Metalektro Pensioenfonds: Metaalelektro en grootmetaal (PME)


Metalektro Pensioen, ook wel PME Metalektro Pensioenfonds genoemd, is het pensioenfonds van de metaalelektro-industrie en is er voor werkgevers, werknemers en gepensioneerden in deze sector.

 

Metalektro Pensioen 2023

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

Eind februari 2023 steeg de actuele dekkingsgraad van Metalelektro Pensioen naar 113,2% (eind januari 2023: 110,1%). De beleidsdekkingsgraad steeg naar 112,6% (eind januari 2023: 112,1%).

 

Verhoging PME pensioen 2023

Vanaf januari 2023 indexeert PME Pensioenfonds de pensioenen van alle deelnemers met 6,2%. Dit is extra bovenop de eerdere indexatie van 1,29% in juli 2022. De premie van 27,98% en de pensioenopbouw van 1,815% blijven in 2023 gelijk. Dankzij de verhoging krijgen de gepensioneerden bij PME maandelijks ruim € 40 euro bij. Samen met de indexatie van julie 2022 is dat ruim € 50 meer in vergelijking met 2021.

 

Opbouwfase Metalektro Pensioen

De pensioenpremie die je als medewerker betaalt in de opbouwfase, wordt door PME geïnvesteerd in vastgoed, aandelen en obligaties. In principe is het doel van PME om de pensioenen ieder jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Zoals bij alle pensioenfondsen bouw je in de bedrijfstak van de grootmetaal-industrie pensioen op via jjouw salaris en ook jouw werkgever draag bij aan de opbouw van het pensioen bij PME.  Deze premie wordt van je salaris ingehouden. In 2023 is de pensioenpremie dus 27,98%.

Je kunt jouw metaalpensioen op verschillende manieren aanvullen via dit pensioenfonds zelf. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit privé te regelen via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen, levensverzekeringen of kapitaalverzekeringen. Je kunt hierover meer informatie vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Soorten pensioen

PME Metalektro
Boven: website van PME met accounttoegang en informatie voor werknemers, -gevers en gepensioneerden.

Metalektro PME heeft verschillende soorten pensioen:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • Anw-hiaatpensioen
 • WIA-excedentpensioen

Wet toekomst pensioenen in 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Metalektro Pensioen zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. PME hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Uitbetaling Metalektro Pensioen

Bij PME Metalektro ontvangt je maandelijks jouw pensioenuitkering. De data waarop je deze krijgt uitbetaald valt vaak rond de 24e van de maand. Het hangt van jouw bank af wanneer je het bedrag daadwerkelijk op je rekening gestort krijgt. De actuele betaaldata kun je hieronder in de reacties vinden.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Metalektro Pensioen laten staan.

Ontvang je jouw pensioen van dit pensioenfonds?
Is je pensioen altijd op tijd binnen?
Laat het ons weten en laat je reactie achter!

30 gedachten over “Metalektro Pensioenfonds: Metaalelektro en grootmetaal (PME)”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het PME pensioen wordt in 2023 overgemaakt op de volgende data:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Maandag 24 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Donderdag 22 juni 2023
  Maandag 24 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Donderdag 21 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Donderdag 21 december 2023

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PME betaalt de pensioenen op de volgende data in 2022 uit:

  Zaterdag 22 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Donderdag 21 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Donderdag 21 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Donderdag 20 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Woensdag 21 december 2022

  1. Waarom gewoon een uitbetaling op 23 van elke maand.
   Want de Rabobank doet dat wel , ook valt het in het weekend , waarom kan het pensioen dat niet !!!!

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De PME pensioenen worden in 2021 uitbetaald op de volgende data:

  – Donderdag 21 januari 2021
  – Woensdag 24 februari 2021
  – Woensdag 24 maart 2021
  – Donderdag 22 april 2021
  – Donderdag 20 mei 2021
  – Donderdag 24 juni 2021
  – Donderdag 22 juli 2021
  – Dinsdag 24 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Donderdag 21 oktober 2021
  – Woensdag 24 november 2021
  – Donderdag 16 december 2021

 4. Me ex man is 22-10-2020 overleden Andre Duits geb 18-09-1941 laatste jaren in metaal gewerkt

  Krijg ik de pensioen , A maas wandelweg 192 1521am Wormerveer

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De PME pensioenen worden in 2020 uitbetaald op de volgende data:
  – Donderdag 23 januari 2020
  – Maandag 24 februari 2020
  – Dinsdag 24 maart 2020
  – Donderdag 23 april 2020
  – Woensdag 20 mei 2020
  – Woensdag 24 juni 2020
  – Donderdag 23 juli 2020
  – Maandag 24 augustus 2020
  – Donderdag 24 september 2020
  – Donderdag 22 oktober 2020
  – Dinsdag 24 november 2020
  – Donderdag 17 december 2020

 6. Geachte pensioendeskundige(n),

  Ik meld bij bij u voor het pensioeninkomen. Indertijd heb ik pensioenrechten opgebouwd bij Ten Cate & Zn. Begin jaren zeventig was ik er werknemer op de lokatie, t.w. de toenmalige W. Ten Cate Gieterij en werkte ik er in de sectie/afd. RVS gieterij te Heerenveen (a/d Industrieweg aldaar) .
  Verder was ik bovendien toen woonachtig in Heerenveen, nl. dichtbij deze gieterij-locatie nl. a/h toenmalige woonadres a/d Marktweg in Heerenveen-Zuid.

  Dit was in die periode ‘72-‘74 heb ik vwb mijn opgebouwde bij de ”groot metaal pensioenfonds ” premies indertijd , zowel voor de benodige A.O.W als A.W.W. en daarnaast als belastingplichtige vlg. de witte loontabel 1, het nodige er aan betaald.
  Als ex-medewerker sta ik er vwb naam en adres inhoudingsplichtige, vermeld onder nr. 0000293] de personeeladministratie onder nr. 0000044 geregistreerd.
  Nu, vwb die ingehouden AOW indertijd heb ik de jaren erna – tot op heden- nimmer meer een overzicht mogen ontvangen.
  Dat was mogelijk vergeten of niet (nog) boven water te halen of meestal niet zo gebruikelijk, of dat kwam misschien door de verandering van werkgever en/of mijn verhuizing later naar o.a. Drachten en Opeinde.

  Mijn verzoek is gelet mede op de wettelijke inhoudsrechten en vanwege dat ik heel bescheiden pensioentje/premies heb afgedragen bij Ten Cate & Zn, (plus wat ik daarna inmiddels nog elders bij werkgevers opgebouwd heb), thans bij u dat deel wat bij Ten Cate & Zn. werd opgebouwd, dringend per ommegaande te laten uitkeren en mij het complete UPO overzicht met de aanvraag erbij toe te zenden.
  In dat vertrouwen en mede namens mijn echtgenote hopen we op succes!

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PME betaalt in 2019 de pensioenen uit op:

  -donderdag 24 januari
  -donderdag 21 februari
  -donderdag 21 maart
  -woensdag 24 april
  -donderdag 23 mei
  -maandag 24 juni
  -woensdag 24 juli
  -donderdag 22 augustus
  -dinsdag 24 september
  -donderdag 24 oktober
  -donderdag 21 november
  -donderdag 19 december

 8. Van Ravesteijn Henny

  Uw kenmerk : P6187151/LVB
  Betreft partnerpensioen € 132,73 per jaar
  Begrijp niet op welke wijze en/of welk bedrag evt in 1 keer.
  Is het met terugwerkende kracht ? Nogal vaag allemaal.
  Mijn tel nr 0032 36648673 , bvd

  1. Beste Henny,
   De ICT van PME is allerbelabberdst.
   Ik ben gewoon een particulier .
   Het kan toch niet de bedoeling zijn
   Dat ik inzage heb in uw bovenstaande gegevens.
   Met vriendelijke groet,
   Paul Dijkman

   1. Jeroen Houdijk

    Deze site is onafhankelijk van het PME. Als iemand besluit hier zijn telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens in een publieke reactie te plaatsen dan is dat zijn of haar keuze.

 9. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De pensioenuitkering wordt in 2018 op de volgende dagen overgemaakt:

  Donderdag 22 maart
  Dinsdag 24 april
  Donderdag 24 mei
  Donderdag 21 juni
  Dinsdag 24 juli
  Donderdag 23 augustus
  Maandag 24 september
  Woensdag 24 oktober
  Donderdag 22 november
  Maandag 24 december

  1. Kan toch niet waar zijn dat de pensioenuitkering op 29 december plaats vind!
   Zou toch in dit geval voor de kerstdagen plaats moeten vinden!!!
   Slechte aktie hoor!!!!
   Kan niet genoeg uitroeptekens vinden!!!!

 10. In 2013 vallen de betaaldagen van PME pensioen waarschijnlijk op de volgende datums;

  -vrijdag 25 januari
  -maandag 25 februari
  -maandag 25 maart
  -donderdag 25 april
  -maandag 27 mei
  -dinsdag 25 juni
  -donderdag 25 juli
  -maandag 26 augustus
  -woensdag 25 september
  -vrijdag 25 oktober
  -maandag 25 november
  -maandag 23 december

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.