Btw verhoging – alles wordt duurder- verhoging toeslagen niet zeker

Per 1 oktober wordt alles duurder. De Belasting toegevoegde waarde (Btw) gaat omhoog van 19 naar 21 procent. Btw is een omzetbelasting, van elk product dat verkocht wordt, gaat dit percentage naar de schatkist. Er is een aantal uitzonderingen, zoals voedsel en (nu ook ter discussie) theater en bioscoopkaartjes.

De zorgkosten zullen stijgen, door blijvend hoge prijzen voor medicijnen, en een verhoging van het eigen risico. De huren worden jaarlijks geïndexeerd en ook de kinderopvang wordt duurder. Het is nog onduidelijk of de toeslagen deze prijsstijgingen zullen volgen.

Veel grote partijen, zoals kabelaanbieders (UPC, Ziggo) voeren de BTW-verhoging direct door, ook in lopende contracten. De NS-voordeelurenkaart wordt bijvoorbeeld ook fors duurder. In de detailhandel ziet men zich ook genoodzaakt om het verhoogde Btw tarief door te berekenen aan de consument. Juist nu worden prijsverhogingen doorgevoerd, die veel verder gaan dan de 2 procent verschil tussen het oude en het nieuwe Btw tarief. Omdat overal alles duurder wordt, valt het niet meteen op als een verhoging buiten proportie is.

Betaaldata toeslagen 2011

Wanneer worden de toeslagen uitbetaalt in 2011?

Dit is een oud bericht de betaaldata van de zorgtoeslag in 2012 staan hier: Betaaldata Zorgtoeslag 2012

De Kinderopvangtoeslag, het Kindgebonden Budget, de Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag zijn toeslagen waar steeds meer burgers gebruik van maken. De huurtoeslag maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met gelijkblijvende maandlasten groter te gaan wonen, juist voor diegenen met een lager inkomen. Deze subsidie stimuleert de doorstroming in een verder stroeve woningmarkt.

Vaak komen huishoudens in aanmerking voor meerdere toeslagen. Het kan de moeite waard zijn om uit te zoeken of u ook recht heeft op één of meer toeslagen. Let wel, toeslagen worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd.

De belastingdienst is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de toeslagen. Zij betalen de toeslag altijd uit op de 20ste van de maand. Het is afhankelijk van de bank wanneer het geld is bijgeschreven. Er is ook geen vast tijdstip waarop het geld wordt overgemaakt. Wanneer de twintigste in een weekend valt, is de maandag na deze dag de betaaldag.

Steeds meer banken bieden als (betaalde) service een uitbetalings sms wanneer er een toeslag is bijgeschreven.

Concreet betekent dit in 2011 dat de data voor het overmaken van de toeslagen de volgende zijn:

Zorg-, Huur- , Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget;

 • Donderdag 20 januari 2011
 • Maandag 21 februari 2011
 • Maandag 21 maart 2011
 • Woendsdag 20 april 2011
 • Vrijdag 20 mei 2011
 • Maandag 20 juni 2011
 • Woensdag 20 juli 2011
 • Maandag 22 augustus 2011
 • Dinsdag 20 september 2011
 • Donderdag 20 oktober 2011
 • Maandag 21 november 2011
 • Dinsdag 20 december 2011

Wat opvalt is dat vijf van de twaalf betaaldata op een maandag vallen. Vaak is de huur of zorgverzekering al betaalt (of wordt deze later betaalt met het salaris of de uitkering) en wordt de toeslag direct opgenomen bij een geldautomaat.

Betaling van #Huurtoeslag en #Zorgtoeslag

Op maandag 20 september 2010 zijn de toeslagen voor de maand oktober uitbetaald door de belastingdienst.

Het gaat om de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangstoeslag en het Kindgebonden Budget.

Deze toeslagen worden uitbetaald op de eerste werkdag na de 19de van de maand. Dat is dus vaak op de twintigste van de maand, maar niet altijd!

Steeds meer incasso-opdrachten worden ingepland op of vlak na deze betaaldata. Het is daarom verstandig om hier rekening mee te houden.

“Betaling van #Huurtoeslag en #Zorgtoeslag” verder lezen