Belastingdienst

De Belastingdienst is het uitvoeringsorgaan van de rijksoverheid voor het innen van belastingen. Onder de belastingdienst vallen vier onderdelen; Dé Belastingdienst, Belastingdienst Toeslagen, Belastingdienst Douane en Belastingdienst FIOD. De kerntaak van De Belastingdienst is het innen van belasting, premies en accijnzen, op inkomsten en verkoop van producten en diensten. Inkomstenbelasting, omzetbelasting en vermogensheffing zijn enkele voorbeelden. Soms komt het voor dat u te veel belasting heeft afgedragen, u krijgt dan geld terug. De belastingteruggaaf van te veel afgedragen inkomstenbelasting kan ineens, of als voorschot in termijnen worden uitbetaald. Lees verder over de teruggave van te veel betaalde belasting op de pagina Betaaldata Belastingteruggaaf.

Belastingdienst Toeslagen

De afdeling van de Belastingdienst voor het toekennen van subsidies in de vorm van zogenaamde Toeslagen. Toeslagen worden als voorschot maandelijks uitgekeerd. Wanneer u een toeslag aanvraagt, ontvangt u een voorschotbeschikking met de maandelijkse bedragen. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u de definitieve berekening toeslagen van de Belastingdienst Toeslagen. Zodra er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie, of die van uw toeslagpartner, kan het voorschotbedrag worden aangepast. Ook moet u er rekening mee houden, dat bij de definitieve berekening kan blijken dat u geen recht had op een bepaalde toeslag, en u het volledige bedrag moet terugbetalen.

Belastingdienst Douane

De Douane heft belastingen over goederen die worden ingevoerd, ook controleren zij de kwaliteit van deze producten.

Belastingdienst FIOD

FIOD is een afkorting van Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Dit is de bijzondere opsporingsdienst van de overheid voor fraude, financiele en economische delicten. De FIOD onderzoekt meldingen uit de eigen organisatie (Belastingdienst, Toeslagen en Douane) maar werkt ook voor het Openbaar Ministerie, de Ministeries, Toezichthouders en Handhavingspartners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *