Bericht Betalingen mei 2018

Koningsdag is weer voorbij en de natuur begint langzaam tot bloei te komen. Het is mei! Dat betekent dat veel mensen deze maand (en sommige volgende maand) hun vakantiegeld op hun rekening krijgen bijgeschreven. Het vakantiegeld wordt samen met het salaris uitbetaald. Hieronder kunt u meer over vakantiegeld lezen. Ook zouden wij tot de aandacht willen brengen dat de afgelopen maand(en) verschillende van onze webpagina’s geüpdatet zijn, waaronder de pensioenpagina’s.

Vakantiegeld

Elke Nederlandse werknemer heeft recht op vakantiegeld. Dit vakantiegeld dient wettelijk minimaal 8% van uw jaarsalaris te zijn. Hierbij worden bonussen en eindejaarsuitkeringen niet meegerekend. Verschillende termen voor vakantiegeld zijn vakantiebijslag en vakantietoeslag. Het maakt in principe niet uit of u ziek bent of niet, de opbouw van vakantiegeld loopt namelijk gewoon door. De vakantietoeslag dient minstens 1 keer per jaar uitbetaald te worden (vaak gebeurt dit in mei). Informatie hierover en over bijvoorbeeld de hoogte van het vakantiegeld kunt u vinden in uw cao. Ook kunt u natuurlijk informatie inwinnen bij uw werkgever.

Vakantiegeld bij uitkering

Als u één of meerdere uitkeringen ontvangt, dan ontvangt u ook vakantiegeld. Dit jaar betaalt het UWV het vakantiegeld uit op woensdag 23 mei 2018. Dit geldt voor de volgende uitkeringen:

 • WW
 • WIA
 • Wajong
 • IOW
 • WAO
 • WAZ

Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. Hiervan worden wel loonbelasting en premies afgetrokken. Bij Ziektewet-uitkeringen of een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) is de uitkering inclusief vakantiegeld, er wordt dan geen apart bedrag in mei uitbetaald.

Vakantiegeld bij pensioen

Gepensioneerden krijgen natuurlijk geen salaris meer, maar wel pensioen. Zoals u hierboven kunt zien, ontvangen gepensioneerden ook vakantiegeld over hun AOW. Daarnaast wordt bij sommige pensioenfondsen ook apart vakantiegeld uitbetaald. Bij de meeste bedrijfstakpensioenfondsen zit het vakantiegeld als in de maandelijkse pensioenuitkering verwerkt, dus bij deze fondsen ontvangt men geen extra uitkering in mei.

Vrijdag 25 mei ontvangen gepensioneerden die pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds zorg en Welzijn (PFZW) zowel hun pensioenuitkering als hun vakantiegeld. De deelnemers die pensioen ontvangen van BPF Schilders ontvangen in mei apart vakantiegeld. Deze betaling staat los van de pensioenuitkering die zij dinsdag 15 mei ontvangen. Kijk voor de informatie over uw pensioen en eventueel vakantiegeld op de website van uw pensioenuitvoerder.

Kasboek

Tot slot willen wij u er op wijzen dat er in onze webwinkel een eenvoudig excelblad te downloaden is. Dit excelblad bevat een voorbeeld van een maandelijks overzicht van inkomsten en uitgaven. Hiermee kunt u meer inzicht krijgen in uw in- en uitgaven en zo kunt u voorkomen dat u voor nare financiële verassingen komt te staan. Wel zo makkelijk!

Bericht Betalingen Mei 2015

Online en realtime uw inkomsten en uitgaven bijhouden is tegenwoordig steeds eenvoudiger. Door middel van een saldomelding kunt u een sms krijgen als er een bepaald bedrag wordt overgemaakt. Dit maandelijks bericht betalingen is er voor om u te helpen met het maken van een financiële planning. Wanneer komt uw salaris binnen? Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Wanneer wordt mijn belastingteruggave uitbetaald?

bericht betalingen

Eerstvolgende Betalingen

Onderstaand een aantal veelgezochte betalingen in min of meer willekeurige volgorde. Wilt u voortaan graag meer betalingen in dit bericht betalingen teruglezen? Laat het dan alstublieft weten.

 • Vakantiegeld wordt meestal eind mei tegelijk met uw salaris uitbetaald. Lees meer over de Uitbetaling Vakantiegeld 2015 en de regels rond vakantiegeld.
 • Belastingteruggave van de Belastingdienst krijgt u meestal pas in de loop van de zomer. U kunt wel een voorschot voorlopige teruggave aanvragen als u denkt dat u voor het lopende belastingjaar in aanmerking komt voor belastingteruggaaf.
 • Kinderbijslag ontvangt u telkens na afloop van het kwartaal. De eerstvolgende kinderbijslag betaling van de SVB voor dit tweede kwartaal is woensdag 1 juli 2015.
 • Studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt sinds dit jaar vroeger uitbetaald als de reguliere betaaldag in het weekend valt. De eerstvolgende betaling is vrijdag 22 mei, dus vóór het weekeind begint.
 • Toeslagen worden door de Belastingdienst afdeling Toeslagen in mei uitbetaald op woensdag 20 mei 2015. Let op, de betaling daaropvolgend (maandag 22 juni) valt na het weekend. Houdt daar alvast rekening mee in verband met eventuele vakentieplannen. Deze betaaldata gelden voor Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag.
 • AOW pensioen wordt op donderdag 21 mei aanstaande uitgekeerd inclusief vakantiegeld.
 • Wilt u een voorschot aanvragen op uw salaris? Vorig jaar was de piek van salaris betalingen (inclusief vakantiegeld) aan het einde van de maand op 28, 29 en 30 mei. Dit jaar verwachten wij dat de meeste transacties op woensdag 27 mei, donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei. Zaterdag 30 mei kan het extra druk zijn in de winkelcentra in verband met de uitbetaling van het vakantiegeld.

De naar voren gehaalde betaaldata van DUO zijn hopelijk een goed voorbeeld voor andere instellingen en salarisverwerkers. De meeste mensen doen nog altijd op zaterdag hun boodschappen. Door hier rekening mee te houden bij het bepalen van de betaaldata voor het komende jaar is zowel de consument als de winkelier gebaat. De banken vinden dit misschien wat minder leuk, omdat er dan minder roodstand ontstaat. De Belastingdienst Toeslagen schuift de betaaldata die in het weekend vallen nog altijd door naar de eerstvolgende werkdag.

Inschrijven voor dit Bericht Betalingen

Blijft u graag op de hoogte van aankomende betalingen, schrijf u dan in voor mijn nieuwsbrief. Deze email nieuwsbrief met het bericht betalingen, incassonieuws en informatie over budgeteren wordt eens per maand verstuurd. Inschrijven is gratis. Sinds vandaag is het wel mogelijk om een kleine bijdrag over te maken via paypal als u de betaaldata op deze website waardeert en de realisatie van de informatievoorziening wilt ondersteunen. Help Cash Nederland is naast advertentieinkomsten afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt ook helpen door uw mening of aanvullende feitelijke informatie te delen via het reactieformulier dat u onder elke pagina terug vindt.

Rijksoverheid en Belastingdienst over nieuwe regels voor vakantiegeld

Eind 2014 was er nieuws over het vakantiegeld, in 2015 zou er minder vakantiegeld worden uitgekeerd, omdat het vakantiegeld hoger wordt belast. Ik belde naar de rijksoverheid en de belastingdienst (0800-0543) om te vragen hoe het zit. Onderstaand de transcriptie van het filmpje [7:50].

Rijksoverheid

[0:00] …U bent verbonden met informatie rijksoverheid. U kunt al onze informatie ook vinden op www.rijksoverheid.nl. Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteits en trainingsdoeleinden. Uw mening is belangrijk voor ons, na dit gesprek heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een kort tevredenheidsonderzoek … toets dan een 1. Mocht u niet willen deelnemen, toets dan een 2. U wordt nu zo snel mogelijk doorverbonden met een van onze voorlichters.

[0:42] Medewerker 1 (Rijksoverheid): Goedemiddag informatie rijksoverheid…

Jeroen (Betaaldata): Goedemiddag, ik heb een vraag over het vakantiegeld; Ik heb gehoord dat ik dit jaar minder vakantiegeld krijg, kunt u mij uitleggen hoe het precies zit met de veranderde regels.

Medewerker 1: Ok dus u wilt weten hoe dat zit met het vakantiegeld, ik ga dat voor u nakijken. … Meneer, badankt voor het wachten, ik heb de informatie voor u nagekeken. Het is vakantiegeld is net zoals afgelopen jaren minimaal 8% van het bruto jaarsalaris, dat is zo bij wet vastgelegd. Ik heb geen inzage in exacte uitbetalingen, dat heeft er mee te maken dat ik niet kan zien wat er dan vanaf gaat, en of uw werkgever meer dan die 8 procent uitkeerd.

Jeroen: Het gaat om die belasting. Eind vorig jaar was in het nieuws dat het vakantiegeld standaard onder een bijzonder belastingtarief gaat vallen en dat het daardoor hoger belast wordt.

Medewerker 1: Dan moet u contact opnemen met de belastingdienst, zij kunnen u over de belastingwetgeving informeren. Ik kan u daar wel het telefoonnummer van meegeven. Zij kunnen dat verder toelichten, als daar inderdaad wijzigingen in zijn aangebracht.

Jeroen: Dat nummer heb ik wel, dat vind ik wel. Dankjewel, dan ga ik de balastingdienst bellen.

Belastingdienst 0800-0543

[2:33] Goedendag. Welkom! -bij de belastingtelefoon- Als u uw burgerservicenummer bij de hand heeft kunnen wij u sneller helpen. U hoort nu een keuzemenu, met vier mogelijkheden. Kies 1 als u een vraag heeft over kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. Kies 2 als u een ondernemersvraag heeft. Kies 3 als u uitstel wilt van het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2014, of als u hulp wilt bij het invullen van uw aangifte over 2014. Kies 4 als u een andere vraag heeft.

Als u voor 15 april aangifte over 2014 heeft gedaan, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Heeft u nog geen bericht ontvangen, dan kunnen wij u niet helpen. Wij kunnen niet vertellen, wanneer u bericht van ons krijgt. Kijk op www.belastingdienst.nl/aangifte om te zien hoe wij uw aangifte verwerken.

[3:53]…kies 3. Als u een vraag heeft over verklaring arbeidsrelatie. Kies 4 als u een andere vraag heeft. U hoort nu twee keuzes. Kies 1 als u een vraag over toeslagen heeft. Kies 2 als u een andere vraag heeft. Voer nu uw burgerservicenummer in sluit af met een hekje (#).

[4:23] Wij verwachten maandag en dinsdag veel drukte op onze internetsite om aangifte inkomstenbelasting 2014 te doen. Probeer voor deze drukke dagen aangifte te doen, als u voor 1 juli hierover bericht wilt ontvangen. Op www.belastingdienst.nl kunt u terecht voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2014.

*een ogenblik geduld alstublieft* … *een ogenblik geduld alstublieft* … *een ogenblik geduld alstublieft* … *een ogenblik geduld alstublieft* …

[5:25] Medewerker 2 (Belastingdienst): Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn?

Jeroen (Betaaldata): Goedemiddag, ik heb een vraag over het vakantiegeld. Kunt u mij uitleggen hoe het nu precies zit met de inkomstenbelasting en het vakantiegeld?

Medewerker 2: Wat wilt u daarover weten?

Jeroen: Ik heb eind vorig jaar gehoord dat het vakantiegeld zwaarder belast wordt dit jaar. Hoe zit dat? Onder welk belastingtarief valt het vakantiegeld nu?

Medewerker 2: Het vakantiegeld wordt niet zwaarder belast dan andere inkomstenbronnen.

Jeroen: En dat is niet anders als vorig jaar?

Medewerker 2: Het kan zijn in sommige gevallen dat werkgevers een hoger belastingterief hanteren om te voorkomen dat er te weinig belasting ingehouden wordt. Dat zou kunnen. Hoeveel er precies op uw vakantiegeld ingehouden wordt zou u aan uw werkgever of uitkeringsintstantie moeten vragen.

Jeroen: Ok, nou goed, ik had begrepen dat er een wetswijziging was of in voorbereiding is, zodat het vakantiegeld standaard onder een hoger tarief zou vallen, of dat de belastingschijven verruimd worden. Kan dat er misschien mee te maken hebben?

Medwerker 2: Hoe bedoelt u dat precies?

Jeroen: Als een belastingschijf verruimd wordt, dan zijn er meer mensen die onder dat hogere belastingtarief vallen, of heb ik dat verkeerd?

Medwerker 2: Welke schijf bedoeld u dan nu?

Jeroen: Dat weet ik niet, dat weet u als er wijzigingen zijn.

Medwerker 2: Nou, ik hoor dat voor het eerst nu in ieder geval dat die schijven dan verruimd zouden worden, dus ik weet niet waar u die informatie vandaan heeft? Als dat al zo zou zijn, dan zou dat voor het belastingplan 2016 zijn en die plannen worden pas in september gepresenteerd, dus niet in de plannen voor 2015.

Jeroen: Ok, ik ga het verder uitzoeken, dankuwel.

Meer of minder vakantiegeld?

Bekijk de video op youtube: //youtu.be/iWurlIyJ_-c [7:50]

Wordt er nu meer of minder vakantiegeld uitgekeerd? Het is nog steeds niet helemaal helder. De Rijksoverheid en de Belastingdienst konden geen verduidelijking geven, en sturen mij met mijn vraag uiteindelijk naar werkgever of uitkeringinstantie. Misschien moet ik terug naar de bron van het nieuws, een persbericht van Salarisadministrateur SALAR dat is opgepikt door de telegraaf, waarin staat dat middeninkomens van variabele beloningen zoals vakantiegeld tot 12,23% minder overhouden in 2015.