Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Soms moet u een bedrag terugbetalen aan de belastingdienst. Toeslagen worden namelijk als voorschot uitgekeerd, hierdoor kunt u geheel onverwachts een vervelende acceptgiro van de belastingdienst ontvangen. In de begeleidende brief van de belastingdienst staat dan dat u teveel toeslag heeft ontvangen om een bepaalde reden, en dat u deze moet terugbetalen. Ineens. U kunt wel een betalingsregeling aanvragen, maar maak eerst gebruik van de bezwaar en beroep regeling!

Maak bezwaar binnen zes weken

Binnen 6 weken na dagtekening, dat is de datum op de brief van de belastingdienst, kunt u bezwaar maken tegen de berekening van de aanslag. U kunt bezwaar maken tegen alles wat niet klopt in een voorlopige of definitieve berekening toeslagen.

Maak voordat u betaalt gebruik van de bezwaar en beroep regeling.

Om bewaar te maken stuurt u een brief naar het belastingkantoor dat op de aanslag staat vermeldt. Leg uit waarom u vindt dat er iets niet klopt. U kunt wijzen op eerdere correspondentie met doorgegeven informatie, feiten in uw voordeel of onduidelijkheid omtrent een bepaalde regeling. Stuur voor zover mogelijk bewijsstukken in die relevant kunnen zijn. Ook als u niet helemaal zeker bent van de geldigheid van het door u gevonden bewijs is het in uw belang dit toch in te sturen, de belastingdienst is namelijk verplicht uw bezwaar in behandeling te nemen en de stukken te evalueren. Zolang uw bezwaar in behandeling is hoeft u niets te betalen.

Ingebrekestelling

Ingebrekestelling Belastingdienst Toeslagen -screenshot formulier ingebrekestelling belastingdienst toeslagenIk heb in de afgelopen jaren een aantal keer een bezwaar ingediend en de belastingdienst is vaak altijd te laat met het nemen van een beslissing. Wanneer de beslistermijn (ook zes weken geloof ik) is verstreken kunt u de belastingdienst in gebreke stellen. Dat klinkt heel ernstig, en het is eigenlijk ook best genant dat de belastingdienst haar werk niet volgens de eigen regels uitvoert. Het is gelukkig niet ingewikkeld, en het komt zo vaak voor, dat u een speciaal formulier kunt downloaden waar u invult met welke beslissingen de belastingdienst te laat is. Het formulier heet Formulier Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen (toeslagen).

Beslissing op bezwaar

Binnen twee weken na de ingebrekestelling komt de belastingdienst met een beslissing op uw bezwaar. Ze moet wel, want anders kunt u gerechtelijke stappen nemen of zelfs een dwangsom eisen. Nu is de belastingdienst telkens volledig tegemoet gekomen aan mijn bezwaren. Het loont dus de moeite om gebruik te maken van de bezwaar en beroep regelingen die er zijn.

Wij komen volledig tegemoet aan uw bezwaar

Beroep

Wanneer de beslissing van de belastingdienst niet in uw voordeel is, kunt u in beroep gaan. Hier zijn kosten aan verbonden, dus moet u een afweging maken of dat de moeite waard is. De proceskosten (griffiekosten) van de rechtbank zijn € 45,- voor een zaak over toeslagen. Als u gelijk krijgt, kunt u deze soms terugontvangen. Er zijn vast advocaten die u hier verder over willen informeren. Het hangt natuurlijk af van van de aard van uw bezwaar én de hoogte van het bedrag dat u moet terugbetalen of het de moeite waard is om tijd (zelf doen), energie (zowieso) of geld (advocaat en griffiekosten) te steken in een beroep.

Daarom krijgt u nog €1.731.

Voorbeeldbrieven

Ik denk er over een voorbeeldbrief te delen waarmee ik (meerdere keren) volledig in het gelijk ben gesteld door de belastingdienst, maar voordat ik dat doe wil ik wel weten of hier behoefte aan is. Laat alstublieft een reactie achter met uw ervaringen aangaande bezwaar, ingebrekestelling en beroep tegen de Belastingdienst Toeslagen en geef aan of u deze voorbeeldbrief wilt ontvangen. Heeft u verder nog tips of aanvullingen?