Veranderingen Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2012.

Wanneer krijg je een bijstandsuitkering? Veranderingen Wet Werk en Bijstand  (WWB) in 2012.

De veranderingen in de bijstandswet zijn in een negen kantjes tellend document toegelicht.
Dit complete document kunt u met de volgende url downloaden:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/12/21/wat-is-er-veranderd-in-de-wet-werk-en-bijstand.html

Het gaat om de volgende tien wetswijzigingen, hieronder met een korte toelichting teruggebracht tot ongeveer één A4-tje.

 • De Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt afgeschaft.
  De speciale uitkering voor jongeren tot 27 jaar wordt omgezet in bijstand. Dit heeft geen invloed op (lopende) leer-werk trajecten. Er gaat wel gekeken worden naar het gezinsinkomen en eigen vermogen.

 

 • Jongeren die bijstand aanvragen moeten eerst vier weken op zoek naar werk.
  De eerste vier weken ontvang je geen geld. Je moet dus al bijstand aanvragen op het moment dat je nog WW ontvangt, want deze periode mag meetellen. Het je geen recht op WW? dan krijg je vier weken lang geen geld. Het is een stimuleringsmaatregel om snel werk te zoeken en/of een studie af te maken.

 

 • Nieuw is de gezinsuitkering. Wie horen er bij het gezin?
  Iedereen in uw huishouden die financieel kan bijdragen aan het gezinsinkomen. Familieleden die zorgbehoefend zijn kunnen eventueel een aparte uitkering behouden. Kinderen onder de 18 met studiefinanciëring zijn uitgezonderd van de berekening. Per 1 juli 2012 worden bestaande uitkeringen aangepast aan de nieuwe regels.

 

 • Er komt een inkomenstoets voor het hele gezin.
  Alle inkomsten van de gezinsleden of personen waarmee u een gezamelijke huishouding voert worden beoordeelt en meegewogen (tot een bepaald percentage) afgetrokken van de gezinsuitkering.

 

 • Het hele gezin krijgt één gezamenlijke bijstandsuitkering.
  In 2012 is de gezinsuitkering maximaal € 1.336.42 per maand, dat is gelijk aan 100 procent van het netto minimumloon. Uitzondering zijn gezinnen met zorgbehoevende gezinsleden, de gemeente bepaald of uw familielid en uw gezinssituatie voldoen aan de eisen voor een extra uitkering.

 

 • De gemeente kan een tegenprestatie voor de bijstand vragen.
  De gemeente mag bepalen welk onbetaald, maar nuttig werk u als tegenprestatie gaat doen. U moet hiernaast op zoek blijven naar werk voor langere termijn.

 

 • Mensen zonder sollicitatieplicht mogen korter naar het buitenland.
  Met een bijstanduitkering mag je maar 4 weken per jaar in het buitenland verblijven, ook als je geen sollicitatieplicht hebt.

 

 • Er komt een landelijke inkomensgrens voor enkele regelingen voor minima.
  Speciale gemeentelijke regelingen mogen alleen worden toegekend als het gezinsinkomen lager is dan 110 procent van de bijstandsnorm. Het gaat hier om bijvoorbeeld korting voor het gebruik van sociale en culturele voorzieningen, Langdurigheidstoeslag, Bijzondere Bijstand en aanvullende zorgverzekeringen.

 

 • Er komen strengere eisen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders.
  De vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders gaat omlaag van zes (6) naar vijf (5) jaar. Er wordt verwacht dat de periode gedeeltelijk gebruikt wordt voor studie en bij- of omscholing.

 

 • Er komt een nieuwe regeling voor vrijlating van inkomsten voor alleenstaande ouders.
  Na de periode van 6 maanden waarin u 25 procent van uw maandelijkse bijverdiensten (max. € 192,-) mag houden, komen alleenstaande ouders daarna in aanmerking voor een extra periode van 30 maanden waarbij 12,5 procent van de inkomsten behouden mogen worden bovenop de uitkering. Tot een maximum van € 120,- per maand extra.

 
N.B. De uitbetaling van de bijstandsuitkering is per kalendermaand, uw gemeente bepaalt zelf wanneer dit precies is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.