Tegemoetkoming schoolboeken vóór 15 december

Schoolboeken voor leerlingen van het voortgezet onderwijs worden gratis. Voor het schooljaar 2008 – 2009 moeten ouders of leerlingen de schoolboeken nog zelf aanschaffen. Wel krijgen ze in december 2008 een tegemoetkoming van de overheid van € 316,-. Dat is de gemiddelde prijs van een boekenpakket. Vanaf het schooljaar 2009-2010 gaat het geld naar de scholen. De scholen zorgen er dan voor dat leerlingen hun schoolboeken krijgen.

De tegemoetkoming is alleen bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, zoals praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Voor leerlingen onder de 18 jaar krijgen de ouders of verzorgers de tegemoetkoming van € 316. Leerlingen van 18 jaar en ouder krijgen de tegemoetkoming zelf rechtstreeks uitbetaald.

“Tegemoetkoming schoolboeken vóór 15 december” verder lezen