Bericht Betalingen april 2018

Het is alweer april! En de maand begint gelijk goed, vandaag is het namelijk een feestdag: Pasen. Deze maand staat dus geheid in het teken van paashazen, paaseieren, chocolade eitjes, enz. Pasen betekent het begin van de lente en dit is ook in de natuur te zien; het blijft overdag langer licht, de temperaturen buiten beginnen weer aangenamer te worden en de knoppen komen langzaam weer aan planten en bomen. Deze maand is ook de maand van de kinderbijslag omdat die deze maand weer wordt uitbetaald. Deze wordt namelijk dinsdag 3 april door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgemaakt. Omdat de kinderbijslag op kwartaal basis wordt uitbetaald, is het raadzaam om het bedrag op een spaarrekening te zetten en niet direct uit te geven. Zo kunt u er zeker van zijn dat u niet opeens geld tekortkomt.

Aangezien afgelopen maand zijn onze pensioenpagina’s geüpdatet, focust dit maandbericht  op de verschillende pensioenonderwerpen: AOW, bedrijfstakpensioeninstellingen en PPI.

AOW-pensioen

Elke maand maakt de SVB aan alle gepensioneerden het AOW-pensioen over. De SVB betaalt niet alleen de ouderdomsuitkering AOW, maar ook nabestaandenuitkering ANW, Persoonsgebonden budget PGB, het Mantelzorgcompliment en AIO-aanvulling. Voor elke regeling zijn andere afspraken gemaakt omtrent betalingen. Deze maand wordt het AOW-pensioen uitbetaald op maandag 23 april.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Indien men werkzaam is in een sector dat een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) heeft dan zijn werknemers verplicht deel te nemen in een de bijbehorende bpf. Dit pensioenfonds belegt de pensioengelden voor de deelnemers of (toekomstige) gepensioneerden. Iedere bedrijfstak heeft een eigen pensioenregeling. De 3 grootste bedrijfstakpensioenfondsen zijn ABP, Zorg en Welzijn en Bouw. De pensioenfondsen betalen respectievelijk uit op maandag 23 april, woensdag 25 april en dinsdag 24 april.

PPI

PPI, oftewel premiepensioeninstellingen, zijn vergunningplichtige aanbieders van financiële pensioenproducten. Als uw werkgever niet verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, kan deze kiezen voor een (collectief) pensioen bij één van de volgende PPI. In 2018 staan er 9 PPI in het register van DNB, informatie over deze pensioeninstellingen is hier te vinden. Eind april, in de week van 23 april, betalen de PPI het pensioen uit.

Geüpdatete website

Deze maand zijn er verschillende pagina’s toegevoegd en vernieuwd. Dit gaat de komende maanden gewoon door. De pagina met de betaaldata van dividend en de pagina’s van de bedrijfstakpensioenfondsen worden stevig onderhanden genomen. Ondanks dit kan het voorkomen dat u ergens informatie mist of een foutje tegenkomt. Mocht dit het geval zijn, laat dan alstublieft een reactie achter en we wijzigen het zo snel mogelijk.

Wanneer krijg ik mijn …

… Salaris, … Uitkering, …Toeslag, …Studielening, …Belastingteruggave, …Pensioen, …Dividend, …Rente, …Eindafrekening, …Vergoeding, …Premie?

Waar u ook recht op heeft, het is altijd leuk om geld te krijgen. Wachten op geld kan soms vervelend zijn. Daarom staan hier de betaaldata van een aantal veelvoorkomende bronnen van inkomsten.

AOW: maandag 23 juni, woensdag 23 juli, donderdag 21 augustus
Belastingteruggave:
Bij betaling ineens; “Wie het weet mag het zeggen”. In de vorm van een voorschot (maandelijkse betalingen) komt de belastingteruggave op de 15de.
DUO: dinsdag 24 juni, donderdag 24 juli, vrijdag 22 augustus
Kinderbijslag: omstreeks donderdag 3 juli
Toeslagen: vrijdag 20 juni, maandag 21 juli, donderdag 21 augustus
Pensioen: De betaaldata voor bedrijfstakpensioenfondsen zijn/worden toegevoegd. Het is nog niet duidelijk of er een indeling per -fonds of per pensioenuitvoerder komt. Wordt aan gewerkt.

Bericht Betalingen Juni 2011

In de maand juni ontvangen veel particulieren de belastingteruggaaf van de belastingdienst. Als de aangifte vóór april is ingestuurd wordt de teveel betaalde belasting vóór juli uitbetaald.

Daarnaast vinden de reguliere periodieke betalingen plaats op de onderstaande data;

“Bericht Betalingen Juni 2011” verder lezen