PGB incasso- en uitbetalingdata eerste helft 2010

Incasso- en uitbetalingdata van het Servicecentrum persoonsgebonden budget (PGB), uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).