Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, beter bekend als VLEP, regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in vier verschillende bedrijfstakken. Deze bedrijfstakken zijn de:

 • Vleeswarenindustrie
 • Gemaksvoedingindustrie
 • Versvlees- en Vleesbewerkende Industrie
 • Pluimveeverwerkende Industrie

Werknemers in deze industrieën zijn verplicht om zich bij VLEP aan te sluiten en pensioen op te bouwen. De maandelijkse pensioenpremies die deelnemers aan het fonds betalen, worden in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Als de financiële positie van het fonds het toelaat, worden de pensioenen verhoogt, zodat de pensioenen met de prijzen meegroeien en zodat gepensioneerden elk jaar ongeveer evenveel te besteden hebben.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Opbouwfase VLEP

Voorbeeld van de website van VLEP met inlogknop en informatie over pensioenen.
Voorbeeld van de website van VLEP met inlogknop en informatie over pensioenen.

Het opbouwen van de pensioenen gaat automatisch, voor de werknemer in ieder geval. Elke maand wordt de pensioenpremie automatisch van het bruto salaris ingehouden. De werkgever betaalt ook pensioenpremie en helpt zo de werknemer voldoende pensioen op te bouwen voor later. De hoogte van de premie verschilt en de precieze hoogte is terug te vinden op de salarisstrook. Indien je vragen hierover hebt, kun je contact opnemen met je werkgever of VLEP zelf.

In principe kun je bij dit pensioenfonds alleen extra aanvullend pensioen opbouwen als je bovengemiddeld verdiende. Wat je altijd kunt doen is, buitenom het bedrijfstakpensioenfonds je pensioen aanvullen. Dit kan door eenvoudig elke maand wat geld apart te zetten op een bankrekening, maar je kunt ook een verzekering afsluiten. Een voorbeeld van een dergelijke verzekering is een lijfrenteverzekering. Deze dien je zelf bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze af te sluiten. Kijk voor meer informatie over dit soort verzekeringen op pensioenverzekeraars.nl.

 

Soorten pensioen

De VLEP pensioenregeling is een middelloonregeling. Het pensioen wordt berekend over het loon dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend, toen deze bij het fonds was aangesloten. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Werknemers die een bovengemiddeld salaris hadden, kunnen extra pensioen opbouwen via de excedentregeling.

 

Pensioenen VLEP 2023

Ieder jaar maken werkgevers- en werknemersorganisaties en het bestuur van VLEP nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Onder andere over de premie en het opbouwpercentage. Voor 2023 zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • In de sector Vlees blijft de premie in 2023 hetzelfde als in 2022. In de 3 andere sectoren gaat de premie omhoog.
 • In alle 4 de sectoren gaat het opbouwpercentage omhoog.
 • In alle 4 de sectoren gaat de ‘drempel’ omhoog. Het ‘drempelbedrag’ is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt en geen premie betaalt. De overheid stelt het bedrag van de AOW vast. Dit betekent dat je in 2023 dus over een kleiner deel van je salaris pensioen opbouwt.

 

Nieuwe Pensioenwet in 2023

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van VLEP zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Het VLEP heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij VLEP laten staan.

 

Betaaldata VLEP

De VLEP pensioenen worden rond de 23e van iedere maand overgemaakt. Als gepensioneerde ontvang je vakantie geld maandelijks via jouw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. De actuele betaaldata kun je hieronder in de reacties vinden.

 

Bouw je bij VLEP pensioen op? Of ontvang je jouw pensioenuitkering van dit fonds?
Wat zijn jouw ervaringen? Plaats een reactie een deel je negatieve/positieve ervaringen met ons!

6 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 betaalt VLEP op de volgende data de pensioenen uit

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Vrijdag 22 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Vrijdag 22 december 2023

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP maakt in 2022 uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. In 2022 valt de 23ste op de volgende dagen:

  Zaterdagdag 23 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Zaterdag 23 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Zaterdag 23 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Zondag 23 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Vrijdag 23 december

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP maakt in 2021 uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. In 2021 valt de 23ste op de volgende dagen:

  -Vrijdag 23 januari
  -Dinsdag 23 februari
  -Dinsdag 23 maart
  -Vrijdag 23 april
  -Zondag 23 mei
  -Woensdag 23 juni
  -Vrijdag 23 juli
  -Maandag 23 augustus
  -Donderdag 23 september
  -Zaterdag 23 oktober
  -Dinsdag 23 november
  -Donderdag 23 december

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP betaalt in 2020 op de volgende data de pensioenuitkeringen uit:
  – donderdag 23 januari 2020
  – vrijdag 21 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – vrijdag 21 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 betaalt VLEP op de volgende data de pensioenen uit:

  -woensdag 23 januari
  -vrijdag 22 februari
  -vrijdag 22 maart
  -dinsdag 23 april
  -donderdag 23 mei
  -vrijdag 21 juni
  -dinsdag 23 juli
  -vrijdag 23 augustus
  -maandag 23 september
  -woensdag 23 oktober
  -vrijdag 22 november
  -vrijdag 20 december

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 betaalt dit fonds uw pensioen uit op:

  -dinsdag 23 januari
  -vrijdag 23 februari
  -vrijdag 23 maart
  -maandag 23 april
  -woensdag 23 mei
  -vrijdag 22 juni
  -maandag 23 juli
  -donderdag 23 augustus
  -vrijdag 21 september
  -dinsdag 23 oktober
  -vrijdag 23 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.