Stichting Pensioenfonds voor de Media en Creatieve Sector

Stichting Pensioenfonds voor de Media en Creatieve Sector, beter bekend als PNO Media, is het bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in de media. De uitvoerder van dit specifieke pensioen is MPD (Media Pensioen Diensten).

PNO Media probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen. Pensioenverhogingen noemt men indexatie. Het bestuur van dit pensioenfonds besluit jaarlijks of de opgebouwde pensioenen per 1 januari van het daaropvolgende jaar kunnen worden verhoogd. De hoogte van de eventueel toe te kennen indexatie hangt af van de dekkingsgraad.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

PNO Media Pensioenen 2024

De PNO pensioenen zijn in december 2023 verhoogd met 3,15%. Dit is een extra verhoging boven op de verhoging van 13,58% per 1 januari 2023. Deze verhoging is een compensatie van de hogere prijzen in Nederland tussen september 2021 en september 2022. Echter, de PNO pensioenen worden per 1 januari 2024 niet verder verhoogd. De inflatiecijfers van september 2022 tot september 2023, zoals gerapporteerd door het CBS, tonen een prijsdaling van 1,39% gedurende deze periode. Hierdoor is er geen ruimte voor een reguliere verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024.

Veranderingen in belastingtarieven per 1 januari 2024 hebben ook effect op het netto pensioenbedrag dat je als pensioengerechtigde ontvangt. Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat omhoog in 2024, waardoor ook de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) die verplicht moeten worden ingehouden door PNO Media, verandert.

 

Pensioenregelingen PNO Media

PNO Media heeft niet één pensioenregeling, maar bestaat uit meerdere pensioenregelingen. Indien je bij PNO Media pensioen opbouwt, heeft je werkgever voor één van de verschillende regelingen gekozen. Zo is er in de ene regeling sprake van een partnerpensioen én een arbeidsongeschiktheidspensioen, terwijl er in een andere regeling alleen een partnerpensioen is inbegrepen. Daarnaast biedt PNO Media ook een netto pensioenregeling aan. Kijk voor specifieke informatie over jouw pensioenregeling in je PNO Media account, of vraag je werkgever om meer informatie over jouw PNO Media Pensioen.

 

Opbouwfase

Afbeelding: screenshot van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds PNO Media met informatie voor werknemers en gepensioneerden.
Afbeelding: screenshot van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds PNO Media met informatie voor werknemers en gepensioneerden.

Elke werknemer in de mediasector neemt verplicht deel aan een pensioenfonds. Indien je bij PNO Media pensioen opbouwt, dan betaal je elke maand premie. Op je loonstrookje kun je zien hoeveel pensioenpremie je maandelijks betaalt. Zowel jij als je werkgever betalen een deel van pensioenopbouw. Voor meer informatie over jouw pensioenpremie kun je contact opnemen met je werkgever en/of met je pensioenfonds.

In aanvulling op je pensioenopbouw, kun je bij PNO Media extra pensioen inkopen. Dat kan handig zijn als je je pensioeninkomen voor later wilt verhogen. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden geen of maar weinig pensioen hebt opgebouwd. Extra pensioen opbouwen doe je samen met je werkgever. Je kunt er ook voor kiezen om geld apart te zetten en zo voor extra pensioen te sparen. Een andere optie is een verzekering, zoals een lijfrenteverzekering afsluiten. Kijk voor meer informatie over deze en andere verzekeringen op pensioenverzekeraars.nl.

 

Nieuwe Pensioenwet

De Eerste Kamer heeft op 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. De betekent dat het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en hun bijdrage staat bij een pensioenfonds en voor iedereen die al pensioen krijgt. De wet gaat door en het is aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het Media Pensioen zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. PNO Media heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt de dekkingsgraad een minder belangrijke rol. Daardoor hebben pensioenfondsen minder grote financiële reserves nodig. In plaats van één collectieve beleggingspot zoals nu, introduceert het nieuwe systeem individuele pensioenvermogens (die nog steeds collectief worden belegd). Het beleggingsrisico komt meer bij de deelnemer te liggen. De hoogte van de pensioenuitkering wordt jaarlijks bepaald door het opgebouwde pensioenvermogen (individuele pensioenpot) op dat moment. Dit vermogen zal waarschijnlijk stijgen als het goed gaat met de economie en de beleggingsrendementen, maar ook  dalen als het slechter gaat. Als je met pensioen gaat, ontvangt je levenslang een pensioenuitkering uit het door jou opgebouwde vermogen (pensioenpot). Dit vermogen kan niet opraken. De pensioenfondsen bouwen reservers op die ervoor zorgen dat er is altijd pensioen beschikbaar is, ongeacht jouw leeftijd.

 

Wet ‘Bedrag in één keer’ weer uitgesteld

De invoering van het ‘bedrag in één keer’ is weer uitgesteld. De ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet haalbaar. De nieuwe pensioenkeuze gaat op z’n vroegst op 1 januari 2025 in. Dit heeft de overheid op 9 november bekend gemaakt. In de toekomst kun je een deel van jouw opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen. Het is de verwachting dat dit op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 mogelijk wordt.

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.  Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij PNO Media laten staan.

 

Uitbetaling PNO Media

Je mediapensioen wordt maandelijks aan het einde van de maand overgemaakt. Het hangt van verschillende factoren af, zoals de verwerkingstijd van je bank en eventuele feestdagen, wanneer je pensioen precies op je bankrekening staat. Kijk voor de actuele betaaldata in de reacties hieronder.

 

Wat zijn je ervaringen met PNO Media?

Ontvang je jouw PNO pensioen altijd op tijd?
Laat een reactie achter en deel jouw positieve/negatieve ervaringen met ons!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

7 gedachten over “Stichting Pensioenfonds voor de Media en Creatieve Sector”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het PNO Media Pensioen wordt 2024 op de volgende betaaldata uitbetaald:

  Woensdag 24 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Woensdag 24 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Woensdag 24 juli 2024
  Donderdag 22 augustus 2024
  Dinsdag 24 september 2024
  Donderdag 24 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Donderdag 19 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  MPD maakt het Media Pensioen in 2023 op de volgende betaaldata over:

  Dinsdag 24 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Woensdag 24 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Donderdag 24 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Dinsdag 24 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Media Pensioen wordt door MPD in 2022 op de volgende betaaldata uitbetaald:

  Maandag 24 januari 2022
  Donderdag 24 februari 2022
  Donderdag 24 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Dinsdag 24 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Woensdag 24 augustus 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Maandag 24 oktober 2022
  Donderdag 24 november 2022
  Donderdag 22 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Media Pensioen wordt door MPD in 2021 op de volgende betaaldata uitbetaald:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Woensdag 24 februari 2021
  – Woensdag 24 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Maandag 24 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Woensdag 24 november 2021
  – Dinsdag 21 december 2021

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Media Pensioen wordt door MPD in 2020 op de volgende betaaldata uitbetaald:
  – maandag 24 februari 2020
  – dinsdag 24 maart 2020
  – maandag 23 april 2020
  – woensdag 20 mei 2020
  – woensdag 24 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – maandag 24 augustus 2020
  – donderdag 24 september 2020
  – donderdag 22 oktober 2020
  – dinsdag 24 november 2020
  – dinsdag 22 december 2020

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Media Pensioen wordt door MPD in 2019 op de volgende betaaldata uitbetaald:

  -donderdag 24 januari
  -donderdag 21 februari
  -donderdag 21 maart
  -woensdag 24 april
  -donderdag 23 mei
  -donderdag 20 juni
  -woensdag 24 juli
  -donderdag 22 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -donderdag 21 november
  -donderdag 19 december

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 worden de pensioenen op de volgende data uitbetaald:

  -dinsdag 24 juli
  -donderdag 23 augustus
  -maandag 24 september
  -woensdag 24 oktober
  -donderdag 22 november
  -woensdag 19 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.