Metalektro Pensioenfonds: Metaalelektro en grootmetaal (PME)

Metalektro Pensioen, ook wel PME Metalektro Pensioenfonds genoemd, is het pensioenfonds van de metaalelektro-industrie en is er voor werkgevers, werknemers en gepensioneerden in deze sector.

 

Metalektro Pensioen

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

Over heel 2023 heeft PME een positief rendement geboekt van 8,65 procent. De actuele dekkingsgraad was op 31 december 2023 109,4%, en de beleidsdekkingsgraad op dat moment 113,3%

 

Verhoging PME pensioen 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal PME Pensioenfonds de pensioenen van alle deelnemers verhogen met 3,26%. De premie blijft onveranderd op 27,98%, terwijl de pensioenopbouw zal stijgen van 1,815% naar 1,875% in 2024. Dit betekent dat PME, samen met eerdere verhogingen, de pensioenen in anderhalf jaar tijd met 11% heeft verhoogd.

 

Opbouwfase Metalektro Pensioen

De pensioenpremie die je als medewerker betaalt in de opbouwfase, wordt door PME geïnvesteerd in vastgoed, aandelen en obligaties. In principe is het doel van PME om de pensioenen ieder jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Zoals bij alle pensioenfondsen bouw je in de bedrijfstak van de grootmetaal-industrie pensioen op via jjouw salaris en ook jouw werkgever draag bij aan de opbouw van het pensioen bij PME.  Deze premie wordt van je salaris ingehouden. In 2023 is de pensioenpremie dus 27,98%.

Je kunt jouw metaalpensioen op verschillende manieren aanvullen via dit pensioenfonds zelf. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit privé te regelen via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen, levensverzekeringen of kapitaalverzekeringen. Je kunt hierover meer informatie vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Soorten pensioen

PME Metalektro
Boven: website van PME met accounttoegang en informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.

Metalektro PME heeft verschillende soorten pensioenen:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • Anw-hiaatpensioen
 • WIA-excedentpensioen

 

 

Transitie naar nieuwe pensioenregeling PME in 2026

Naar verwachting zal PME op 1 januari 2026 overstappen op deWet toekomst pensioenen, waarbij werkgevers- en werknemersorganisaties in onze sector (ook bekend als sociale partners) bepalen hoe dit zal plaatsvinden. Ze hebben overeenstemming bereikt over de belangrijkste onderwerpen.

Deze sociale partners, werkgevers- en werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) zijn FME (werkgevers), FNV Metaal (werknemers), CNV Vakmensen (werknemers), De Unie (werknemers), en VHP (werknemers), zullen hun afspraken nader uitwerken in een concept-transitieplan. Vervolgens zal er een wettelijk hoorrecht plaatsvinden, waarbij belanghebbenden via een vereniging hun standpunt kunnen delen met de sociale partners. VGPME, een belangenvereniging voor mensen die een pensioen ontvangen van PME, heeft zich hiervoor aangemeld.

Na goedkeuring door de leden van de sociale partners, zal het concept-transitieplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan PME. Als er een akkoord is bereikt, wordt het definitieve transitieplan aan PME overhandigd.

PME zal de afspraken uit het transitieplan in gang zetten. We zullen zorgvuldig beoordelen of de afspraken haalbaar en uitvoerbaar zijn, waarna we de administratie en systemen gereed maken voor de toekomst. Het is de verwachting dat je eind 2025 een schatting van je pensioen ontvangt onder de nieuwe regels. Op 1 januari 2026 zou de definitieve overstap moeten plaatsvinden.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Metalektro Pensioen laten staan.

 

Uitbetaling Metalektro Pensioen

Bij PME Metalektro ontvangt je maandelijks jouw pensioenuitkering. De data waarop je deze krijgt uitbetaald valt vaak rond de 24e van de maand. Het hangt van jouw bank af wanneer je het bedrag daadwerkelijk op je rekening gestort krijgt. De actuele betaaldata kun je hieronder in de reacties vinden.

 

Ontvang je jouw pensioen van dit pensioenfonds?

Ontvang jij jouw pensioen altijd op tijd?
Laat het ons weten en laat je reactie achter!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

32 gedachten over “Metalektro Pensioenfonds: Metaalelektro en grootmetaal (PME)”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PME pensioenfonds maakt op de 23ste van iedere maand de pensioenen over. Valt de 23e van een maand op een zondag? Dan ontvang je je pensioen op de maandag erna.

  In 2024 zijn de betaaldata van PME:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Donderdag 22 februari 2024
  Donderdag 21 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Maandag 24 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Donderdag 22 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Donderdag 21 november 2024
  Maandag 23 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het PME pensioen wordt in 2023 overgemaakt op de volgende data:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PME betaalt de pensioenen op de volgende data in 2022 uit:

  Zaterdag 22 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Donderdag 20 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

  1. Waarom gewoon een uitbetaling op 23 van elke maand.
   Want de Rabobank doet dat wel , ook valt het in het weekend , waarom kan het pensioen dat niet !!!!

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De PME pensioenen worden in 2021 uitbetaald op de volgende data:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Woensdag 24 februari 2021
  – Woensdag 24 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Donderdag 20 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Woensdag 24 november 2021
  – Donderdag 16 december 2021

 5. Me ex man is 22-10-2020 overleden Andre Duits geb 18-09-1941 laatste jaren in metaal gewerkt

  Krijg ik de pensioen , A maas wandelweg 192 1521am Wormerveer

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De PME pensioenen worden in 2020 uitbetaald op de volgende data:
  – Donderdag 23 januari 2020
  – Maandag 24 februari 2020
  – Dinsdag 24 maart 2020
  – Donderdag 23 april 2020
  – Woensdag 20 mei 2020
  – Woensdag 24 juni 2020
  – Donderdag 23 juli 2020
  – Maandag 24 augustus 2020
  – Donderdag 24 september 2020
  – Donderdag 22 oktober 2020
  – Dinsdag 24 november 2020
  – Donderdag 17 december 2020

 7. Geachte pensioendeskundige(n),

  Ik meld bij bij u voor het pensioeninkomen. Indertijd heb ik pensioenrechten opgebouwd bij Ten Cate & Zn. Begin jaren zeventig was ik er werknemer op de lokatie, t.w. de toenmalige W. Ten Cate Gieterij en werkte ik er in de sectie/afd. RVS gieterij te Heerenveen (a/d Industrieweg aldaar) .
  Verder was ik bovendien toen woonachtig in Heerenveen, nl. dichtbij deze gieterij-locatie nl. a/h toenmalige woonadres a/d Marktweg in Heerenveen-Zuid.

  Dit was in die periode ‘72-‘74 heb ik vwb mijn opgebouwde bij de ”groot metaal pensioenfonds ” premies indertijd , zowel voor de benodige A.O.W als A.W.W. en daarnaast als belastingplichtige vlg. de witte loontabel 1, het nodige er aan betaald.
  Als ex-medewerker sta ik er vwb naam en adres inhoudingsplichtige, vermeld onder nr. 0000293] de personeeladministratie onder nr. 0000044 geregistreerd.
  Nu, vwb die ingehouden AOW indertijd heb ik de jaren erna – tot op heden- nimmer meer een overzicht mogen ontvangen.
  Dat was mogelijk vergeten of niet (nog) boven water te halen of meestal niet zo gebruikelijk, of dat kwam misschien door de verandering van werkgever en/of mijn verhuizing later naar o.a. Drachten en Opeinde.

  Mijn verzoek is gelet mede op de wettelijke inhoudsrechten en vanwege dat ik heel bescheiden pensioentje/premies heb afgedragen bij Ten Cate & Zn, (plus wat ik daarna inmiddels nog elders bij werkgevers opgebouwd heb), thans bij u dat deel wat bij Ten Cate & Zn. werd opgebouwd, dringend per ommegaande te laten uitkeren en mij het complete UPO overzicht met de aanvraag erbij toe te zenden.
  In dat vertrouwen en mede namens mijn echtgenote hopen we op succes!

 8. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PME betaalt in 2019 de pensioenen uit op:

  -donderdag 24 januari
  -donderdag 21 februari
  -donderdag 21 maart
  -woensdag 24 april
  -donderdag 23 mei
  -maandag 24 juni
  -woensdag 24 juli
  -donderdag 22 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -donderdag 21 november
  -donderdag 19 december

 9. Van Ravesteijn Henny

  Uw kenmerk : P6187151/LVB
  Betreft partnerpensioen € 132,73 per jaar
  Begrijp niet op welke wijze en/of welk bedrag evt in 1 keer.
  Is het met terugwerkende kracht ? Nogal vaag allemaal.
  Mijn tel nr 0032 36648673 , bvd

  1. Beste Henny,
   De ICT van PME is allerbelabberdst.
   Ik ben gewoon een particulier .
   Het kan toch niet de bedoeling zijn
   Dat ik inzage heb in uw bovenstaande gegevens.
   Met vriendelijke groet,
   Paul Dijkman

   1. Jeroen Houdijk

    Deze site is onafhankelijk van het PME. Als iemand besluit hier zijn telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens in een publieke reactie te plaatsen dan is dat zijn of haar keuze.

 10. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De pensioenuitkering wordt in 2018 op de volgende dagen overgemaakt:

  Donderdag 22 maart
  Dinsdag 24 april
  Donderdag 24 mei
  Donderdag 21 juni
  Dinsdag 24 juli
  Donderdag 23 augustus
  Maandag 24 september
  Woensdag 24 oktober
  Donderdag 22 november
  Maandag 24 december

  1. Kan toch niet waar zijn dat de pensioenuitkering op 29 december plaats vind!
   Zou toch in dit geval voor de kerstdagen plaats moeten vinden!!!
   Slechte aktie hoor!!!!
   Kan niet genoeg uitroeptekens vinden!!!!

 11. In 2013 vallen de betaaldagen van PME pensioen waarschijnlijk op de volgende datums;

  -vrijdag 25 januari
  -maandag 25 februari
  -maandag 25 maart
  -donderdag 25 april
  -maandag 27 mei
  -dinsdag 25 juni
  -donderdag 25 juli
  -maandag 26 augustus
  -woensdag 25 september
  -vrijdag 25 oktober
  -maandag 25 november
  -maandag 23 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.