Bericht Betalingen Januari 2012

Het overzicht betaaldata van A tot Z is voor een groot gedeelte bijgewerkt met de belangrijkste betaaldata voor 2012. Sommige rubrieken hebben een eigen pagina gekregen omdat deze jaarlijks ververst worden, of meerdere betalingsregelingen kennen.

In de maand januari  wordt op de volgende data geld overgemaakt door de betreffende instanties;

Toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvang-Toeslag en Kindgebonden-Budget)

  • Vrijdag 20 januari 2012 (voor de maand februari)

 

Kinderbijslag

  • Rond donderdag 5 januari 2012. De volgende betaling is omstreeks donderdag 5 april.

 

Belastingteruggave

  • Vanaf 1 januari 2012 kunt u teveel betaalde loonbelasting over 2011 terugvorderen van de belastingdienst.  Als u geld terug krijgt is dat binnen 3 maanden. De belastingdienst geeft als tip om de aangifte pas na 1 maart 2012 te doen. Vanaf die datum zijn er namelijk al veel gegevens ingevuld.

 

Studiefinanciëring (IB-groep)

  • Dinsdag 24 januari 2012

 

Meer data volgen in het volgende Bericht Betalingen begin februari. Deze weken komen er veel gegevens binnen die zo snel als mogelijk worden verwerkt.

Studiefinanciering 2010 DUO / IB-Groep

Fusie IB-Groep en CFI

De IB-Groep (Informatie Beheer Groep) en het CFI (Centrale Financiën Instellingen) vormen per 1 januari 2010 een nieuwe organisatie met de naam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO gaat de uitgifte van studiefinanciëring, lesgeld, tegemoetkoming scholieren 18 plus, de OV chipkaart, terugbetaling studieschuld, staatsexamens etc. faciliteren. Ook inburgering is een taak van DUO dat valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW). Alles op het gebied van onderwijs wordt zo centraal geregeld.

In 2010 zijn de data waarop de uitbetaling wordt verwerkt de volgende; Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat. Bij de ene bank staat het geld dezelfde dag nog op je rekening, bij de andere kan dit een paar dagen later zijn.

“Studiefinanciering 2010 DUO / IB-Groep” verder lezen

Studiefinanciëring 2009

Het bericht studiefinanciëring is weer verstuurd. (rond 7 november) Onderaan de bijgevoegde folder, die nu waarschijnlijk in de prullenbak ligt, staan de betaaldata. Omdat niet iedereen zijn papieren altijd en overal bij de hand heeft, volgen bij deze de betaaldata. De IB-groep betaalt je studiefinanciëring in 2009 uit op:

23 januari           24 februari

24 maart             24 april

22 mei                 24 juni

24 juli                 24 augustus

24 september      23 oktober

24 november        22 december

Afhankelijk van je bank ontvang je je geld op dezelfde dag, of tot drie dagen later op je bank- of girorekening. (girorekening  wordt bankrekening, Postbank / ING betaalt dezelfde dag.)

“Studiefinanciëring 2009” verder lezen