Pensioenfonds Horeca & Catering

PH&C, de afkorting van Pensioenfonds Horeca & Catering, is het pensioenfonds voor werknemers in de horeca en catering. Werknemers in deze sector zijn verplicht om deel te nemen aan PH&C en bouwen hun pensioen op bij dit fonds.

 

Dekkingsgraad pensioenfonds horeca

PH&C heeft als doel om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie, maar dit hangt af de financiële positie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Wanneer de dekkingsgraad 100% is, dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Besluiten over het al dan niet verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Volgens de wet mogen pensioenen worden verhoogd op het moment dat een beleidsdekkingsgraad van 110% is. Dit is echter geen verplichting.

 

Opbouwfase pensioenfonds horeca

Schermafbeelding van de website van het pensioenfonds horeca en catering (PH&C) met gedetailleerde pensioeninformatie .
Schermafbeelding van de website van het bedrijfstakpensioenfonds voor de horeca en catering met gedetailleerde pensioeninformatie .

Als je pensioen opbouwt bij PH&C betaal je samen met je werkgever voor de opbouw van jouw ouderdomspensioen. Je werkgever houdt de premie in op je brutosalaris. Op je salarisstrook zie je hoeveel pensioenpremie je zelf betaalt. Als je uiteindelijk met pensioen gaat, betaalt dit pensioenfonds elke maand je opgebouwde pensioen uit.

Misschien denk je onvoldoende inkomen hebt met jouw opgebouwde pensioen en de AOW-uitkering? Je kunt er dan voor kiezen om aanvullend pensioen op te bouwen. Helaas kun kun je niet bij het horeca en catering pensioenfonds regelen, maar je kunt dit buiten het pensioenfonds om regelen door bijvoorbeeld een kapitaalverzekering af te sluiten. Meer informatie over kapitaalverzekeringen en andere verzekeringen is te vinden op pensioenverzekeraars.nl.

 

Lagere pensioenopbouw vanaf 2023

Werknemers in de horeca en contractcatering bouwen vanaf 1 januari 2023 minder pensioen op. De opbouw wordt 1,47% per jaar vanaf 1 januari 2023. De afgelopen jaren was het opbouwpercentage 1,51%. Er verandert niets voor al opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. De pensioenen worden steeds duurder omdat we ouder worden. Voor eenzelfde pensioenuitkering in de toekomst zal er meer premie moeten worden betaald. Of de jaarlijkse opbouw moet worden verlaagd. De sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over arbeidsvoorwaarden en ook over pensioen. In die afspraken is in het verleden al afgesproken over wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. De pensioenpremie blijft ongewijzigd (16,8%) en de opbouw wordt verlaagd van 1,51% naar 1,47% per jaar. Dit betekent dat het al opgebouwde pensioen ongewijzigd blijft ondanks de verlaging van het opbouwpercentage. Het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden echter wel verhoogd vanaf 1 januari 2023 middels een indexatie met 5,6%. Als je op dit moment in de horeca of contractcatering, ga je vanaf 1 januari 2023 minder pensioen opbouwen. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat verschil in totaal zal zijn.

 

Pensioenen 2024 blijven gelijk

In 2023 was er nog sprake van een verhoging van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen met 5,6%, maar in 2024 blijven de bruto pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken voor werknemers die in de horeca en catering zijn of hebben gewerkt gelijk. Er is besloten om per 1 januari 2024 geen toeslag te verlenen voor de pensioenen. Dit besluit is gebaseerd op het beleid, waarbij de prijsontwikkelingen van september 2022 tot en met september 2023 zijn meegenomen. In die periode was er een prijsdaling van -1,4%, waardoor een verhoging volgens de regels van het pensioenreglement van pensioenfonds Horeca niet mogelijk is.

Horecapensioen

De pensioenregeling van PH&C bestaat alleen uit het ouderdomspensioen. Een nabestaandenpensioen is niet bij de pensioenregeling inbegrepen. Als werkgever/werknemer kun je extra bijverzekeren voor een nabestaandenpensioen. Dit brengt dan wel hogere kosten met zich mee. Er is ook geen werkeloosheidspensioen. De hoogte van het horecapensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat een werknemer heeft verdiend tijdens zijn/haar loopbaan.  Indien de medewerker van sector wisselt, dan verandert ook het pensioenfonds. Je kunt er voor kiezen om het al opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Er is dan sprake van de zogenaamde waardeoverdracht.

 

Klein Pensioen en waardeoverdracht

Als je weinig pensioen hebt opgebouwd, ook wel klein pensioen genoemd, dan kun je in bepaalde gevallen jouw pensioen in één keer laten uitbetalen. Er geldt een wettelijke grens en deze wijzigt jaarlijks.In 2024 is deze regeling van toepassing voor pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € €592,51 bruto per jaar (was in 2023: €594,89). Voor het afkopen van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2019 gelden andere regels. Als je in een andere sector gaat werken dan kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen over te zetten naar de pensioenuitvoerder  van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt het opgebouwde pensioenbedrag ook gewoon bij Pensioenfonds Horeca laten staan.

 

Nieuwe Pensioenregeling

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft het implementatieplan nieuwe pensioenregeling ingediend bij De Nederlandsche Bank, terwijl zowel het implementatieplan als het communicatieplan zijn voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.  In het implementatieplan staat beschreven hoe de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zal verlopen. Dit plan wordt beoordeeld door De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast er dus ook nog het communicatieplan opgesteld, hierin wordt uiteengezet hoe de betrokkenen op de hoogte worden gebracht van de veranderingen. Dit plan wordt dus beoordeeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dan is er ook nog het transitieplan waarin de afspraken die werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gemaakt staan.

 

Per 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers eerder pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen kunnen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel werkgevers, werknemers als het pensioenfonds.

 

Uitbetaling pensioenfonds horeca

PH&C maakt maandelijks jouw pensioenuitkering over. Dit gebeurt rond de 23ste van elke maand. In de reacties hieronder kun je de actuele betaaldata vinden. In mei ontvang je als pensioengerechtigde geen vakantiegeld. Het vakantiegeld is iedere maand inbegrepen in de pensioenuitkering.

 

Heb je ervaring met pensioenfonds Horeca?

Bouw je pensioen op bij pensioenfonds Horeca of ontvang je pensioen van dit pensioenfonds? Wat is jouw ervaring? Deel jouw ervaringen met ons en andere lezers.

Veel gezocht op ncfi.nl

Creditcard Vergelijken

Ontdek met hulp van een paar simpele vragen welke Creditcard bij je past: Kies je Card!

11 gedachten over “Pensioenfonds Horeca & Catering”

 1. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  Pensioenfonds PH&C maakt de pensioenen rond de 23e van iedere maand over. De 23ste van de maand valt in 2023 op de volgende dagen:

  Dinsdag 23 januari 2024
  Vrijdag 23 februari 2024
  Zaterdag 23 maart 2024
  Dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 23 mei 2024
  Zondag 23 juni 2024
  Dinsdag 23 juli 2024
  Vrijdag 23 augustus 2024
  Maandag 23 september 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Zaterdag 23 november 2024
  Maandag 23 december 2024

 2. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PH&C maakt het pensioen rond de 23e van elke maand over. De 23ste van de maand valt in 2023 op de volgende dagen:

  Maandag 23 januari 2023
  Donderdag 23 februari 2023
  Donderdag 23 maart 2023
  Zondag 23 april 2023
  Dinsdag 23 mei 2023
  Vrijdag 23 juni 2023
  Zondag 23 juli 2023
  Woensdag 23 augustus 2023
  Zaterdag 23 september 2023
  Maandag 23 oktober 2023
  Donderdag 23 november 2023
  Zaterdag 23 december 2023

 3. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  PH&C maakt uw ouderdomspensioen rond de 23e van elke maand over. Wanneer het geld op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. De 23ste van de maand valt in 2022 op de volgende dagen:

  Zaterdag 23 januari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Woensdag 23 maart 2022
  Zaterdag 23 april 2022
  Maandag 23 mei 2022
  Donderdag 23 juni 2022
  Zaterdag 23 juli 2022
  Dinsdag 23 augustus 2022
  Vrijdag 23 september 2022
  Zondag 23 oktober 2022
  Woensdag 23 november 2022
  Vrijdag 23 december 2022

 4. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Horeca Pensioen zijn in 2021 als volgt:

  – Vrijdag 22 januari 2021
  – Dinsdag 23 februari 2021
  – Dinsdag 23 maart 2021
  – Vrijdag 23 april 2021
  – Vrijdag 21 mei 2021
  – Woensdag 23 juni 2021
  – Vrijdag 23 juli 2021
  – Maandag 23 augustus 2021
  – Donderdag 23 september 2021
  – Vrijdag 22 oktober 2021
  – Dinsdag 23 november 2021
  – Dinsdag 21 december 2021

 5. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Horeca Pensioen zijn in 2020 als volgt:
  – Donderdag 23 januari 2020
  – Vrijdag 21 februari 2020
  – Maandag 23 maart 2020
  – Donderdag 23 april 2020
  – Vrijdag 22 mei 2020
  – Dinsdag 23 juni 2020
  – Donderdag 23 juli 2020
  – Vrijdag 21 augustus 2020
  – Woensdag 23 september 2020
  – Vrijdag 23 oktober 2020
  – Maandag 23 november 2020
  – Maandag 21 december 2020

 6. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  De betaaldata van het Horeca Pensioen zijn de volgende in 2019:

  -woensdag 23 januari 2019
  -vrijdag 22 februari 2019
  -vrijdag 22 maart 2019
  -dinsdag 23 april 2019
  -donderdag 23 mei 2019
  -vrijdag 21 juni 2019
  -dinsdag 23 juli 2019
  -vrijdag 23 augustus 2019
  -maandag 23 september 2019
  -woensdag 23 oktober 2019
  -vrijdag 22 november 2019
  -vrijdag 20 december 2019

 7. Nederlands Centrum voor Financiële Informatie

  In 2018 worden op de volgende data de pensioenuitkeringen uitbetaald:

  -Dinsdag 23 januari 2018
  -Vrijdag 23 februari 2018
  -Vrijdag 23 maart 2018
  -Maandag 23 april 2018
  -Woensdag 23 mei 2018
  -Vrijdag 22 juni 2018
  -Maandag 23 juli 2018
  -Donderdag 23 augustus 2018
  -Vrijdag 21 september 2018
  -Dinsdag 23 oktober 2018
  -Vrijdag 23 november 2018
  -Donderdag 20 december 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.