Bandenpensioen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, ook wel bandenpensioen genoemd, is het pensioenfonds voor ondernemingen die actief zijn in de banden- en wielenbranche. Deelname aan de pensioenregeling van dit bedrijfstakpensioenfonds is verplicht voor alle werknemers in de genoemde branche. Dus ook voor oproepkrachten en thuiswerkers.

Onder de banden- en wielenbranche worden de volgende soort bedrijven verstaan:

 • Bandenimportbedrijven
 • Bandengroothandelsbedrijven
 • Bandenservicebedrijven
 • Snelservicebedrijven
 • Bandeninzamelingsbedrijven
 • Bandenproductie en vernieuwingsbedrijven
 • Bandenbewerking- en verwerkingsbedrijven

De pensioenpremies die deelnemers maandelijks aan dit pensioenfonds betalen, worden in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Het bandenpensioenfonds doet zijn best om de pensioenen ieder jaar te verhogen. Dit verhogen noemt men toeslagverlening of indexatie. Deze verhogingen zijn alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds het toelaat. Verhoging of verlaging van de pensioenen gebeurd aan de hand van de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Bandenpensioen 2023

De financiële situatie van het bandenpensieon is al langere tijd niet ‘goed genoeg’. Eind 2022 ging het al wat beter maar op 31 oktober 2022  was de beleidsdekkinggraad 97,7%. Daarom heeft men moeten besluiten dat de pensioenen met ingang van 1 januari 2023 niet kunnen worden verhoogd (en gelukkig ook niet worden verlaagd).

 

Nieuwe Pensioenwet in 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het bandenpensioen zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Bpf Banden heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Opbouwfase Bandenpensioen

Impressie website van het bandenpensioen
Impressie web portaal Bpf Banden en Wielen met toegang account en pensioeninformatie.

Als je in de bandensector werkt dan zorgt je werkgever ervoor dat je bij Bpf Banden en Wielen, pensioen opbouwt. De pensioenpremie wordt elke maand op je salaris ingehouden. Zowel jij als jouw werkgever sparen voor jouw pensioen. Als werknemer betaalt je dus pensioenpremie en dit bedrag wordt door het bedrijfstakpensioenfonds apart gezet en geïnvesteerd.

Bij Bpf Banden en Wielen kun je geen aanvullend pensioen opbouwen. Wel kun je ervoor kiezen om dit zelf, buiten het pensioenfonds, om te doen. Dit kan bijvoorbeeld met een kapitaalverzekering. Je zou hierover meer informatie kunnen inwinnen bij een verzekeraar. Kijk voor beknopte informatie over onder andere kapitaalverzekeringen op pensioenverzekeraars.nl.

 

Soorten pensioen in het Bandenpensioen

De soorten pensioen die het bandenpensioenfonds aanbiedt zijn:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Bijzonder partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • WIA-excedentpensioen
 • Anw-hiaatpensioen

Betaaldata

Bpf Banden en Wielen maakt jouw bandenpensioen elke maand op de 23e over. Op die dag zal het bedrag op je bankrekening staan. Valt de 23e in het weekend? Dan vindt de betaling plaats op de vrijdag ervoor. De actuele betaaldata kun je onder in de reacties vinden.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Bandenpensioen laten staan.

Ben je deelnemer aan het bandenpensioen?
Ontvang je jouw pensioenuitkering van het bandenpensioen?
Laat dan een reactie achter en deel je positieve/negatieve ervaringen met ons!

7 gedachten over “Bandenpensioen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het BPF Banden en Wielen maakt de pensioenen elke maand uiterlijk de 23ste over. Op die dag staat het bedrag uiterlijk op jouw bankrekening. Als de 23ste van een bepaalde maand in het weekend valt dan betalen zij op de vrijdag ervoor.

  Bpf Banden en Wielen maakt in 2024 de pensioenen op de volgende data over:

  Maandag 22 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Vrijdag 22 maart 2024
  Maandag 22 april 2024
  Woensdag 22 mei 2024
  Vrijdag 22 juni 2024
  Maandag 22 juli 2024
  Donderdag 22 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024 (dag later dan de 22ste)
  Dinsdag 23 oktober 2024
  Vrijdag 22 november 2024
  Maandag 23 december 2024 (dag later dan de 22ste)

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata in 2023 van het bandenpensioen zijn:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Vrijdag 21 april 2023
  Dindag 23 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Vrijdag 21 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Vrijdag 22-12-2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het bandenpensioen wordt in 2022 op de volgende betaaldata overgemaakt op uw rekening:

  Zaterdag 22 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Zaterdag 23 april 2022
  Zaterdag 21 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Zaterdag 23 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Zaterdag 22 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Dinsdag 20 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het bandenpensioen wordt in 2021 op de volgende betaaldata overgemaakt op uw rekening:

  – Vrijdag 22 januari 2021
  – Donderdag 23 februari 2021
  – Donderdag 23 maart 2021
  – Vrijdag 23 april 2021
  – Vrijdag 21 mei 2021
  – Woensdag 23 juni 2021
  – Vrijdag 23 juli 2021
  – Maandag 23 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Vrijdag 22 oktober 2021
  – Donderdag 23 november 2021
  – Maandag 20 december 2021

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het Bpf Banden en Wielen maakt in 2020 de pensioenen op de volgende data over:
  – donderdag 23 januari
  – vrijdag 21 februari
  – maandag 23 maart
  – donderdag 23 april
  – vrijdag 22 mei
  – dinsdag 23 juni
  – donderdag 23 juli
  – vrijdag 21 augustus
  – woensdag 23 september
  – vrijdag 23 oktober
  – maandag 23 november
  – woensdag 21 december

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het bandenpensioen wordt in 2019 op de volgende betaaldata overgemaakt op uw rekening:

  -woensdag 23 januari
  -vrijdag 22 februari
  -vrijdag 22 maart
  -dinsdag 23 april
  -donderdag 23 mei
  -vrijdag 21 juni
  -dinsdag 23 juli
  -vrijdag 23 augustus
  -maandag 23 september
  -woensdag 23 oktober
  -vrijdag 22 november
  -maandag 23 december

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Bpf Banden en Wielen maakt in 2018 de pensioenen op de volgende data over:

  Maandag 23 april
  Woensdag 23 mei
  Vrijdag 22 juni
  Maandag 23 juli
  Donderdag 23 augustus
  Vrijdag 21 september
  Dinsdag 23 oktober
  Vrijdag 23 november
  Donderdag 20 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.