Bericht Betalingen juli 2018

De maand juli is alweer aangebroken en hierbij dus ook weer een nieuw bericht betalingen. In juli beginnen de zomervakanties weer, afhankelijk van de regio zullen deze begin, midden of eind juli beginnen. Eind juli zal ook de bouwvak voor regio zuid en midden aanvangen. De zomer is vaak gevuld met feestjes, BBQ’s en natuurlijk reisjes. Naast dat er dus veel geld besteed word, blijven  tijdens vakanties betalingen, waaronder toeslagen en studiefinanciering, gewoon doorgaan. Ook worden de salarissen, al dan niet van vakantiewerk, tegen het eind van de maand overgemaakt.

Studiefinanciering

De zomervakantie, volgens DUO, loop van 16 juli tot 16 augustus. Dat betekent dat er in deze periode andere regels gelden voor de OV-studentenkaart. De week studenten OV is niet geldig, gratis reizen is dus niet mogelijk. Wel geldt de 40% korting. De weekend OV is wel geldig. In de weekenden kan er dus gratis gereisd worden. Op weekdagen kan dit dus niet maar wordt er wel 40% korting gegeven.

De eerstvolgende studiefinanciering wordt op dinsdag 24 juli 2018 overgemaakt. Dit omvat de studentenlening, tegemoetkoming scholieren, enz. Vaak staat het bedrag dezelfde dag nog op de bankrekening.

Belastingdienst

Vrijdag 20 juli maakt de Belastingdienst weer haar toeslagen over. Deze toeslagen zijn huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, en de kinderopvangtoeslag. Let op, u moet, als u denkt hier recht op te hebben, de toeslagen zelf aanvragen. De Belastingdienst controleert uw aanvraag en indien u recht heeft op één of meerdere toeslagen, krijgt u ze maandelijks uitbetaald. Niet alle toeslagen kunnen met terugwerkende kracht worden uitbetaald, regel dit dus op tijd!

Bedrijfstakpensioenfondsen

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u heeft tijdens uw loopbaan pensioen opgebouwd bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan heeft u naast de AOW-uitkering recht op een pensioenuitkering. De hoogte hiervan hangt af van uw gemiddeld verdiende jaarsalaris en de dekkingsgraad van het pensioenfonds.  Dinsdag 24 juli maakt het pensioenfonds voor Handel in Bouwmaterialen de pensioenen over. Vrijdag 20 juli doet Pensioenfonds Architectenbureaus hetzelfde, evenals Pensioenfonds Zorg en Welzijn op woensdag 25 juli. Kijk voor andere bedrijfstakpensioenfondsen op deze pagina. Indien de actuele data bekend zijn, staan deze in de reacties onderaan de pagina van het desbetreffende fonds.

Handboek Normbedragen

Op deze website kan je bijna alle betaaldata van toeslagen, tegemoetkomingen, pensioenen, enz. vinden. Soms is het ook nodig, en handig, om de normbedragen van deze toeslagen te weten. Welnu, wij hebben in onze webwinkel het Handboek Nieuwe Normbedragen 2018. In dit handboek kunt u snel en eenvoudig relevante normbedragen opzoeken. Omdat er ontzettend veel regelingen zijn, die van verschillende hoogten zijn, is het vaak moeilijk om de juiste normbedragen online te vinden. Dit handboek is de perfecte uitkomst!

Bericht Betalingen augustus 2011

In de vakantietijd geeft men vaak meer uit dan verwacht of gepland. In deze periode wordt deze website dan ook veel vanuit het buitenland bezocht om te kijken wanneer er weer geld wordt bijgeschreven. Wel zo handig om te weten of er (bijvoorbeeld) nog getankt kan worden in Luxemburg…

Hieronder volgt een korte selectie van veelvoorkomende betalingen aan particulieren in de maand augustus. Misschien wil je als vakantiewerker wel eens weten hoe het zit met betalingen van uitzendbureaus?

DUO

  • Studiefinanciering:          woensdag 24 augustus 2011
  • Collegegeldkrediet:        woensdag 24 augustus 2011

DUO heeft trouwens een App gemaakt met informatie en faq over betalingen, terugbetalen en leningen voor (oud-) studenten. Deze is te vinden in de verschillende stores en beschikbaar voor Blackberry, Android en Apple. Dit Bericht Betalingen staat daarnaast ook op twitter, zodat je snel kunt vinden wanneer de toeslagen en dergelijke worden overgemaakt.

Vakantiewerk

Toeslagen

  • Zorgtoeslag:                     maandag 22 augustus 2011
  • Huurtoeslag:                    maandag 22 augustus 2011
  • Kinderopvangtoeslag:    maandag 22 augustus 2011
  • Kindgebonden budget:  maandag 22 augustus 2011

Pensioen

  • AOW pensioen:            dinsdag 23 augustus 2011

Het kan voorkomen dat uw geld een dag later wordt bijgeschreven, dit verschilt per bank. Er kunnen verschillende betaalmomenten op een dag zijn, soms wordt het bedrag pas aan het einde van de dag vrijgegeven op uw rekening.

Misschien wilt u eerder over geld beschikken dan de genoemde betaaldata. Het is van belang om er voor te zorgen dat u structureel over voldoende middelen beschikt om in de vaste lasten te kunnen voorzien, maar soms kunnen incidentele uitgaven voor een kortdurende behoefte aan extra geld zorgen. Denk aan een noodzakelijke reparatie in huis, of aan de auto. In dat geval is het niet verstandig om een doorlopend krediet af te sluiten, maar een kortlopende lening is meer voor de hand liggend.