Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, beter bekend als VLEP, regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in vier verschillende bedrijfstakken. Deze bedrijfstakken zijn de:

 • Vleeswarenindustrie
 • Gemaksvoedingindustrie
 • Versvlees- en Vleesbewerkende Industrie
 • Pluimveeverwerkende Industrie

Werknemers in deze industrieën zijn verplicht om zich bij VLEP aan te sluiten en pensioen op te bouwen. De maandelijkse pensioenpremies die deelnemers aan het fonds betalen, worden in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Als de financiële positie van het fonds het toelaat, worden de pensioenen verhoogt, zodat de pensioenen met de prijzen meegroeien en zodat gepensioneerden elk jaar ongeveer evenveel te besteden hebben.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Opbouwfase VLEP

Voorbeeld van de website van VLEP met inlogknop en informatie over pensioenen.
Voorbeeld van de website van VLEP met inlogknop en informatie over pensioenen.

Het opbouwen van de pensioenen gaat automatisch, voor de werknemer in ieder geval. Elke maand wordt de pensioenpremie automatisch van het bruto salaris ingehouden. De werkgever betaalt ook pensioenpremie en helpt zo de werknemer voldoende pensioen op te bouwen voor later. De hoogte van de premie verschilt en de precieze hoogte is terug te vinden op de salarisstrook. Indien je vragen hierover hebt, kun je contact opnemen met je werkgever of VLEP zelf.

In principe kun je bij dit pensioenfonds alleen extra aanvullend pensioen opbouwen als je bovengemiddeld verdiende. Wat je altijd kunt doen is, buitenom het bedrijfstakpensioenfonds je pensioen aanvullen. Dit kan door eenvoudig elke maand wat geld apart te zetten op een bankrekening, maar je kunt ook een verzekering afsluiten. Een voorbeeld van een dergelijke verzekering is een lijfrenteverzekering. Deze dien je zelf bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze af te sluiten. Kijk voor meer informatie over dit soort verzekeringen op pensioenverzekeraars.nl.

 

Soorten pensioen

De VLEP pensioenregeling is een middelloonregeling. Het pensioen wordt berekend over het loon dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend, toen deze bij het fonds was aangesloten. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Werknemers die een bovengemiddeld salaris hadden, kunnen extra pensioen opbouwen via de excedentregeling.

 

Pensioenen VLEP 2024

VLEP pensioenen zijn per 1 januari 2024 met 3,5% verhoogd: deze verhoging is van toepassing op alle gepensioneerden, actieve deelnemers en voormalige deelnemers die pensioen hebben opgebouwd bij VLEP.

Pensioenopbouw in 2024 omhoog: het opbouwpercentage in alle sectoren stijgt naar 1,7%, wat betekent dat je meer pensioen gaat opbouwen. De premie voor alle sectoren wordt gestandaardiseerd op 26%. De verdeling van deze premie tussen werkgever en werknemer varieert per sector. De franchise, het deel van jouw loon waarover j geen pensioen opbouwt en waarover je geen premie betaalt, wordt in 2024 verhoogd naar € 14.955.

 

Nieuwe Pensioenwet

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van VLEP zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling.

 

Keuze voor solidaire premieregeling (SPR)

De organisaties van werkgevers en werknemers hebben besloten om de ‘solidaire premieregeling’ (SPR) te hanteren. Deze regeling vertoont de meeste gelijkenissen met de huidige pensioenregeling. Pensioenfonds VLEP belegt het pensioengeld als één geheel en neemt daarbij verschillende factoren in overweging. Het fonds bepaalt hoe het geld wordt belegd, waarbij voor jongere deelnemers meer risico wordt genomen dan voor oudere deelnemers. Het fonds vermindert het risico geleidelijk naarmate de pensioendatum nadert. Een deel van de pensioenpremies wordt gereserveerd in een solidariteitsreserve. Deze reserve wordt gebruikt door Pensioenfonds VLEP om de kans op verlaging van de pensioenen te minimaliseren. VLEP wil in 2026 overstappen op de solidaire premieregeling.

 

Wat verandert er?

Pensioenpot

De premie die jij en jouw werkgever voor jouw pensioen reserveren, zal in de toekomst worden gestort in jouw persoonlijke pensioenpot.
Jouw pensioen beweegt mee met de economie: met de nieuwe regels zal jouw pensioen meer afhankelijk zijn van de economische situatie. Bij een bloeiende economie zal het vermogen in jouw pensioenpot sneller groeien, maar in mindere economische tijden zal het vermogen sneller afnemen. Het vermogen in jouw pensioenpot zal gaan schommelen.
Reserves: er wordt geld gereserveerd om grote schommelingen op te vangen.

Bedrag ineens

Er zijn verschillende opties waaruit je kunt kiezen. Er komt waarschijnlijk een extra keuze bij waarbij je maximaal 10% van jouw pensioenbedrag in één keer mag opnemen. Dit geld kunt je bijvoorbeeld gebruiken voor een verbouwing, een wereldreis of het aflossen van uw hypotheek. De invoering van de wet voor het ‘bedrag in één keer’ is opnieuw uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet haalbaar gebleken. Deze nieuwe pensioenkeuze zal nu op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 van kracht worden.

Belangrijk om te weten is dat als u hiervoor kiest, het levenslange maandelijkse pensioenbedrag dat u ontvangt lager zal worden. Ook zult u waarschijnlijk meer belasting moeten betalen, aangezien dit bedrag wordt beschouwd als inkomen. Hierdoor kan het opnemen van dit bedrag ook invloed hebben op eventuele toeslagen die u ontvangt.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen dat jouw partner ontvangt bij jouw overlijden, wordt bepaald door jouw inkomen of pensioen. Als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, ontvangt jouw partner een percentage van jouw inkomen. Het exacte percentage is momenteel nog niet bekend.

Indien jij overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen berekend op basis van de hoogte van jouw pensioen.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij VLEP laten staan.

 

Leeftijdsgrens pensioenopbouw per 1 januari 2024 naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 zullen werknemers al op 18-jarige leeftijd beginnen met het opbouwen van pensioen. Deze leeftijdsgrens was voorheen 21 jaar. De overheid heeft besloten deze leeftijd te verlagen om zo veel mogelijk werkenden de kans te geven om pensioen op te bouwen. Deze wijziging heeft impact op zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Betaaldata VLEP

De VLEP pensioenen worden rond de 23e van iedere maand overgemaakt. Als gepensioneerde ontvang je vakantie geld maandelijks via jouw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. De actuele betaaldata kun je hieronder in de reacties vinden.

 

Bouw jij pensioen op bij VLEP? Of ontvang jij jouw pensioenuitkering van dit fonds?
Wat zijn jouw ervaringen? Laat een reactie achter en een deel je negatieve/positieve ervaringen met ons!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

7 gedachten over “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2024 betaalt VLEP op de volgende data de pensioenen uit:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Vrijdag 21 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Maandag 23 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2023 betaalt VLEP op de volgende data de pensioenen uit

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Vrijdag 22 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Vrijdag 22 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP maakt in 2022 uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. In 2022 valt de 23ste op de volgende dagen:

  Zaterdagdag 23 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Zaterdag 23 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Zaterdag 23 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Zondag 23 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Vrijdag 23 december

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP maakt in 2021 uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. In 2021 valt de 23ste op de volgende dagen:

  -Vrijdag 23 januari
  -Dinsdag 23 februari
  -Dinsdag 23 maart
  -Vrijdag 23 april
  -Zondag 23 mei
  -Woensdag 23 juni
  -Vrijdag 23 juli
  -Maandag 23 augustus
  -Donderdag 23 september
  -Zaterdag 23 oktober
  -Dinsdag 23 november
  -Donderdag 23 december

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioensfonds VLEP betaalt in 2020 op de volgende data de pensioenuitkeringen uit:
  – donderdag 23 januari 2020
  – vrijdag 21 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – vrijdag 21 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – maandag 21 december 2020

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2019 betaalt VLEP op de volgende data de pensioenen uit:

  -woensdag 23 januari
  -vrijdag 22 februari
  -vrijdag 22 maart
  -dinsdag 23 april
  -donderdag 23 mei
  -vrijdag 21 juni
  -dinsdag 23 juli
  -vrijdag 23 augustus
  -maandag 23 september
  -woensdag 23 oktober
  -vrijdag 22 november
  -vrijdag 20 december

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 betaalt dit fonds uw pensioen uit op:

  -dinsdag 23 januari
  -vrijdag 23 februari
  -vrijdag 23 maart
  -maandag 23 april
  -woensdag 23 mei
  -vrijdag 22 juni
  -maandag 23 juli
  -donderdag 23 augustus
  -vrijdag 21 september
  -dinsdag 23 oktober
  -vrijdag 23 november
  -donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.