Eindejaarsuitkering

De dertiende maand of eindejaarsuitkering is een extra betaling boven het gewone loon en de vakantietoeslag. Een dertiende maand is een (bruto) uitkering ter hoogte van het maandloon. De eindejaarsuitkering is doorgaans minder. De dertiende maand of eindejaarsuitkering is niet wettelijk geregeld. Je hebt er alleen recht op als het in jouw CAO of arbeidscontract is opgenomen. Een dertiende maand of eindejaarsuitkering wordt eenmaal per jaar, in december, uitbetaald. Tenzij je eerder uit dienst gaat.

Winstdeling
Bij winstdeling is een gedeelte van het loon afhankelijk van de resultaten (winst) van de onderneming. De werkgever kan je aan het einde van het jaar (meestal in december) laten meedelen in de winst. Hij kan afspreken dat de werknemers ieder jaar in de winst meedelen, of hij kan het per jaar bekijken en je alleen laten meedelen als de bedrijfsresultaten het toelaten. Als Als er helemaal geen winst is gemaakt kan de werkgever van betaling afzien.

6 gedachten over “Eindejaarsuitkering”


  1. Inkomsten & Uitgaven bijhouden?

    Inkomsten & Uitgaven bijhouden voor gevorden met uw Persoonlijke Financiële Balans.

  2. Nee, de dertiende maand is niet verplicht door de wet. Het verschilt dus per werkgever (of per branche) of hierover afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer.

    Een CAO is een Collectieve Arbeids Overeenkomst, waarbij voor een hele bedrijfstak dit soort afspraken worden vastgelegd. Deze CAO’s zijn bindende afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *