Salaris

Hier is een overzicht rondom diverse onderwerpen gerelateerd aan het salaris, zoals salaris voorschot aanvragen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en online inkomsten verdienen. Klik door naar de betreffende pagina’s en hopelijk vind je de informatie die je nodig hebt in verband met jouw salaris of andere inkomsten.

 

Salaris Voorschot Aanvragen

Op deze pagina vind je de nodige informatie over het aanvragen van een voorschot, al dan niet een salarisvoorschot. Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gevonden, en ontvang je pas aan het einde van de eerste maand, of soms zelfs bijna twee maanden, je eerste salaris? Of je hebt geld nodig om naar je werk te reizen en maak daardoor reiskosten. Of je moet wat nieuwe representatieve kleding aanschaffen? Als deze kosten bovenop de reguliere vaste lasten komen dan is het mogelijk dat je krap bij kas komt te zitten en dan is het voorschot op de toekomstige inkomsten een optie die je kunt overwegen.

Salaris & Vakantiegeld

Op de pagina over vakantiegeld kun je lezen hoe het precies zit met de vakantiegeld uitkering voor diverse soorten dienstverband. Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt bij een vast dienstverband meestal in de maand mei uitbetaald. Maar sommige pensioenfondsen en werkgevers betalen het vakantiegeld iedere maand uit samen met het salaris. Wanneer er sprake is van een vast dienstverband is de toeslag een percentage van het salaris. Deze bonus is in principe 8 procent van het bruto jaarsalaris.

Eindejaarsuitkering

Hier kun je alles lezen over de eindejaarsuitkering; wanneer je er recht op hebt en wanneer je deze ontvangt. De eindejaarsuitkering is een uitkering die, zoals de naam al zegt, over het algemeen aan het einde van een jaar wordt uitgekeerd. Vaak wordt er in een cao afspraken gemaakt over de eindejaarsuitkering. Er is sprake van een 13de maand wanneer er niets is afgesproken over een eindejaarsuitkering en de een werkgever extra inkomen uitbetaald als beloning voor de inzet en verrichte werkzaamheden.

Online inkomsten

Online geld verdienen wordt steeds populairder. Op deze pagina vind je alles over hoe je online inkomsten kunt genereren en welke manieren de hoogste inkomsten bieden.

Uitzendbureaus

Werken via een uitzendbureau is een optie om tamelijk eenvoudig en snel een baan te vinden. Hier kun je alle nodige informatie vinden over diverse uitzendbureaus.

Pensioen & AOW

Zodra je de AOW bereikt of zelfs eerder, heb je recht op pensioen (als je dat hebt opgebouwd) en dus AOW (als je de AOW leeftijd hebt bereikt). Je vindt meer informatie over deze onderwerpen op deze pagina’s:

 

Salaris, of loonbetaling. Hoe is het volgens de wet geregeld?

In  het burgerlijk wetboek, boek 7 het volgende over loonbetalingen;

Boek 7.
Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst Afdeling 2. Loon

Artikel 616 De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen. …

Wat is hier de bepaalde tijd? De afspraken hierover kunnen geregeld zijn in een CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

… Artikel 623

1.De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand.

2.Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is. …

Wetteksten zijn over het algemeen lastig te lezen en begrijpen, daarom is er betaaldata.nl waar je meer informatie vindt over wanneer jouw salaris wordt uitbetaald.

… Artikel 624

1.Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.

2.Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

3.Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over drie maanden voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

4.Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat in een bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, is de werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal per jaar voldoening plaatsvindt. …

De in artikel 624 genoemde betaaldag verschilt per werkgever tot baas, en van salarisadminstratiekantoor tot payroller. Vaak staat het salaris elke maand telkens op een andere dag op je rekening.

Meer Geldzaken

Betaaldata.nl is onderdeel van het Nederlands Centrum voor Financiële Informatie.bKijk voor meer informatie over geldzaken op de website van het ncfi.

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!