DUO extra bericht studiefinanciëring en collegegeldkrediet

Wegens technische problemen kan de herinneringsmail van DUO voor de uitbetaling van de studiefinanciëring deze maand niet worden verzonden. Daarom dit extra bericht betalingen.

  • De studiefinanciëring en/of het collegegeldkrediet wordt deze maand op vrijdag 22 juni overgemaakt.

 

Het is afhankelijk van je bank of het geld ook direct beschikbaar is. Sommige banken gaan er eerst mee speculeren of eenvoudigweg een paar dagen rente trekken.

Over rentetarieven gesproken. De langstudeerdersregeling is actief, voor sommige langstudeerders een aantrekkelijke extra kredietverstrekking om de langstudeerboete te financiëren.

Financieel voordeel van de langstudeermaatregel

Langstudeerders die er in totaal -met terugwerkende kracht sinds 1991- langer dan 1 jaar extra over doen om een diploma te halen in het Hoger Onderwijs moeten een boete betalen. Deze boete is €3.000,- per collegejaar. De maatregel is effectief per september 2011, maar werd om rellen in Engelse stijl te voorkomen toen niet geïnd. Vanaf het collegejaar 2012-2013 is de boete wel van toepassing. Het bedrag dat bovenop het reguliere collegegeld komt is geïndexeerd voor de inflatie. Afgelopen jaar was deze blijkbaar 2,1 procent, want de boete is vastgesteld op €3.063,-.

Studenten die hun prestatiebeurs moeten terugbetalen hebben op papier een flinke studieschuld opgebouwd. De keuze om een studie toch af te ronden is een moeilijke want doorstuderen wordt op deze manier dubbel bestraft.

Voor de hard werkende student -zonder rijke ouders en dus met een (bij-)baan- zijn er mogelijkheden om financieel voordeel te halen uit deze bezuinigingsmaatregel.

Bijdragen aan de samenleving door vrijwilligerswerk te doen is definitief niet meer verstandig. Gratis werk leveren en vervolgens 3Kextra collegegeld betalen kost -uitgaande van het minimumloon- op jaarbasis ((€1.400 x 12 maanden = 17K) + 3K = 20K) Dat is een kostbare aanvulling op je CV.

Het collegegeldkrediet biedt wel perspectieven met een reguliere (bij-)baan, namelijk werken zonder inkomstenbelasting te betalen. De aftrekpost studiekosten wordt namelijk fors verhoogd.

De langstudeerboete of Halbe-heffing is niet aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Daar gaat dus geen werkstimulans van uit. Geld lenen wordt wel aangemoedigd (overigens zonder geld lenen kost geld waarschuwing). Langstudeerders krijgen ongeacht hun recht op studiefinanciering de mogelijkheid om de verhoging van het collegegeld te lenen bij DUO. Dat is natuurlijk erg aantrekkelijk vanwege de lage rente en het feit dat je (als uitkeringsgerechtigde of werkend als zzp-er met een laag inkomen) de lening nooit hoeft terug te betalen.

Medio 2012 is het mogelijk om het extra collegegeldkrediet aan te vragen. Het is nog onduidelijk of het mogelijk is dit ineens te ontvangen. Als dit het geval is, dan kan het stallen van dit geld op een spaarrekening – die boven het inflatieniveau ligt- een financieel voordeel opleveren. Zeker als de inschrijving bij de onderwijsinstelling niet het hele jaar doorloopt loont dit. Het collegegeld plus de boete wordt gedeeltelijk teruggestort, terwijl het resterende krediet een netto positieve rente trekt.

Gaat het om maandelijkse betalingen, dan loont het in theorie nog steeds om deze eerst over een spaarrekening te laten lopen, zodat daar gemiddeld een zeker bedrag op staat.

De langstudeermaatregel is verspilling van tijd, energie en geld, omdat deze alleen maar geld rond pompt. Als bezuiniging is het een vestzak-broekzak verhaal, de klassieke sigaar uit eigen doos. Het geld gaat niet meer direct uit de staatskas , maar via DUO naar de onderwijsinstelling. Het aardige is dat de student er nu een graantje van mee kan pikken…