Bericht Betalingen juli 2018

De maand juli is alweer aangebroken en hierbij dus ook weer een nieuw bericht betalingen. In juli beginnen de zomervakanties weer, afhankelijk van de regio zullen deze begin, midden of eind juli beginnen. Eind juli zal ook de bouwvak voor regio zuid en midden aanvangen. De zomer is vaak gevuld met feestjes, BBQ’s en natuurlijk reisjes. Naast dat er dus veel geld besteed word, blijven  tijdens vakanties betalingen, waaronder toeslagen en studiefinanciering, gewoon doorgaan. Ook worden de salarissen, al dan niet van vakantiewerk, tegen het eind van de maand overgemaakt.

Studiefinanciering

De zomervakantie, volgens DUO, loop van 16 juli tot 16 augustus. Dat betekent dat er in deze periode andere regels gelden voor de OV-studentenkaart. De week studenten OV is niet geldig, gratis reizen is dus niet mogelijk. Wel geldt de 40% korting. De weekend OV is wel geldig. In de weekenden kan er dus gratis gereisd worden. Op weekdagen kan dit dus niet maar wordt er wel 40% korting gegeven.

De eerstvolgende studiefinanciering wordt op dinsdag 24 juli 2018 overgemaakt. Dit omvat de studentenlening, tegemoetkoming scholieren, enz. Vaak staat het bedrag dezelfde dag nog op de bankrekening.

Belastingdienst

Vrijdag 20 juli maakt de Belastingdienst weer haar toeslagen over. Deze toeslagen zijn huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, en de kinderopvangtoeslag. Let op, u moet, als u denkt hier recht op te hebben, de toeslagen zelf aanvragen. De Belastingdienst controleert uw aanvraag en indien u recht heeft op één of meerdere toeslagen, krijgt u ze maandelijks uitbetaald. Niet alle toeslagen kunnen met terugwerkende kracht worden uitbetaald, regel dit dus op tijd!

Bedrijfstakpensioenfondsen

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u heeft tijdens uw loopbaan pensioen opgebouwd bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan heeft u naast de AOW-uitkering recht op een pensioenuitkering. De hoogte hiervan hangt af van uw gemiddeld verdiende jaarsalaris en de dekkingsgraad van het pensioenfonds.  Dinsdag 24 juli maakt het pensioenfonds voor Handel in Bouwmaterialen de pensioenen over. Vrijdag 20 juli doet Pensioenfonds Architectenbureaus hetzelfde, evenals Pensioenfonds Zorg en Welzijn op woensdag 25 juli. Kijk voor andere bedrijfstakpensioenfondsen op deze pagina. Indien de actuele data bekend zijn, staan deze in de reacties onderaan de pagina van het desbetreffende fonds.

Handboek Normbedragen

Op deze website kan je bijna alle betaaldata van toeslagen, tegemoetkomingen, pensioenen, enz. vinden. Soms is het ook nodig, en handig, om de normbedragen van deze toeslagen te weten. Welnu, wij hebben in onze webwinkel het Handboek Nieuwe Normbedragen 2018. In dit handboek kunt u snel en eenvoudig relevante normbedragen opzoeken. Omdat er ontzettend veel regelingen zijn, die van verschillende hoogten zijn, is het vaak moeilijk om de juiste normbedragen online te vinden. Dit handboek is de perfecte uitkomst!

Betalingen blijven ontvangen? Over op IBAN

Per 1 januari 2014 is het betalingsysteem van de banken veranderd. Iedereen krijgt daarom een nieuw langer rekeningnummer van 18 cijfer en letters. Om betalingen te kunnen blijven ontvangen, moet het IBAN (International Bank Account Number), het nieuwe internationale bankrekeningnummer van uw rekening bekend zijn, bij de partij die geld naar u moet overmaken. Er is uitstel verleend tot 1 augustus 2014, maar vanaf deze datum moet iedereen bij een betaalopdracht het IBAN-rekeningnummer opgeven.

Het IBAN is opgebouwd uit uw bestaande rekeningnummer plus een aantal extra letters en cijfers. Deze extra cijfers en letters zijn codes voor het land, de naam van de bank en een controlegetal. Het volledige nieuwe rekeningnummer staat nu al weergegeven op uw afschriften of in de online omgeving (internetbankeren) van uw bank. Kijk op de volgende site voor een IBAN nummer generator om te weten wat uw IBAN is; www.iban-bic.nl

Over op IBAN Wat is mijn IBAN?

Om uw IBAN op te vragen kunt u ook bellen met 0900-42 26 242 (lokaal tarief), veel bedrijven zullen de komende periode vragen om uw IBAN door te geven. Het is belangrijk om dit goed door te geven, zodat automatische incasso’s en betalingen goed blijven funcioneren.

Maak daarom nu vast een lijstje van betalingen die u regelmatig ontvangt, zodat u zelf tijdig kunt controlen of de juiste gegevens bekend zijn. Denk hierbij aan salarisbetalingen van uw werkgever, (pensioen-) uitkeringen, subsidies en toeslagen van de belastingdienst, kortom alle periodieke uitkeringen. De meeste bedrijven zullen er zorg voor dragen dat ze kunnen blijven incasseren, maar weet u zeker of u uw geld wel krijgt? Noteer uw nieuwe IBAN rekeningnummer in uw agenda of op een plaats waar deze makkelijk is terug te vinden, de komende maanden wordt er veelvuldig naar gevraagd.

Bericht Betalingen Juni 2012 – Belastingteruggave

AOW:
De eerstvolgende betaling van het AOW pensioen is donderdag 21 juni 2012.

ABP:
De volgende betaling van het ABP pensioen is ook op donderdag de 21ste.

Belastingteruggave:
Teruggave teveel betaalde loonbelasting of belastingteruggave over 2011. In de maand juni krijgt iedereen die voor 1 april (gevraagd of ongevraagd) belastingaangifte heeft gedaan én teveel loonbelasting heeft betaald geld terug van de belastingdienst.

De verwerking van de aangifte of het aanmaken van een voorlopige beschikking moet binnen 3 maanden. Over het geld dat u terug krijgt van de belastingdienst krijgt u ook rente, daarom kan het bedrag soms hoger zijn dan op de (definitieve) beschikking staat.

Betaaldata DUO / IB-groep:
Vrijdag 22 juni 2012.

Lees meer over de langstudeerboete en de mogelijke financiële gevolgen voor studenten.

Kinderbijslag:
De volgende betaling is 5 Juli 2012. Meer weten over de nieuwe bedragen voor 2012?

Toeslagen:
Woensdag 20 juni 2012 is de uitbetaling van de volgende toeslagen voor de maand juli:
Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kindgebonden Budget

Voorschot aanvragen:
Het is nu mogelijk een voorschot aan te vragen op toekomstige inkomsten.