Bericht Betalingen april 2018

Het is alweer april! En de maand begint gelijk goed, vandaag is het namelijk een feestdag: Pasen. Deze maand staat dus geheid in het teken van paashazen, paaseieren, chocolade eitjes, enz. Pasen betekent het begin van de lente en dit is ook in de natuur te zien; het blijft overdag langer licht, de temperaturen buiten beginnen weer aangenamer te worden en de knoppen komen langzaam weer aan planten en bomen. Deze maand is ook de maand van de kinderbijslag omdat die deze maand weer wordt uitbetaald. Deze wordt namelijk dinsdag 3 april door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgemaakt. Omdat de kinderbijslag op kwartaal basis wordt uitbetaald, is het raadzaam om het bedrag op een spaarrekening te zetten en niet direct uit te geven. Zo kunt u er zeker van zijn dat u niet opeens geld tekortkomt.

Aangezien afgelopen maand zijn onze pensioenpagina’s geüpdatet, focust dit maandbericht  op de verschillende pensioenonderwerpen: AOW, bedrijfstakpensioeninstellingen en PPI.

AOW-pensioen

Elke maand maakt de SVB aan alle gepensioneerden het AOW-pensioen over. De SVB betaalt niet alleen de ouderdomsuitkering AOW, maar ook nabestaandenuitkering ANW, Persoonsgebonden budget PGB, het Mantelzorgcompliment en AIO-aanvulling. Voor elke regeling zijn andere afspraken gemaakt omtrent betalingen. Deze maand wordt het AOW-pensioen uitbetaald op maandag 23 april.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Indien men werkzaam is in een sector dat een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) heeft dan zijn werknemers verplicht deel te nemen in een de bijbehorende bpf. Dit pensioenfonds belegt de pensioengelden voor de deelnemers of (toekomstige) gepensioneerden. Iedere bedrijfstak heeft een eigen pensioenregeling. De 3 grootste bedrijfstakpensioenfondsen zijn ABP, Zorg en Welzijn en Bouw. De pensioenfondsen betalen respectievelijk uit op maandag 23 april, woensdag 25 april en dinsdag 24 april.

PPI

PPI, oftewel premiepensioeninstellingen, zijn vergunningplichtige aanbieders van financiële pensioenproducten. Als uw werkgever niet verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, kan deze kiezen voor een (collectief) pensioen bij één van de volgende PPI. In 2018 staan er 9 PPI in het register van DNB, informatie over deze pensioeninstellingen is hier te vinden. Eind april, in de week van 23 april, betalen de PPI het pensioen uit.

Geüpdatete website

Deze maand zijn er verschillende pagina’s toegevoegd en vernieuwd. Dit gaat de komende maanden gewoon door. De pagina met de betaaldata van dividend en de pagina’s van de bedrijfstakpensioenfondsen worden stevig onderhanden genomen. Ondanks dit kan het voorkomen dat u ergens informatie mist of een foutje tegenkomt. Mocht dit het geval zijn, laat dan alstublieft een reactie achter en we wijzigen het zo snel mogelijk.

Bericht Betalingen maart 2018

De maand maart is alweer door de helft en de lente gaat ook langzaam beginnen. Deze maand zijn er verder geen belangrijke feestdagen waar men rekening mee dient te houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld een verjaardag of een andere festiviteit heeft, het is dan wel zo fijn om wat geld te hebben voor een leuk cadeau. Gelukkig wordt aan het eind van de maand het salaris uitbetaald en, voor diegene die er recht op hebben, ook verschillende toeslagen, waaronder het pensioen (uiteraard alleen voor gepensioneerden). De betaaldata van uw pensioen hangt van uw pensioenfonds af. Voor de meest bekende bedrijfstakpensioenfondsen kunt u hier meer informatie en de actuele betaaldata vinden.

Kinderbijslag

Niet deze maand maar begin volgende maand, dinsdag 3 april, maakt de SVB de kinderbijslag weer over. Deze betaling betreft de kinderbijslag over het eerste kwartaal van 2018. Indien u recht heeft op kinderbijslag, dan staat het bedrag diezelfde dag nog op uw bankrekening.

Belastingdienst

Elke maand betaald de Belastingdienst toeslagen uit. Deze toeslagen zijn onder andere de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. De kinderbijslag wordt niet door de Belastingdienst geregeld, deze wordt door de SVB uitbetaald. Deze maand betaalt de Belastingdienst de toeslagen op dinsdag 20 maart.

AOW-pensioen

Zoals in het begin van dit bericht staat vermeld, wordt uw pensioen in principe tegen het eind van de maand uitbetaald. Naast het door u zelf opgebouwde pensioen, heeft elke gepensioneerde in Nederland ook recht op het AOW-pensioen. Dat wordt deze maand op donderdag 22 maart uitbetaalt.

Geüpdatete website

Ook deze maand zijn er verschillende pagina’s op deze website toegevoegd of vernieuwt. Zo zijn de pagina’s van de bedrijfstakpensioenfondsen geüpdatet en zijn de actuele uitbetaaldata van 2018 er te vinden. De pagina met de betaaldata van dividend is nagelopen en gewijzigd. Sommige dividend wordt eerder of later uitbetaald, de data zijn nu weer actueel. Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens informatie mist of een foutje tegenkomt. Mocht dit het geval zijn, laat dan alstublieft een reactie achter en we wijzigen het zo snel mogelijk.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat er in onze webwinkel (zie navigatielink bovenaan het scherm) gratis een eenvoudig excelblad te downloaden is. Dit excelblad bevat een voorbeeld van een digitaal huishoudboekje en hiermee kunt u meer inzicht krijgen over uw in- en uitgaven. Wel zo makkelijk!

Bericht Betalingen februari 2018

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Deze tweede maand is tevens de kortste van het jaar en in het zuiden van het land, onder de rivieren, staat deze maand natuurlijk geheel in het teken van carnaval. Sommige mensen zullen vrij krijgen om carnaval te gaan vieren, maar de meeste dienen een vrije dag op te nemen.Diegene die in ieder geval nooit vrije dag doorbetaald worden zijn zzp’ers oftewel zelfstandigen zonder personeel. Ook bij ziekte en andere omstandigheden krijgen zij niet doorbetaald maar dienen zelf geld te reserveren om zonder inkomsten te leven. De overheid houdt hier rekening mee door zzp’ers die onder een bepaalde grens verdienen, belastingvoordeel te geven. Hierdoor hoopt de overheid dat het makkelijker is voor deze zelfstandigen om al hun financiën te regelen. En om u te helpen uw financiën te regelen, staat hieronder in een overzicht de betaaldata van verschillende instanties voor februari 2018.

Belastingdienst

De toeslagen die door de Belastingdienst uitbetaald worden, worden ook wel inkomensafhankelijke toeslagen genoemd.  Hieronder vallen de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Als u deze toeslagen op tijd heeft aangevraagd en er recht op hebt, dan worden deze dinsdag 20 februari uitbetaald.

DUO

DUO, oftewel Dienst Uitvoering Onderwijs, maakt op vrijdag 23 februari de studiefinanciering over. Het hangt van uw bank af hoe laat het geld op uw rekening staat.

UWV

De betalingen die door het UWV worden verricht, worden op verschillende data overgemaakt. Alleen de WAO-, WAZ-, WIA- en de Wajong-uitkering worden op dezelfde dag overgemaakt. Deze maand wordt dit gedaan op vrijdag 23 februari. Op de pagina over het UWV vindt u meer informatie over de overige betalingen van UWV.

AOW-pensioen

De eerstvolgende betaling van het AOW-pensioen is op donderdag 22 februari.

Geüpdatete website

De afgelopen tijd is de website helemaal geüpdatete, dit betekent dat alle betaaldata van 2018 beschikbaar zijn. Tevens is er een pagina met de betaaldata van dividend. De pagina is nog niet compleet aangezien op dit moment nog niet alle betaaldata van het hele jaar bekend zijn. Mocht u ergens informatie missen of een foutje zien, laat dan een reactie achter en we wijzigen het zo snel mogelijk.

Daarnaast willen wij u er ook op wijzen dat er in onze webwinkel (zie navigatielink bovenaan het scherm) gratis een eenvoudig excelblad te downloaden is met een voorbeeld van een digitaal huishoudboekje. Hierdoor kunt u meer inzicht krijgen over uw in- en uitgaven en hoeft u niet meer bang te zijn dat u aan het eind van uw geld een stuk maand overhoudt!