UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (afgekort het UWV) maakt van de overheid. Op de website van het UWV vindt je nformatie over de diverse uitkeringen en regelingen die de UWV uitvoert. Mocht er in onderstaand overzicht een uitkering of regeling ontbreken , als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, laat het ons dan weten en laat onder aan deze pagina een berichtje achter.

De uitkeringen en regelingen:
* Bij ziekte (loondoorbetaling, Ziektewet, WIA, WAO,WAZ);
* Je bent werkeloos (WW);
* Er is een kind  op komst(Wet arbeid en Zorg);
* Als er sprake is van een  arbeidsbeperking (Participatie wet & Wajong).

 

WAO

WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je vóór 1 januari 2004 ziek bent geworden en een WAO-uitkering ontvangt, dan behoud je jouw recht op deze uitkering zolang jouw situatie hetzelfde blijft en je aan de voorwaarden voldoet. Het UWV betaalt de WAO-uitkering op vaste dagen uit, achteraf  aan het eind van de maand.

WIA – IVA/WGA

Op 1 januari 2004 is de WAO overgegaan in de WIA. WIA betekent Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA ontvang je als je niet of bijna niet meer kunt werken. De WGA uitkering is voor mensen waarvan men verwacht dat ze nu of in de toekomst (deels) kunnen werken. Het UWV betaalt de WIA-uitkeringen op vaste dagen uit, achteraf, aan het eind van de maand.

WAZ

De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) was tot 1 augustus 2004 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Als je een WAZ-uitkering ontvangt, dan ontvang je deze uitkering zolang jouw situatie niet verandert en je aan de voorwaarden voldoet.

WW

werk zoeken bij uwv
Op werk.nl staan veel vacatures. Deze site is van het UWV. Om in aanmerking te komen voor een werkeloosheidsuitkering moet u regelmatig solliciteren.

Het moment waarop het UWV jouw WW-uitkering uitbetaalt, hangt af van de bedrijfstak waarin je hebt gewerkt.

In de meeste gevallen ontvangt je jouw WW-uitkering binnen acht werkdagen nadat het UWV jouw werkbriefje of de inkomstenverklaring heeft ontvangen. Mocht hieruit blijken dat je géén recht hebt op WW, dan hoor je dat binnen acht dagen.

Ziektewet-uitkering

Als je ziek wordt kan het zijn dat je recht hebt op een ziektewet-uitkering. Hoe de regeling wordt uitgevoerd is mede afhankelijk van jouw situatie.

Als je in loondienst bent en ziek wordt, is er meestal sprake van loondoorbetaling. Jij en jouw werkgever maken gezamenlijk afspraken over jouw re-integratie. Soms kan de werkgever bij het UWV een ziektewet-uitkering aanvragen .

Wanneer je geen werkgever hebt en ziek wordt. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen vaste baan hebben en geen loon ontvangen, toch recht hebben op een inkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oproep- of invalkrachten. Of als je contract of uitzendovereenkomst afloopt tijdens jouw ziekte. Of als je WW krijgt. In sommige gevallen heb je dan recht op een ziektewet-uitkering. Het UWV begeleiden jou dan bij jouw re-integratie.

Jouw (ex)werkgever is een eigen-risico drager. De bedrijfsarts van jouw (ex-)werkgever beslist dan of jij recht hebt op een ziektewet-uitkering. Als je recht hebt op de uitkering dan betaalt jouw (ex-)werkgever de uitkering uit. Maar het UWV blijft eindverantwoordelijk.

Na jouw ziekmelding duurt het ongeveer vier weken voordat het UWV voor de eerste keer de ziektewet-uitkering betaalt. De Ziektewet-uitkering wordt 1 keer per week achteraf uitbetaald door het UWV. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op jouw rekening. Als er bij jouw ziekmelding aangegeven dat de uitkering aan jouw werkgever moeten worden uitbetaald, dan zul je niets van de uitbetaling van de ziektekwet uitkering merken. Jouw betaalt jouw loon gewoon door en de ziektewet-uitkering wordt hem/haar verrekent met jouw loon. Houd er rekening mee dat uw Ziektewet-uitkering inclusief vakantiegeld is.

 

Ziek wanneer je een WW-uitkering ontvangt?

Wanneer je ziek bent geworden tijdens of na jouw WW-uitkering, en daaruit volgt het recht op een ziektewet-uitkering, dan wordt jouw ziektewet-uitkering maandelijks door het UWV uitbetaalt. Je zult daarvoor wel maandelijks jouw inkomsten aan het UWV moeten doorgeven, door het invullen van de inkomstenopgave die je ook voor het aanvragen de WW-uitkering hebt ingevuld. Jouw Inkomstenopgave vind je in Mijn UWV en in de UWV-app zodra de betreffende maand is afgelopen. Je kunt de inkomstenopgave dus niet eerder invullen. Na ontvangst van de inkomstenopgave zal jouw uitkering binnen 14 dagen op de rekening staan.

 

WAZO

Het UWV regelt ook de uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- of pleegzorgverlof, betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De WAZO uitkeringen worden eenmalig of iedere week uitbetaald.

 • Als je in loondienst bent dan zal de WAZO-uitkering worden uitbetaald aan jouw werkgever. Als de werkgever echter bij de aanvraag van de uitkering aangeeft dat de WAZO-uitkering aan jouw moet worden uitbetaald dan ontvang jij deze.
 • Ontvang je ook een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan wordt jouw uitkering iedere week via de WAZO uitbetaald.

IOW uitkering

Ben je nog niet oud genoeg voor de AOW, maar wel 60 jaar of ouder? Dan kun je na jouw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering misschien een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) krijgen. De IOW-uitkeringen worden op de eerste werkdag van de nieuwe maand, na de maand die je hebt gewerkt uitbetaald. Dat betekent dat je de IOW-uitkering over bijvoorbeeld juni begin juli ontvangt. Als je naast een IOW-uitkering ook een WW-uitkering ontvangt, of als er sprake is van wisselende inkomsten, dan zal het UWV contact met je opnemen. Het UWV betaalt de IOW uitkering uit, zodra zij jouw loongegevens hebben ontvangen, dit is meestal zo rond de negentiende van de maand.

 

Participatiewet & Wajong

Wanneer je door een arbeidsbeperking ondersteuning nodig hebt bij jouw werk of inkomsten, dan valt je onder de Participatiewet. Er zijn 3 soorten ondersteuning en welke soort ondersteuning je kunt ontvangen en/of aanvragen is afhankelijk van jouw situatie. Het UWV

* Indicatie banenafspraak;
* Advies indicatie beschut werk;
* Wajong-uitkering.

Je hebt recht op Wajong als je voor je 18de of tijdens jouw studie een ziekte bent geworden of gehandicapt bent geworden, en duurzaam geen arbeidsvermogen hebt. In feite wil men hiermee zeggen dat men ervanuit gaat dat je nooit meer kunt werken. De Wajong-uitkering wordt op vaste dagen uitgekeerd, achteraf, aan het eind van de maand. Als jij jouw wajong uitkering nog niet hebt ontvangen, bel dan het UWV-kantoor waarmee je contact hebt. Zij kunnen je verder helpen.

 

STAP budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. Je kunt dit budget aanvragen via het STAP-portaal. Het doel van het STAP budget is het verbeteren van jouw  positie op de arbeidsmarkt. Per jaar kun je maximaal € 1.000 aanvragen om te gebruiken voor scholing. Het STAP-budget is echter beperkt. In de aanvraagperiodes van september en november 2023 was er 10 miljoen euro per tijdvak beschikbaar voor het volgen van OCW-erkende opleidingen. Meer informatie over het beschikbare budget en de aanvraagperiodes vindt u op het STAP-portaal. Het kan zijn dat deze regeling weer veranderd.

 

Voorzieningen

Het UWV kent naast uitkeringen nog een aantal voorzieningen of regelingen zoals onder andere reintegratiekosten (Jobcoach), dienstverlening doven, blinden en motorisch gehandicapten, meeneembare middelen, voorzieningen voor vervoer, aanpassingen op en rond de werkplek, proefplaatsingen, scholingsvouchers, plaatsingsfee voor werkgevers, no-riskpolis, loondispensatie en loonsuppletie.

 

Vrijwillig verzekeren bij het UWV

Als je niet verzekerd bent tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid omdat je bijvoorbeeld je eigen bedrijf start, dan kun je je hiervoor vrijwillig verzekeren bij UWV.  Ook dienstverlener of mensen die in het buitenland werken kunnen zich soms WW verzekering bij het UWV afsluiten.

 

Betaaldata WIA, WAO, WAZ & Wajong

De WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering worden op vaste dagen uitgekeerd, achteraf, aan het eind van de maand. Onderaan deze pagina in de reacties vind je de betaaldata voor het komende jaar. Wij updaten die ieder jaar. Het vakantiegeld van  WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkeringen wordt in mei uitbetaald tegelijk met de uitkeringen.

In september wordt de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkeringen uitbetaald.

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

6 gedachten over “UWV”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering worden op vaste dagen uitgekeerd. Dit gebeurt achteraf, aan het eind van de maand. In 2024 zijn deze betaaldata op:

  Dinsddag 23 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Vrijdag 21 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Woensdag 18 december 2024

  Vakantiegeld
  Het vakantiegeld van de WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering betalen wij in mei. U ontvangt het vakantiegeld tegelijk met uw uitkering.

  Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  In september wordt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering uitbetaald

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het UWV betaalt uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. Dit doen wij achteraf, aan het eind van de maand. Wij betalen uw uitkering in 2021 op:

  23 februari
  23 maart
  23 april
  21 mei (ook vakantiegeld)
  23 juni
  23 juli
  23 augustus
  23 september
  22 oktober
  23 november
  17 december (deze betaaldatum kan nog wijzigen)

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Betaaldata UWV 2020

  Niet alle uitkeringen en regelingen van het UWV worden op dezelfde data uitbetaald.
  De WAO-, WAZ-, WIA- en de Wajong-uitkering worden wel tegelijk uitbetaald.
  In 2020 gebeurt dit op de volgende data:
  – donderdag 23 januari 2020
  – vrijdag 21 februari 2020
  – maandag 23 maart 2020
  – donderdag 23 april 2020
  – vrijdag 22 mei 2020 (ook vakantiegeld)
  – dinsdag 23 juni 2020
  – donderdag 23 juli 2020
  – vrijdag 21 augustus 2020
  – woensdag 23 september 2020
  – vrijdag 23 oktober 2020
  – maandag 23 november 2020
  – dinsdag 15 december 2020 (deze betaaldatum kan nog wijzigen)

 4. Betaaldata UWV 2019

  Niet alle uitkeringen en regelingen van het UWV worden op dezelfde data uitbetaald. De WAO-, WAZ-, WIA- en de Wajong-uitkering worden wel tegelijk uitbetaald. In 2019 gebeurt dit op de volgende data:

  -woensdag 23 januari 2019
  -vrijdag 22 februari 2019
  -vrijdag 22 maart 2019
  -dinsdag 23 april 2019
  -donderdag 23 mei 2019
  -vrijdag 21 juni 2019
  -dinsdag 23 juli 2019
  -vrijdag 23 augustus 2019
  -maandag 23 september 2019
  -woensdag 23 oktober 2019
  -vrijdag 22 november 2019
  -dinsdag 17 december 2019

 5. Betaaldata UWV 2018

  Sommige uitkeringen en regelingen van het UWV worden op wisselende data uitbetaalt, maar de WAO-, WAZ-, WIA- en de Wajong-uitkering worden op de volgende dagen overgemaakt:

  -dinsdag 23 januari 2018
  -vrijdag 23 februari 2018
  -vrijdag 23 maart 2018
  -maandag 23 april 2018
  -woensdag 23 mei 2018
  -vrijdag 22 juni 2018
  -maandag 23 juli 2018
  -donderdag 23 augustus 2018
  -vrijdag 21 september 2018
  -dinsdag 23 oktober 2018
  -vrijdag 23 november 2018
  -vrijdag 14 december 2018

 6. Betaaldata UWV 2014
  Sommige uitkeringen en regelingen van het UWV worden op wisselende data uitbetaalt, maar er zijn enkele vaste datums bekend voor de verdere loop van 2014:

  Het gaat om de betaling van de WAO-, WAZ-, WIA- en de Wajong-uitkering. Deze wordt op de volgende dagen overgemaakt.

  De eerstvolgende betaling is woensdag 23 juli, daarna volgen vrijdag 22 augustus, dinsdag 23 september, donderdag 23 oktober, vrijdag 21 november en de laatste betaling van het jaar is op dinsdag 23 december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.