Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Stichting De Samenwerking is de naam van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf, kortweg ook wel slagerspensioen genoemd. Het fonds regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in het slagersbedrijf. Alle werknemers in deze branche zijn verplicht om deel te nemen aan dit pensioenfonds.

 

Beleidsdekkingsgraad Pensioenfonds Slagersbedrijf

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie). Een eventuele verhoging of verlaging van de pensioenen wordt bepaald aan de hand van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Pensioenen niet omhoog in 2024

Pensioenfonds Slagers heeft per 1 januari 2023 alle pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken met 8,8% verhoogd. In 2024 is dit echter niet mogelijk. De pensioen worden in 2024 dus niet verhoogd. De reden hiervan is de prijsontwikkeling volgens de cijfers van het CBS tussen september 2022 en september 2023 sprake was van een gemiddelde prijsdaling van 1,39%. Conform het beleid van Pensioenfonds Slagersbedrijf kan men geen pensioenverhogingen doorvoeren bij prijsdalingen, en daarom blijven de pensioenen onveranderd. Tegen het einde van 2024 zal er opnieuw geevalueerd worden en of er mogelijkheden zijn om de pensioenen te verhogen.

 

Pensioenregeling Pensioenfonds Slagersbedrijf

De pensioenregeling van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf bestaat uit:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen

 

Opbouwfase Slagerspensioen

Afbeelding: website van het slagerspensioen. info over Pensioenfonds slagersbedrijf
Afbeelding: website van het pensioenfonds met informatie voor werkgevers en werknemers.

De pensioenregeling van dit fonds is een middelloonregeling. Dit betekent dat het slagerspensioen wordt berekend over het salaris dat een werknemer gemiddeld heeft verdiend gedurende de tijd hij/zij in de sector werkzaam is geweest. Je betaalt, als werknemer, pensioenpremie, maar ook jouw werkgever betaalt een deel. Beide premies worden automatisch aan het pensioenfonds betaald. Hoeveel je als werknemer betaalt is terug te vinden op jouw loonstrookje. Neem voor vragen contact op met jouw werkgever.

Het is niet mogelijk om bij het slagerspensioenfonds aanvullend pensioen op te bouwen. Wel kun je zelf extra geld voor jouw oude dag ‘verzamelen, door bijvoorbeeld zelf elke maand geld apart te zetten op een spaarrekening. Ook kun je bepaalde verzekeringen afsluiten, zoals een lijfrente- of kapitaalverzekering. Kijk voor meer informatie over een lijfrenteverzekering op pensioenverzekeraars.nl.

 

Arbeidsongeschikt

Het bedrijfstakpensioenfonds voor het slagersbedrijf biedt een zeer basale pensioenregeling aan. Zo bevat het slagerspensioen bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel heb je bij arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk recht op premievrije pensioenopbouw. Dit is echter alleen het geval als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Als dat het geval is blijf je gewoon pensioen opbouwen, terwijl je geen premie betaalt. Neem voor vragen hierover contact op met je werkgever of het pensioenfonds.

 

Wet toekomst pensioenen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen, nadat de Tweede Kamer in december 2022 al akkoord was gegaan met deze wet. Deze goedkeuring betekent een verandering voor het Nederlandse pensioenstelsel. De nieuwe wet zal officieel van kracht worden op 1 juli 2023 en is van toepassing op alle personen die momenteel pensioen opbouwen, die in het verleden pensioen hebben opgebouwd en waarvan de bijdragen bij een pensioenfonds zijn ondergebracht, evenals op degenen die momenteel pensioen ontvangen.

De nieuwe Pensioenwet introduceert twee soorten pensioencontracten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Nu de Wet toekomst pensioenen is goedgekeurd, is het aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om invulling te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Vervolgens zal het bestuur van Pensioenfonds Slagersbedrijf moeten zorgen voor de implementatie van deze regeling.

 

Implementatie nieuwe pensioenregeling

Pensioenfonds Slagersbedrijf heeft tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wetgeving te implementeren. Het mag ook eerder. In de Slagersbranche moeten werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) beslissingen nemen over de nieuwe pensioenregeling. Ze zijn hier al geruime tijd mee bezig en werken aan een vlotte overgang. Op dit moment ziet de planning er als volgt uit:

 • 1 juli 2023: de definitieve regels voor het pensioen zijn nu vastgesteld.
 • 2023 en 2025: werkgevers- en werknemersorganisaties maken gezamenlijke afspraken over de pensioenregeling, terwijl pensioenfondsen zich voorbereiden op de overstap.
 • Begin 2026: Pensioenfonds Slagersbedrijf streeft ernaar om over te stappen op de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.
 • Uiterlijk 2 januari 2028: het nieuwe pensioenstelsel treedt in werking, en alle pensioenfondsen dienen zich aan de nieuwe regels te houden.

 

Wet ‘Bedrag in één keer’ opnieuw uitgesteld

De invoering van de wet voor het ‘bedrag in één keer’ is opnieuw uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juli 2024 is niet haalbaar gebleken. Deze nieuwe pensioenkeuze zal nu op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 van kracht worden. Dit op 9 november 2023 bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling biedt in de toekomst de mogelijkheid om een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Pensioenfonds Slagersbedrijf laten staan.

 

Leeftijdsgrens pensioenopbouw per 1 januari 2024 naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 zullen werknemers al op 18-jarige leeftijd beginnen met het opbouwen van pensioen. Deze leeftijdsgrens was voorheen 21 jaar. De overheid heeft besloten deze leeftijd te verlagen om zo veel mogelijk werkenden de kans te geven om pensioen op te bouwen. Deze wijziging heeft impact op zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Uitbetaling Pensioenfonds Slagersbedrijf

Indien je pensioen ontvang van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf, dan ontvang je jouw pensioen doorgaans rond de 1stee van de maand. De pensioenuitkering wordt dus vooruit uitbetaald. Als het goed is ontvang je jaarlijks een bericht over de data waarop jouw pensioen precies wordt overgemaakt.

 

Bouw je pensioen op bij Pensioenfonds slagersbedrijf?

Ontvang je jouw pensioenuitkering altijd op tijd?
Laat het ons weten. Laat jouw reactie achter!

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

12 gedachten over “Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf”

 1. Ik wil mijn pensioen afkopen
  Ik ben in juli 60 en heb vroeger maar enkele uren per week in slagersbedrijf gewerkt
  Graag zou ik het afkopen
  Met vriendelijke groet,
  Mevrouw Raats

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het slagerspensioen wordt elke 1ste van de maand overgemaakt. Als dit in het weekend valt of op een feestdag, dan wordt het iets later overgemaakt. De 1ste van de maand in 2024:

  Maandag 1 januari 2024
  Donderdadag 1 februari 2024
  Vrijdag 1 maart 2024
  Maandag 1 april 2024
  Woensdag 1 mei 2024
  Zaterdag 1 juni 2024 (betaaldatum waarschijnlijk maandag 3 juni)
  Maandag 1 juli 2024
  Donderdag 1 augustus 2024
  Zondag 1 september 2023 (betaaldatum waarschijnlijk maandag 2 september)
  Dinsdag 1 oktober 2023
  Vrijdag 1 november 2023
  Zondag 1 december 2023 (betaaldatum waarschijnlijk maandag 2 december)

 3. Hallo ik ga 18 november met pensioen en ben dan 66 en 10 maanden hoe gaat het verder in zijn werk krijg ik van jullie een bericht moet ik zelf reageren wat de papieren betreft. Geen idee namelijk

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het slagerspensioen wordt elke 1ste van de maand overgemaakt. Als dit in het weekend valt of op een feestdag, dan wordt het iets later overgemaakt. De betaaldata in 2023 zijn:

  Maandag 2 januari 2023
  Woensdag 1 februari 2023
  Woensdag 1 maart 2023
  Maandag 3 april 2023
  Maandag 1 mei 2023
  Donderdag 1 juni 2023
  Maandag 3 juli 2023
  Dinsdag 1 augustus 2023
  Vrijdag 1 september 2023
  Maandag 2 oktober 2023
  Woensdag 1 november 2023
  Vrijdag 1 december 2023

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijft maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 1ste van de maand naar uw bankrekening over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  In 2022 valt de 1ste van de maand op:

  Zatedag 1 januari 2022
  Dinsdag 1 februari 2022
  Dinsdag 1 maart 2022
  Vrijdag 1 april 2022
  Zondag 1 mei 2022
  Woensdag 1 juni 2022
  Vrijdag 1 juli 2022
  Maandag 1 augustus 2022
  Donderdag 1 september 2022
  Zaterdag 1 oktober 2022
  Dinsdag 1 november 2022
  Donderdag 1 december 2022

 6. Mijn pensioengerechte leeftijd is 66 jaar en 7 maanden leeftijd nu 65). Ik krijg een overzicht waarin die door het pensioenfonds op 68 is gesteld. Mijn contract loopt ook af op die 66 jaar en 7 maanden. Dus ik heb nu ????? Graag enige uitleg!

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Vanaf je pensioneringsdatum krijgt je iedere maand een uitkering van het pensioenfonds Slagersbedrijf. Je krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin je met pensioen gaat. Rondt de 1e van de maand wordt het pensioen overgemaakt. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op je rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. Je krijgt deze uitkering zolang je leeft.

  1. We hebben een brief ontvangen dat de pensioen leeftijd is gewijzigd naar 68 jaar, terwijl mijn pensioen met 67 begint. Normaal zou mijn pensioen gerechtigde datum met 66 jaar en 7 maanden zijn.

   Groet,

   Kick Wendt

 8. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds Slagersbedrijf maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 1ste van de maand naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  1. 24 sept. 2019 was ik 66 jaar en 4 maanden en toen ging mijn AOW uitkering in.
   Ben ik verplicht tot deelname aan de pensioenregeling voor slagers nu ik weer ben gaan werken en over
   7 maanden 67 jaar wordt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.