwachting.

Partnerpensioen

Wanneer jij overlijdt dan jouw partner en kinderen een nabestaandenpensioen. De regels voor dit pensioen zijn voor iedereen hetzelfde, wat duidelijkheid schept over wat jouw partner en kinderen kunnen verwachten. Kort samengevat komt het hierop neer:

 • Als jij overlijdt voordat jouw pensioen ingaat, ontvangt jouw partner een vast percentage van jouw inkomen.
 • Als jij overlijdt na jouw pensioenleeftijd, hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd.

 

Kleine pensioenen afkopen of wisseling van sector

Wanneer jouw pensioen op de pensioendatum lager is dan de afkoopgrens, wordt dit klein pensioen genoemd. Klein pensioen kan worden afgekocht. Indien je ‘normaal’ pensioen hebt, kun je dit niet afkopen. Als gepensioneerde krijg je dan eenmalig een bedrag en vervalt jouw recht op een maandelijkse pensioenuitkering. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Als je een baan krijgt in een andere sector, dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

 

Betaaldata Pensioenfonds Zoetwaren

Als je bij Pensioenfonds Zoetwaren pensioen hebt opgebouwd en pensioen via dit fonds ontvangt, dan krijgt je maandelijks rond de 24ste van de maand jouw pensioenuitkering. Je ontvangt geen jaarlijkse vakantiegeld uitkering in mei. Dit bedrag is al in jouw maandelijkse pensioenuitkering opgenomen. Kijk voor de actuele betaaldata in onderstaande reacties.

 

Ontvang je jouw pensioen van Pensioenfonds Zoetwaren?

Is jouw pensioen altijd op tijd binnen?
Laat jouw reactie en deel jouw ervaringen met het ons en andere bezoekers!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

8 gedachten over “Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2024 worden de Zoetwaren pensioenen uitbetaald op:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Donderdag 22 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Maandag 23 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 betaalt het pensioenfonds Zoetwaren op 23ste van iedere maand uit. Wanneer de 23ste op een zondag valt dan wordt het pensioen op de maandag erna overgeschreven. Over het algemeen staat je pensioen op dezelfde dag op jouw rekening.

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Woensdag 21 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds Zoetwaren schrijft uw pensioen in 2022 op de volgende data over op uw rekening:

  Donderdag 20 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Donderdag 20 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2021 betaalt het pensioenfonds Zoetwaren op de volgende data uit:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Dinsdag 23 februari 2021
  – Dinsdag 23 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Donderdag 20 mei 2021
  – Woensdag 23 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Maandag 23 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Dinsdag 23 november 2021
  – Woensdag 22 december 2021

 5. Vraag:is het pensioen “suiker” nu een eindloonregeling, een middelregeling of een DC regeling. Door de wat vage tekst is dit hieruit niet duidelijk te destilleren.

  mvg

  Jan

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2020 betaalt het pensioenfonds Zoetwaren op de volgende data uit:
  – donderdag 23 januari 2020
  – donderdag 20 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – woensdag 20 mei 2020
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – donderdag 20 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – donderdag 22 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – dinsdag 22 december 2020

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 betaalt Pensioenfonds Zoetwaren op de volgende data de pensioenen uit:

  – woensdag 23 januari
  – donderdag 21 februari
  – donderdag 21 maart
  – dinsdag 23 april
  – donderdag 23 mei
  – donderdag 20 juni
  – dinsdag 23 juli
  – donderdag 22 augustus
  – maandag 23 september
  – woensdag 23 oktober
  – donderdag 21 november
  – vrijdag 20 december

 8. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 worden de pensioenen uitbetaald op:

  -dinsdag 23 januari
  -donderdag 22 februari
  -donderdag 22 maart
  -maandag 23 april
  -woensdag 23 mei
  -donderdag 21 juni
  -maandag 23 juli
  -donderdag 23 augustus
  -donderdag 20 september
  -dinsdag 23 oktober
  -donderdag 22 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.