Zorgtoeslag en zorgpremies 2015

Moet u verplicht een zorgverzekering afsluiten of wilt u overstappen van zorgverzekeraar? De zorgpremies en de zorgtoeslag voor 2015 zijn nu bekend. Controleer altijd of u recht heeft op zorgtoeslag, dat is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw verplichte zorgverzekering. Deze zorgsubsidie wordt uitbetaalt in de vorm van een toeslag door de Belastingdienst afdeling Toeslagen. Let op, de afdeling toeslagen communiceert niet of zeer slecht met andere afdelingen van de Belastingdienst. U moet altijd zelf wijzigingen in uw inkomen doorgeven voor de inkomstenbelasting en de afdeling Toeslagen.

Hoogte zorgtoeslag 2015: €3,- tot € 78,-

zorgtoeslag 78 euro

Zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, hoe hoger uw inkomen, deze te lager de zorgtoeslag. Voor inkomens tot € 19.000,- is de zorgtoeslag € 78,-, als u in dat geval alleen een basiszorgverzekering afsluit, voor een lagere maandpremie, houdt u zelfs iets over!

Betaaldatum Zorgtoeslag

Op 22 december wordt de zorgtoeslag voor januari 2015 uitgekeerd door de belastingdienst/Toeslagen. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, maar zelfs als uw gezinsinkomen € 31.500,- per jaar is, krijgt u toch nog € 14,- per maand als bijdrage voor de kosten van de basis-zorgverzekering.

Zorgpremie 2015 vanaf € 66,-

In het onderstaande overzicht staan de premies van de basisverzekering bij het maximale eigen risico van € 875,-, bij het wettelijk minimun eigen risico van € 375,- zijn de premies hoger.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgtoeslag kunt u in principe gebruiken om de basispremie mee te betalen, maar met deze bijdrage kunt u zich misschien een aanvullende verzekering veroorloven. Deze investering van een klein maandelijks bedrag extra, kan uw jaarlijkse zorgkosten flink omlaag brengen, zeker als u slim kiest met behulp van onderstaande zorgverzekering vergelijkers.

Wilt u weten wanneer de zorgpremies worden afgeschreven in 2015? Bekijk dan het overzicht van zorgverzekeraars op incassodata.nl.

Goedkoopste Zorgverzekeringen 2013 op een rij

De zorgverzekeringsmaatschappijen hebben hun prijzen voor 2013 bekend gemaakt, dat is handig, want tot en met 31 december van dit jaar, is het nog mogelijk om van zorgverekering te veranderen. Het loont om de goedkoopste zorgverzekering uit te kiezen, want de dekking is immers overal gelijk. Dat is het principe van de basis verzekering.

Sommige zorgpremies zijn zelfs iets gedaald, dat is voor het eerst sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Verzekeraars moeten elke patient accepteren, u kunt dus zonder boete vrij wisselen. Zodra u meerdere jaren één zorgverzekering houdt, loopt de zorgpremie meestal ongemerkt snel op. Goed opletten dus!

In 2013 blijft de zorgtoeslag bestaan, dit betekend dat het voor iedereen mogelijk is om de zorgpremie van de basis verzekering te betalen. De dekking is overal gelijk, dus waarom te veel betalen?

De goedkoopste zorgverzekering voor 2013 is Anderzorg met €72,25 per maand.

Zelf de prijzen vergelijken, of andere criteria bekijken gaat het best via de speciale site Independer Zorgverzekeringen

Betaaldata November – Gevolgen Regeerakkoord

Gevolgen regeerakkoord
Het regeerakkoord van VVD en PVDA van 29 oktober 2012 heeft grote gevolgen voor de lastenverdeling. Wat zijn de gevolgen voor de subsidiestromen in de komende jaren?

AOW-uitkering:
-de AOW-uitekering wordt op termijn gekoppeld aan de levensverwachting;
-er komt een overbruggingspensioen voor mensen die nu pensioneren;
-er komt een doorwerkbonus voor oudere werknemers tussen 61 en 65 jaar;
-samenwonende AOW-ers krijgen hetzelfde geld als gehuwden;
-de AOW-tegemoetkoming blijft bestaan;
-partnertoeslag wordt beperkt, boven 50K jaarinkomen.

Bijstand:
-huishoudinkomenstoets wordt huishouduitkeringstoets;
-alleen ontheffing van tegenprestatie bij volledige duurzame arbeidsongeschikheid;
-méér werken moet lonen;
-bij niet naleven sollicitatieplicht, 3 maanden bijstand stop;
-striktere handhaving en sancties zoals stopzetten uitkering bij misdragingen jegens abmtenaren;
bijzondere bijstand wordt verruimd.

ANW-uitkering:
-bij nieuwe gevallen maximaal 1 jaar, geen re-integratieplicht.

Kind-regelingen:
-van negen (!) regelingen, terug naar vier manieren om geld te krijgen voor uw kinderen;
Kinderbijslag, Kindgebonden budget, inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag blijven;

Fiscaal voordeel:
-Arbeidskorting maximaal 500 euro per werkende per jaar;
-fiscaal aantrekkelijk sparen voor pensioen wordt gestimuleerd;
-boven 100K jaarinkomen is pensioenopobouw niet meer fiscaal aantrekkelijk.

Betaaldata November
Toeslagen
De toeslagen van de belastingdienst worden in november betaald op; dinsdag 20 november 2012. De zorgtoeslag verdwijnt in 2014. Sinds 2006 ontvangen circa vijf miljoen burgers zorgtoeslag. In de plaats van zorgtoeslag komt er een inkomensafhankelijke zorgpremie. De volgende betaling van de zorgtoeslag in december (voor januari 2013) wordt ongewijzigd uitgevoerd. Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2013. Nú kunt u nog overstappen en veel geld besparen.

Betaaldata stufi
Op vrijdag 23 november 2012 wordt de stufi voor die maand betaald. Volgens het regeerakkoord worden de geplande wijzigingen op het gebied van studiefinanciering alsnog doorgevoerd. De langstudeerboete gaat niet door. Alle reeds geincasseerde verhoogde bedragen worden zo snel mogelijk terug betaald. Langstudeerders die gebruik hebben gemaakt van de langstudeerdersregeling worden binnenkort per brief uitgenodigd om de 3K aan extra collegegeld krediet terug te storten, je kunt het natuurlijk ook op een spaardeposito met meer dan 4% rente zetten. Vanwege de lage beurskoersen zijn er ook volop beleggingskansen op de aandelenmarkt. Pensioenuitkeringen uit het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst.

Betaaldag voorschot aanvraag
Vraag nu een voorschot aan voor uw (salaris-)betaling in november. Doe de voorschot aanvraag voor november. U kunt misschien vandaag al beschikken over uw geld.