Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf


Stichting De Samenwerking is de naam van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf, kortweg ook wel slagerspensioen genoemd. Het fonds regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in het slagersbedrijf. Alle werknemers in deze branche zijn verplicht om deel te nemen aan dit pensioenfonds.

 

Beleidsdekkingsgraad Pensioenfonds Slagersbedrijf

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie). Een eventuele verhoging of verlaging van de pensioenen wordt bepaald aan de hand van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

De beleidsdekkingsgraad van het slagerspensioen was eind oktober 2022 128,7%. Dit percentage hoog genoeg en er is besloten om in 2023 een toeslag te geven en daarom heeft Pensioenfonds Slagers per 1 januari 2023 alle pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken met 8,8% verhoogd.

 

Pensioenregeling Pensioenfonds Slagersbedrijf

De pensioenregeling van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf bestaat uit:

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen

 

Opbouwfase Slagerspensioen

Afbeelding: website van het slagerspensioen. info over Pensioenfonds slagersbedrijf
Afbeelding: website van het pensioenfonds met informatie voor werkgevers en werknemers.

De pensioenregeling van dit fonds is een middelloonregeling. Dit betekent dat het slagerspensioen wordt berekend over het salaris dat een werknemer gemiddeld heeft verdiend gedurende de tijd hij/zij in de sector werkzaam is geweest. Je betaalt, als werknemer, pensioenpremie, maar ook jouw werkgever betaalt een deel. Beide premies worden automatisch aan het pensioenfonds betaald. Hoeveel je als werknemer betaalt is terug te vinden op jouw loonstrookje. Neem voor vragen contact op met jouw werkgever.

Het is niet mogelijk om bij het slagerspensioenfonds aanvullend pensioen op te bouwen. Wel kun je zelf extra geld voor jouw oude dag ‘verzamelen, door bijvoorbeeld zelf elke maand geld apart te zetten op een spaarrekening. Ook kun je bepaalde verzekeringen afsluiten, zoals een lijfrente- of kapitaalverzekering. Kijk voor meer informatie over een lijfrenteverzekering op pensioenverzekeraars.nl.

 

Arbeidsongeschikt

Het bedrijfstakpensioenfonds voor het slagersbedrijf biedt een zeer basale pensioenregeling aan. Zo bevat het slagerspensioen bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel heb je bij arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk recht op premievrije pensioenopbouw. Dit is echter alleen het geval als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Als dat het geval is blijf je gewoon pensioen opbouwen, terwijl je geen premie betaalt. Neem voor vragen hierover contact op met je werkgever of het pensioenfonds.

 

Wet toekomst pensioenen in 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 al voor deze wet gestemd. Deze laatste stemming betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De nieuwe wet gaat officieel op 1 juli 2023 in. De nieuwe Pensioenwet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd en wiens bijdragen bij een pensioenfonds staan en voor iedereen die al pensioen ontvangt. Er zijn in dit stelsel twee soorten pensioencontracten mogelijk: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De Wet toekomst pensioenen gaat dus door en nu zullen de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) vorm moeten gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Slagersbedrijf zal daarna uitvoering moeten geven aan die regeling. Pensioenfonds Slagersbedrijf heeft  tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren.

 

Uitbetaling Pensioenfonds Slagersbedrijf

Indien je pensioen ontvang van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf, dan ontvang je jouw pensioen doorgaans rond de 1stee van de maand. De pensioenuitkering wordt dus vooruit uitbetaald. Als het goed is ontvang je jaarlijks een bericht over de data waarop jouw pensioen precies wordt overgemaakt.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks. In 2023 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 bruto per jaar. Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Pensioenfonds Slagersbedrijf laten staan.

Bouw je pensioen op bij Pensioenfonds slagersbedrijf?
Ontvangt je jouw pensioenuitkering altijd op tijd?
Laat het ons weten. Laat jouw reactie achter!

10 gedachten over “Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf”

 1. Hallo ik ga 18 november met pensioen en ben dan 66 en 10 maanden hoe gaat het verder in zijn werk krijg ik van jullie een bericht moet ik zelf reageren wat de papieren betreft. Geen idee namelijk

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het slagerspensioen wordt elke 1ste van de maand overgemaakt. Als dit in het weekend valt of op een feestdag, dan wordt het iets later overgemaakt. De betaaldata in 2023 zijn:

  Maandag 2 januari 2023
  Woensdag 1 februari 2023
  Woensdag 1 maart 2023
  Maandag 3 april 2023
  Maandag 1 mei 2023
  Donderdag 1 juni 2023
  Maandag 3 juli 2023
  Dinsdag 1 augustus 2023
  Vrijdag 1 september 2023
  Maandag 2 oktober 2023
  Woensdag 1 november 2023
  Vrijdag 1 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Pensioenfonds voor het Slagersbedrijft maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 1ste van de maand naar uw bankrekening over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  In 2022 valt de 1ste van de maand op:

  Zatedag 1 januari 2022
  Dinsdag 1 februari 2022
  Dinsdag 1 maart 2022
  Vrijdag 1 april 2022
  Zondag 1 mei 2022
  Woensdag 1 juni 2022
  Vrijdag 1 juli 2022
  Maandag 1 augustus 2022
  Donderdag 1 september 2022
  Zaterdag 1 oktober 2022
  Dinsdag 1 november 2022
  Donderdag 1 december 2022

 4. Mijn pensioengerechte leeftijd is 66 jaar en 7 maanden leeftijd nu 65). Ik krijg een overzicht waarin die door het pensioenfonds op 68 is gesteld. Mijn contract loopt ook af op die 66 jaar en 7 maanden. Dus ik heb nu ????? Graag enige uitleg!

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Vanaf je pensioneringsdatum krijgt je iedere maand een uitkering van het pensioenfonds Slagersbedrijf. Je krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin je met pensioen gaat. Rondt de 1e van de maand wordt het pensioen overgemaakt. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op je rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. Je krijgt deze uitkering zolang je leeft.

  1. We hebben een brief ontvangen dat de pensioen leeftijd is gewijzigd naar 68 jaar, terwijl mijn pensioen met 67 begint. Normaal zou mijn pensioen gerechtigde datum met 66 jaar en 7 maanden zijn.

   Groet,

   Kick Wendt

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Het pensioenfonds Slagersbedrijf maakt uw pensioenuitkering maandelijks rond de 1ste van de maand naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  1. 24 sept. 2019 was ik 66 jaar en 4 maanden en toen ging mijn AOW uitkering in.
   Ben ik verplicht tot deelname aan de pensioenregeling voor slagers nu ik weer ben gaan werken en over
   7 maanden 67 jaar wordt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.